Bosweg 3.

De adres aanduiding was tussen 1910 en 1930 Schelle B 172.


Tussen 1930 en 1947 Schelle B 204 en na 1947 Bosweg 3.

Bosweg 3 foto uit 2019.
Kadastrale kaart uit 1832 waar het licht groene nog weiland is van de Marke Schelle.
Bij het kruis de toekomstige woning Bosweg 3.

1870 – 1917

In 1870 verkreeg Hendrik van ’t Einde een perceel grasland kadastraal bekend Zwollerkerspel M 1222.
De Marke van Schelle zat hier voor een consort gedeelte in.
Hendrik van ’t Einde woonde aan de Kleine Veerweg 2 met de weduwe van Toone van ’t Land.
Hij is daar op 30-11-1854 getrouwd met die weduwe, Everdina van ’t Land. [zie Kleine Veerweg 2 op de buurtwebsite].
Hendrik en Everdina kregen in 1859 een levenloos geboren zoon.
Het eigendom van Kleine Veerweg 2 zat bij de zoon van Everdina, Antonie, uit haar vorige huwelijk met Toone van “t Land.
Deze Antonie trouwde in1878 met Anegien van Heerde, en gingen op de boerderij Kleine Veerweg 2 wonen.
Om die reden hebben Hendrik en Everdina in 1879 een huis gebouwd, Bosweg 3, op zijn perceel grasland M 1222.
Kadastraal werd dat M 1395. Op de kaart bij het rode kruis.

Everdina van ’t Land komt in 1882 op 70 jarige leeftijd te overlijden.
De boedel bleef onverdeeld.
In 1888 hertrouwde Hendrik van ’t Einde met Derkje van Berkum, zij was weduwe van Derk Jan van der Linde, overl. 1887 te Nieuw Leusen.
Hendrik van ’t Einde overleed in 1889 op 59 jarige leeftijd.
De naam van Derkje van Berkum kwam in beeld bij het Kadaster als erfgenaam.
Deze Derkje hertrouwde in 1890 met weduwnaar, Gerrit Nijenhuis uit kampen. Hij was veehouder.
Tussen 1890 en de verkoop in 1917 zal de woning verhuurd zijn geweest.
De namen Frederik Jan Agteres en de fam. van Olst komen in die periode in beeld.

De eerste topografische kaart waar Bosweg 3 opstaat.

1917 – 1948
In 1917 koopt Frederik Ruiter [1866 – 1917] de woning om er met zijn gezin te gaan wonen.
Hij was eerst boerenknecht en later venter in brood en kruidenierswaren.
Frederik is in 1895 getrouwd met Jannigje Disselhof [1869 – 1944], ze zijn beiden in Heerde geboren.
Er waren 5 kinderen, Rijk [1896], Egberdina [1897], Zwier [1900], Derk [1903] en Roelof [1909].
Frederik moet in de eerste 3 maanden van 1917 de woning gekocht hebben, want hij overleed op 20-04-1917.
De te naamstelling van de woning komt bij het kadaster bij zijn weduwe Fennigje Disselhof en de vijf kinderen.
Fennigje gaat een winkeltje beginnen of zet het voort, met kruidenierswaren.
Ook werk zij in de buurt als kraam verzorgster.
In 1942 is er een akte van scheiding. Zoon Zwier en dochter Egberdina krijgen ieder de helft bloot eigendom en Jannigje Ruiter – Disselhof krijgt het levenslang vruchtgebruik. In 1944 is Jannigje overleden, 74 jaar oud.
In 1948 is er nog een akte van scheiding. Zwier krijgt de helft van Egberdina erbij en heeft dan de volle eigendom van Bosweg 3.
Zwier is in 1948 getrouwd met Geertje Driezen, zij kregen een dochter Jannigje [Janny].
Zwier was in zijn jonge jaren boerenknecht en is later met zijn broer Derk stratenmaker geworden.

Zwier en Geertje op hun trouwdag in 1948.

1948 – 2000
In 1960 vindt er een splitsing plaats. Dat heeft betrekking op een stukje weg.
De gemeente Zwollerkerspel heeft een reconstructie van de Bosweg en Schellerenkweg uitgevoerd.
Bij de percelen Bosweg 1 en 3 had de weg een haakse bocht, evenals de afslag naar de Schellerenkweg.
Dit zijn wat vloeiender bochten geworden zoals nu nog aanwezig.
Tevens zijn langs de gereconstrueerde Schellerenkweg in de jaren ’60 populieren gepland.

Bosweg 3 voor de reconstructie van Schellerenkweg en Bosweg in 1960.

In 1971 is er een her meting vanwege de overgang in 1967 van de gem. Zwollekerspel naar Zwolle.

Dochter Janny is in 1968 getrouwd met Wilhelmus Franciscus [ Pim ] Uelderink.
Er worden 4 kinderen geboren. Pim was in zijn werkzame leven eerst tuinder en later chauffeur.

De trouwdag van Pim en Janny, links het bruidspaar, rechts de ouders van Janny, Geertje en Zwier.

Vanwege het overlijden van Zwier Ruiter in 1974, is er later in 1974 een successie post waarin het eigendom voor ¾ bij moeder Geertje zit en ¼ bij dochter Janny.

Jaren ’70, recht voor Bosweg 3.
Rechts aanhangwagen van S.R.V. man, Kamerman.

Na het overlijden van moeder Geertje in 1994, koopt de zoon van Janny en Pim, Marco Uelderink en zijn partner de woning aan de Bosweg 3, uit de erfenis. Zij gaan er zo wonen.
Op enig moment zijn er wel verbouw plannen maar die gaan niet door.

In het 2000 wordt de woning verkocht aan de huidige bewoners.
Deze gaan wel flink verbouwen, er wordt een gedeelte aangebouwd.
Zij wonen er in 2020 nog.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. Uelderink – Ruiter.

Samensteller: M. Dijk