Historie

De buurtschap Schelle Oldeneel is een van de Zwolse buurtschappen in de IJsselzone, aan de zuidkant grenzend aan Harculo, met uitzicht op de niet meer in gebruik zijnde IJsselcentrale uit 1955. De lange en diepe kolken bij de centrale Harculo zijn ontstaan na een dijkdoorbraak in 1573. Ten noorden en ten oosten van Oldeneel ligt de stadswijk Zwolle-Zuid, met daarin opgesloten de buurtschap Ittersum. Zwolle-Zuid is in de periode 1970-2000 in fasen gebouwd en is met ruim 30.000 bewoners het grootste stadsdeel van Zwolle.

In de nabijheid van het vroegere Kleine of Oldeneler Veer, de oeververbinding met de Hoenwaard in Hattem, vaart in de zomermaanden een recreatiepontje voor voetgangers en fietsers. Op die plek bevond zich steenfabriek Oldeneel, een van de acht steenfabrieken in het gebied tussen Windesheim en Schelle. Al vanaf de 14e eeuw werden er aan de IJssel stenen gebakken uit rivierklei. Rond 1850 bereikte de steenproductie langs de IJssel zijn hoogtepunt, maar in de loop van de twintigste eeuw verdween het ‘tichelwerk’.

Het landschap in de buurtschap Schelle Oldeneel is in de afgelopen jaren grondig gewijzigd door de vergraving van de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. In het gebied is er nu letterlijk meer ruimte voor de rivier, maar ook voor natuurontwikkeling. Vanaf de dijk heeft u een mooi overzicht over de uiterwaarden, waar ook een kolonie van zwarte sterns broedt op speciaal aangebrachte nestvlotjes.

De buurtvereniging Schelle-Oldeneel zet zich onder meer in voor het behoud van het landelijk karakter van het gebied, zoals dat in het bestemmingsplan van de gemeente Zwolle is opgenomen.