Buurtvereniging Schelle Oldeneel

Oldeneelweg – 11

Voor 1947 was het adres Oldeneel B 165
Van 1947 tot 1952 heette de weg Steenweteringweg.

Situatie 2019

1832 – 1880
In 1832 kwam deze boerderij nog niet voor op de kadastrale kaart. Deze boerderij was hoogstwaarschijnlijk, in opdracht van steenfabrikant Gerrit Dwars gebouwd.
Bij het bedrijf behoorde 28 ha. vruchtbare kleigrond.
In 1879/1880 werd deze boerderij door Gerrit Dwars verpacht aan Albert Rook uit Zalk en Jentien komende uit Kampen. Het leven in Oldeneel van de familie Rook was waarschijnlijk door een bekende opgetekend. Hieronder een samenvatting.

Op 11 maart 1880 werd de bruiloft gevierd, nadat het huwelijk in Zwollerkerspel was voltrokken en kerkelijk was ingezegend.
De familie Rook ging naar eigen zeggen sociaal om met het personeel, welke mee aten aan de tafel met de familie. Ook de lonen die uitbetaald werden, waren de hoogste in de streek.
Er werden tussen 1881 en 1886, vier kinderen geboren, Cornelis, Johan, Femmigje en Hanna.
Het oudste en jongste kind overleden vroegtijdig, hetgeen Albert en Jentien zeer aangreep.
Jentien, wiens gezondheid toch al te wensen overliet, overleed enkele maanden na haar jongste dochter Hanna, op 4 december 1888.

Albert Rook, zeer aangeslagen door deze droevige gebeurtenissen moest door.
Op 29 april 1889 kwam Hendrikje Lassche [Lasker] uit Zwartsluis, voor de huishouding zorgen.
Op 11 september 1890 trouwden Albert en Hendrikje, en op 17 november 1890 werd een zoon geboren die de naam Cornelis kreeg, vernoemd naar grootvader Rook.
Op 23 augustus 1891 overleed ook Hendrikje Lassche.
Albert Rook bleef met 3 kinderen achter.
Dit alles was te veel en besloot Albert de pacht op te zeggen en te stoppen met boeren.
De pacht liep nog tot 22 februari 1894.

De landbouw crisis van 1875 tot 1895 zal ook mede bijgedragen hebben aan het stoppen van Albert Rook.

1891 – 1892
Egbert Jan Kiesebrink, [1861-1913], uit Dieze, huwt in 1891 met Hendrina Aalberts, [1864-1952]. Zij was een dochter van Frederik Aalberts en Gerridina Aalbers uit Schelle, Schellerbergweg 14.

Egbert Jan en Hendrina kochten in 1892 op een veiling de boerderij Oldeneelweg 11 van de erven van steenfabrikant Gerrit Dwars te weten: mevrouw Francoise Albertine Emerance Mollinger, weduwe van Gerrit Dwars en mevrouw Willemina Alberta Dwars.
Albertus Middag uit Harculo was tijdens de veiling opgetreden als gemachtigde [stroman] voor Egbert Jan en Hendrina. Het geheel werd gekocht voor 38.115,- gulden. Albertus was getrouwd met Aaltje Aalberts een zus van Hendrina.

Omstreeks 1900

Bij Egbert Jan en Hendrina werden 4 dochters geboren, de tweeling Dina en Petertje, geb. 1891, Wichertje geb. 1893 en Frederika, geb./overl. 1900.

1910
In november van 1910 werd er een perceel grond geruild tussen Egbert Jan Kiesebrink en de Familie Blankenheim – Helmich. Het betrof een mestplaat en een stukje bouwland op het erf en naast de boerderij van Kiesebrink, dat geruild werd voor een in de buurt gelegen driehoekig stukje grond.

