Buurtfilm ‘Boerenbruiloft 1943’

Het start altijd met een idee. En met het vinden van de mensen die het idee omarmen en ermee aan
de slag willen gaan. Direct daarna komen de uitdagingen, praktische problemen en komt het aan op
inspiratie, creativiteit en volharding. En na stug doorzetten konden in de zomer van 2022 de opnames
plaatsvinden voor de buurtfilm over een trouwerij in oorlogstijd: ‘Boerenbruiloft 1943’.

Vasthoudendheid en volharding kan buurtbewoner en regisseur Lieuwe Noordam niet worden
ontzegd. Nadat eerst financiële perikelen zorgden voor onzekerheid, kwam Corona er ook nog eens
overheen. Maar uiteindelijk konden de opnames in de zomer van 2022 plaatsvinden. In twee
weekenden werden alle opnames gemaakt. Voor alle buurtbewoners die als acteur of vrijwilliger
actief zijn geweest zat toen het werk erop. Maar voor Lieuwe en de mensen van de productie braken
toen vele lange dagen aan van selecteren, knippen en monteren.

Uiteindelijk heeft dat geleid tot een prachtige film van 18 minuten. Waarin het verhaal wordt verteld
van een boerenbruiloft die in 1943 plaatsvond aan de Kleine Veerweg 5 in het buurtschap Schelle. De
film laat zien hoe de volwassen buurtbewoners in de oorlogstijd bijeenkomen om de bruiloft te
vieren. Waarbij de gezamenlijk bereidde gerechten, die in de kelder werden bewaard, door
‘belhamels’ uit de buurt worden geplunderd.

Heel veel buurtbewoners hebben hun steentje bijgedragen aan deze film. En dat was voor de
buurtvereniging ook de belangrijkste reden om op te willen treden als producent van deze film: we
vinden dergelijke gezamenlijke initiatieven van buurtbewoners buitengewoon waardevol.

Veel dank is verschuldigd aan de werkgroep die volhardend is geweest en dit mooie resultaat heeft
behaald. Ook was deze film niet tot stand gekomen zonder het initiatief en de stimulerende
ondersteuning van buurtbewoners Erica en Dirk Jan van Swaay (Project IJsselfilm). De
vasthoudendheid en precisie van Cisca Anthonisse heeft de nodige energie opgeleverd om dit
resultaat te behalen. En gelukkig was Lieuwe Noordam bereid om de rol van regisseur op zich te
nemen. Een rol die wij, en ook Lieuwe, achteraf gezien hebben onderschat. Waarschijnlijk was dat
ook een geluk. Want anders was de film er misschien wel nooit gekomen…