Kleine Veerweg 23

Vanaf de bouw in 1894 krijgt de woning het huisnummer Oldeneel 38-I. Bij de omnummering van 1910 wordt het adres Oldeneel B 149. Van 1930 tot 1949 wordt het Oldeneel B 179.
Bij de omnummering in 1949 wordt het adres Kleine Veerweg 23.

Situatie 2019

Het adres voor 1947 luidde Oldeneel B 179.
1832 – 1893

Kadaster kaart 1832.

In 1832 behoort het licht groene perceel toe aan de Marke Oldeneel en is gezamenlijk eigendom van de Marke genoten.
Per woning en/of boerderij heeft men het recht om een vastgesteld aantal koeien te weiden.
De lichte kleur percelen is vooral bouwland, in die tijd zijn er vooral gemengde bedrijven met vee, bouwland en boomgaarden.
Rond 1850 hebben de deelgenoten van de Marke meerdere gronden publiek geveild.
In 1852 is een deel, ruim 2 ha. van die Marke gronden in bezit van Anthonij van der Kolk [1790 – 1851] en mede eigenaren. Hij woont en boert op de boerderij “Achter de Kolk”, zie Oldeneelweg 6 op de website.
In 1851 overlijdt Anthonij en gaan zijn bezittingen over naar zijn zoon Gerrit van der Kolk [1817 – 1890] en mede eigenaren, lees erfgenamen. Gerrit is getrouwd met Willemina Schutten of Lammers [1820 – 1853].
In 1884 is er een verkoop en scheiding, waarschijnlijk binnen de familie van der Kolk.
In 1889/1890 komt een deel van het perceel nr. 1661 in bezit van Gerrit zijn zoon Antonie Johannes van der Kolk [1860 – 1937], hij werd ook wel lange Toone genoemd. Hij is getrouwd met Gerridina Hermina van der Weerd [1867 – 1924].

1893 – 1966
In 1893 verkoopt Antonie een deel van perceel nr. 1661 aan Rijk Treep [1855 – 1924], geb. te Wapenveld.
Rijk heeft eerst in de buurt een woning gehuurd van de fam. Luchtenbelt, het huidige Oldeneel weg 4.
Hij bouwt 2 woningen op dit perceel met kadastraal nr. 1723, Kleine Veerweg 21 en nr. 1724, nr. 23.

Kadastrale kaart 1893 van de ingetekende dubbele woning met kadastraal nr. B 1723 dat huisnummer Oldeneel 38 krijgt. De 2e woning met kadastraal nr. B 1724 krijgt huisnummer 38 I dat eerst wordt verhuurt, zie Kleine Veerweg 23.
Uittreksel uit adres gegevens van de gem. Zwollerkerspel voor 1910.
Rijk Treep en Hendrikje Hogeboom, de bouwers van bovenstaande dubbele woning.

De rechter woning met Oldeneel 38-I wordt vanaf de nieuwbouw in 1893 verhuurt.
De achtereenvolgende huurders tot 1916 zijn: Wed. A. Visscher, B. Westerhof en H. J. van Toly.

Op 18-05-1916 trouwt de oudste zoon Gerhardus [Gait] Treep [1888 – 1965] met Everdina van der Stege [1892 – 1956] geboren te Heino. Zij betrekken na hun huwelijk de woning van de ouders van Gait.
Er worden 2 kinderen geboren, Frederik [Freeke] en Rika.

Het latere Kleine Veerweg 23.

In 1924 overlijdt Rijk Treep, om die reden wordt zijn weduwe Hendrikje eigenaar van de eigendommen.
Na het overlijden van moeder Hendrikje Hogeboom in 1953, worden de te erven goederen verdeeld.
Kleine Veerweg 21 wordt eigendom van Marten Treep en nr. 23 gaat naar Gerhardus [Gait] Treep.
De gebroeders Treep, Gerhardus [Gait], Albert en Marten worden evenals hun vader Timmerman/Aannemer, Gait en Marten in Oldeneel en Albert in Schelle.
Voor grote klussen wordt er wel samengewerkt. De familie Treep heeft in ongeveer 100 jaar veel bouwklussen in Schelle, Oldeneel en daarbuiten uitgevoerd.