1919 – 1924
In 1924 was er een boedelverdeling naar aanleiding van de in 1913 overleden Egbert Jan Kiesebrink.
De boedel werd verdeelt onder de 3 dochters, Dina, Petertje en Wichertje.
Dochter Petertje Kiesebrink, geb 1891, trouwde in 1919 met Hendrik Veldhuis. Zij erfden de boerderij en gingen op de “Kiesebrink” boerderij wonen. [nr. 11]

Dochter Wichertje, [1893-1958] trouwde in 1924 met Hermannes Braakman uit Heino. Zij bouwden aan de overzijde van de weg een nieuwe boerderij, Oldeneelweg 14.

1920
De ouders van Hendrik Veldhuis, Gerit Jan Veldhuis en Hermina van den Belt, kochten op 8 juni 1920 een boerderijtje, via hun zwager G. Pelleboer [stroman]. Het boerderijtje was wat achteruit in het land gelegen, [zie kaart]. Zij kochten het voor een bedrag van 6150 gulden van mevrouw A van Zanten, weduwe van G. Jonkers. Het perceel was ruim 1 ha. In 1935 overleed Gerrit Jan. Hermina overleed in 1939. Nadien werd het boerderijtje afgebroken. Mogelijk was de adressering in die tijd Oldeneel B 163.

Blauw kruis woning van Gerrit Jan en Hermina Veldhuis. Rood kruis Oldeneel weg 11.
Het stippellijntje eerst naar boven en dan naar rechts was de toegangsweg.
Boerderijtje van Gerrit Jan en Hermina Veldhuis, en zittend naast hun huis.
Boerderij ten tijde van Egbert Veldhuis

1951
In juni van dit jaar verkocht Hendrik Veldhuis enkele stroken grond aan de IJsselcentrale vanwege de aan te leggen IJsselcentraleweg.

De zoon van Hendrik en Petertje Veldhuis, Egbert Veldhuis, kwam later op de boerderij, hij was veeboer en fruitteler met de voorkeur voor het fruit.

1959 – 1960
Vanwege de rook en roet, afkomstig van de IJsselcentrale, dat op het fruit neerdaalde is Egbert Veldhuis met bemoeienis van de IJC. in 1959/60 fruitteler in de N.O.P. geworden.
Je kon niet zomaar naar de N.O. polder om een bedrijf te beginnen. De gegadigden moesten een aanvraag indienen, en werden gescreend of je geschikt was voor een bedrijf in de polder.
In een schrijven van de Directeur van de Wieringermeer, ook gaande over de N.O. polder kreeg Egbert op 11 september 1959 bericht dat hij in aanmerking kwam voor een fruitteeltbedrijf van ruim 8 ha.
De pachtprijs was f 2903,- per jaar, gebouwen inbegrepen.

De zuster van Egbert Veldhuis, Mina Veldhuis (1920 – 2017) is in 1952 getrouwd met Jan Henniphof (1914 –2005), zij kwamen vanuit Spoolde naar de boerderij Oldeneelweg nr. 11. Er werden 6 zoons geboren.

Boerderij ten tijde van de familie Henniphof

1984 – 1990
Zoon Henri Veldhuis was in 1981 getrouwd en gaat met zijn vrouw bij de ouders van Henri inwonen.
Henri nam in 1984 de boerderij over.

Vanwege de stadsuitbreiding werd de boerderij in 1990 overgenomen door de gemeente Zwolle. Henri en zijn vrouw gingen verder boeren op een boerderij in Wapenveld.
Zijn broer Henk en diens vrouw Johanna konden alleen het gebouw aan de Oldeneelweg nr.11 terug kopen van de gemeente Zwolle, om daar met zijn ouders te blijven wonen.

2007 – 2008
Moeder Hermina [Mina] Henniphof – Veldhuis is in 2007 naar het verzorgingshuis Berkumstede vertrokken. Zoon Henk Henniphof en zijn vrouw Johanna verkochten in 2008 de boerderij.
Nadien is er een nieuwe twee onder één kap woning gebouwd.

Situatie 2019

Bron: H.C.O.; fam. Aalberts-Braakman; fam. Henniphof; fam. Veldhuis. Samenstelling: M. Dijk.