De hoefslagpaal in Schelle Oldeneel

Wat valt er te ontdekken in Schelle Oldeneel?

Schelle Oldeneel kent meerdere monumenten, maar het minst bekende en het minst opvallende rijksmonument in Schelle Oldeneel is waarschijnlijk een hoefslagpaal. Deze hoefslagpaal is zeer zeldzaam, de paal is van arduinsteen gemaakt en is in 1760 geplaatst op grond van het besluit van Ridderschap en Steden van Overijssel van 21 maart 1759. Van de 87 hoefslagpalen die er toen zijn geplaatst zijn er nog maar vijf over.

Wat is een hoefslagpaal en waar dient het voor?

In 1308 kondigde bisschop Guy van Avesnes op de Spoolderberg de dijkbrief van Salland af. Daarmee werd in feite een orgaan gesticht om het onderhoud en beheer van de dijken te regelen (we kennen dat orgaan nog steeds: het Waterschap). De lokale grondeigenaren werden ingeschakeld om de dijken in optimale staat te houden en zo de bewoners te beschermen tegen overstromingen. Om vast te stellen wie welk deel van de dijk voor zijn rekening nam, was het onderhoud van de dijken verhoefslaagd: verdeeld in hoefslagen (slag = dijkvak en hoef/hoeve = landerij of boerderij). Op de hoefslaggrenzen plaatste men palen met inscripties: hoefslagpaal of dijkpalen. Eerst waren die palen van hout, later zijn ze vervangen door stenen exemplaren. Net als dit exemplaar dat dus dateert uit 1760!