Activiteiten

Ledenvergadering

  • Voorjaarsvergadering – 25 April 2018

 

De buurtvereniging legt nadruk op het verder organiseren, stimuleren en structureren van initiatieven die bijdragen aan goede onderlinge (sociale) contacten in de buurt en verbinding tussen de buurt en andere partijen (zoals de Gemeente Zwolle, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijkswaterstaat). Onderling contact en communicatie is daarbij belangrijk. We willen daarbij ook zo veel mogelijk gebruik maken van het talent, de kennis en de ervaring die de bewoners in onze buurt hebben. Ideeën, suggesties en initiatieven worden daarbij zeer gewaardeerd!

Kunst en Cultuur Route

Tijdens de evaluatie van de K&C route 2017 is afgesproken dat deelnemers uit Schelle Oldeneel in 2018 / 2019 bij elkaar komen voor verder overleg.  De volgende data staan in de agenda voor overleg:

  • Dinsdag       6 februari 2018
  • Woensdag 16 mei        2018
  • Donderdag  4 oktober  2018

Locatie: Kleine Veerweg 27
Tijd:       20.00 uur