Kleine Veerweg 13

Tot 1949 is de adres aanduiding Oldeneel B 192.

Situatie 2020.
Kadastrale kaart uit 1832, boerderij van Duren is het latere Kleine Veerweg 14 en Van Stegeren nr. 15.

1892 – 1963
Gerrit Dwars Steenfabrikant te Oldeneel komt in 1882 te overlijden. In eerste instantie houden de Erven het onroerend goed nog aan.
Tot 1892, dan komt er een veiling waar de Erven Dwars enkele boerderijen en ruim 60 ha. grond te koop aan bieden.

In 1892 koopt Johannes Hermannus Poppe [1864 – 1914] op die veiling het perceel Zwollekerspel sectie M nr. 267 dat wordt omgenummerd naar Sectie M nr. 1709, groot ongeveer 2 ha. Johannes woont met zijn vrouw Theodora Hoekman [1862 – 1937] in de boerderij aan de Kleine Veerweg 18. Zij zijn in 1887 getrouwd en hebben 8 kinderen gekregen waarvan er 2 vroegtijdig zijn overleden.
In 1914 komt Johannes te overlijden en krijgen zijn weduwe, Poppe – Hoekman en haar kinderen het onroerend goed op naam.

Als zoon Johannes Marinus [Jo] Poppe [1889 – 1963] in 1924 trouwt met Alberta Gerritdina Bootsveld uit Raalte krijgt hij een gedeelte van perceel 1709 groot 36 are op naam. Dat wordt perceel 2270.
Zij bouwen daar een kleine boerderij. Er worden 4 dochters geboren en 2 zonen. Een zoontje overlijdt op 1 jarige leeftijd en zoon Johannes Hermanus overlijd op 22 jarige leeftijd in Indonesië.
In 1963 komt Jo Poppe te overlijden.

Waarschijnlijk jaren ’70.

1964 – 2017
De boerderij wordt in 1964 verkocht aan Bernardus Hendrikus Maria [Bernard] Neijensteijn geboren op 07-05-1937 aan de Oldeneelweg 8.
Hij is op 02-03-1965 getrouwd met Gerritdina Maria [Dini] Hilgenkamp. Bernard is chauffeur bij de zeepfabriek De Fenix, aan de lijnbaan in Zwolle, van de familie Broek.
Bernard en Dini hebben 5 kinderen gekregen, Alfred, Martin, Eddy, Mariska en Bertil.
In 1968 wordt de boerderij verbouwd.
De overgang naar de gem. Zwolle in 1967 wordt kadastraal in 1971 bekrachtigd, en de gegevens worden gewijzigd van Sectie M nr. 2270 naar sectie K nr. 161.
In mei 1980 wordt er een klein stuk grond bijgekocht, sectie K nr. 424, ter grootte van één are en tweeënzeventig centiare [1a 72ca].

Ballonvaart 2003.
Situatie 2017.
Situatie 2017.

2017 – 2021

In maart 2017 wordt de woning verkocht aan hun zoon Gerardus Mattheus Maria [Martin] Neijensteijn [20-09-1967] en zijn partner mevrouw Sylvia Juliana Maria [Sylvia] Schokker [08-06-1966].

Bernard en Dini verhuizen naar Wijhe. De oorspronkelijke woning aan de Kleine Veerweg wordt in 2018 gesloopt en er wordt een nieuwe energie neutrale woning gebouwd.

Nieuwbouw 2018 – 2019.

De woning wordt in april 2019 opgeleverd. Martin en Sylvia wonen nu met veel plezier aan de Kleine Veerweg 13.

Bron: Collectie Overijssel, Fam. Neijensteijn. Samensteller: M. Dijk.