Adv. 02-08-1923 vanwege ziekte van Gait Treep zijn vrouw. Rechts 16-12-1926 spreekt voor zich.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant [ Delpher]

Gait gebruikt vele jaren een gedeelte van de stal van IJsselzicht [Kleine Veerweg 25] als werkplaats.
In 1950 wordt die stal afgebroken en bouwt hij aan de overkant van het pad een werkplaats van beton elementen.

Rechts op de achtergrond nr. 23 zonder schuur voor 1950. Links met schuur.

1966 – 2020
Na het overlijden van Gait in 1965 wordt de woning verkocht aan Johan Kluiver, geb. in 1932 [tuinman] en getrouwd met Helma Hermina Fenna Oldeman. Zij komen van de Oldeneelweg 8 of 10, dat is een huurhuisje.
De familie Kluiver heeft in de woning het een en ander verbouwd, waardoor ook boven meer ruimte is ontstaan.

Situatie eind jaren ’60 begin ’70.

Onderstaande tekst is een samenwerking van bewoner Herman Reuvekamp en samensteller dezes.

In 1968 wordt de woning weer verkocht en dan aan Hermanus Johannes [Herman] Reuvekamp, geb. 1942 aan de Zwarte weg in Ittersum.
Herman is in mei van dat jaar getrouwd met Gerdina Maria Jansen wonende in de buurtschap Duurse – hoek in de gemeente Olst.

De statiefoto van het bruidspaar en nogmaals voor de kerk op de Boerhaar.

Na wat werkzaamheden aan het interieur kan het jonge stel zo de woning betrekken. Deze is door de vorige eigenaar al deels verbouwd.
In 1971 is er een her meting en overgang naar de gem. Zwolle kadastraal bekend Zwolle K, nr. 356.

Herman is in zijn jonge jaren al een liefhebber van bromfietsen, opvoeren was zijn grote passie, meestal liepen ze daardoor flink wat harder dan door de wet was toegestaan.
Dat werd vaak uitgeprobeerd op de Kleine Veerweg. Daar lag een mooie afgeschuinde bocht tussen de nummers 1 & 3 en 5. Daar kon je lekker hard door.

Herman is al voor zijn huwelijk melkboer, hij gaat dan dagelijks in de wijk Assendorp langs de deur met melk en zuivelproducten. In het begin met een trapbakfiets, gevolgd door een motorbakfiets en een driewielige motortruck naar een Fiat bestelauto.

Een nog jonge Herman bij zijn bakfiets in Assendorp.

Door een deels verpauperende wijk en de opgang van het winkelwagentijdperk, wat Herman totaal niet ziet zitten, wordt besloten ander werk te zoeken, het is dan 1973.
Op 1 april van dat jaar is hij in dienst getreden bij AMRO Assurantiën, waar hij tot zijn Vut is gebleven.

In 1969 is zoon André geboren, gevolgd door dochter Heidi in 1971.

De kinderwagen achter in de auto en met zoon André op de bromfiets.

In 1976 wordt door ruimte gebrek een grote verbouwing noodzakelijk, waardoor het uiterlijk van de woning is veranderd.
In de loop der jaren is de bouwvallige betonplaten schuur welke door voormalige bewoner Gait Treep is gebouwd vervangen door een gemetseld exemplaar in 1982.
In 1983 is er een nieuwe keuken aangebouwd.

Links de verbouwing van 1976 en rechts de aangebouwde keuken.

Omdat Herman een grotere werkplaats nodig heeft voor zijn hobby’s moest er een schuur bijkomen.
Deze wordt opgezet met delen van een noodgebouw, dat overbodig is geworden bij zijn werkgever.

In de loop van de tijd is het perceel vergroot door aankopen van de familie Luchtenbelt de gemeente Zwolle en buurman A. van Olst.

Luchtfoto uit ballon van familie van den Berg – Baars. 2007.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. Ter Avest – Treep, fam. Reuvekamp – Jansen. Samensteller: M. Dijk.