Bestuur

Uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van de gemeente Zwolle blijkt dat de bewoners van Schelle Oldeneel tevreden zijn over de leefomgeving en sociale omgeving. Daarop scoorde Schelle Oldeneel de hoogste score van heel Zwolle. Ondanks die hoge score is er veel behoefte aan het onderhouden van de sociale samenhang, nabuurschap, het omzien naar elkaar. Activiteiten die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang, het nabuurschap zullen dan ook worden gesteund.

Het bestuur wil de bestaande en nieuwe initiatieven steunen en structureren.

U kunt de volgende personen benaderen voor Buurtvereniging Schelle Oldeneel

Voorzitter: Sicco van der Sluis Vereniging.schelleoldeneel@gmail.com

Secretaris: Miriam Hendriksen

Penningmeester: a.i. Miriam Hendriksen – Penningmeester.SchelleOldeneel@gmail.com

Algemeen: Ype Bosma

Algemeen: Alfons van Vilsteren

 

Postadres:

Schellerenkweg 1

8017 BT Zwolle