Kleine Veerweg 23

Situatie 2019

Het adres voor 1947 luidde Oldeneel B 179.
1832 – 1893

Kadaster kaart 1832.

In 1832 behoorde het licht groene perceel toe aan de Marke Oldeneel en was gezamenlijk eigendom van de Marke genoten.
Per woning en/of boerderij had men het recht om een vastgesteld aantal koeien te weiden.
Rond 1850 hebben de deelgenoten van de Marke meerdere gronden publiek geveild.
In 1852 was een deel, ruim 2 ha. van die Marke gronden in bezit van Anthonij van der Kolk [1790 – 1851] en mede eigenaren. Hij woonde en boerde op de boerderij “Achter de Kolk”, zie Oldeneelweg 6 op de website.
In 1851 overleed Anthonij en gingen zijn bezittingen over naar zijn zoon Gerrit van der Kolk [1817 – 1890] en mede eigenaren, lees erfgenamen. Gerrit was getrouwd met Willemina Schutten of Lammers [1820 – 1853].
In 1884 iwaser een verkoop en scheiding, waarschijnlijk binnen de familie van der Kolk.
In 1889/1890 kwam een deel van het perceel nr. 1661 in bezit van Gerrit zijn zoon Antonie Johannes van der Kolk [1860 – 1937], hij werd ook wel lange Toone genoemd. Hij was getrouwd met Gerridina Hermina van der Weerd [1867 – 1924].

1893 – 1966
In 1893 verkocht Antonie een deel van perceel nr. 1661 aan Rijk Treep [1855 – 1924], geb. te Wapenveld.
Die bouwde 2 woningen op dit perceel met kadastrale nr. 1723, Kleine Veerweg 21 en nr. 1724, nr. 23.

Rijk Treep was getrouwd met Hendrikje Hogeboom [1864 – 1953] zij was geboren in Heerde.
Rijk begon een timmer/aannemers bedrijf.
Er werden 11 kinderen geboren waarvan er 4 vroegtijdig overleden.

Rijk Treep en Hendrikje Hogeboom, de bouwers van bovenstaande dubbele woning.

Op 18-05-1916 trouwde de oudste zoon Gerhardus [Gait] Treep [1888 – 1965] met Everdina van der Stege [1892 – 1956] geb. te Heino. Er werden 2 kinderen geboren, Frederik [Freeke] en Rika.
Het is zeer aannemelijk dat zij het andere gedeelte van de dubbele woning, nr. 23 betrokken.
Of Gait eerst nog bij zijn vader heeft gewerkt of al zelfstandig timmerman was, is niet bekend.

Nr. 23.

In 1924 overleed Rijk Treep, om die reden werd zijn weduwe eigenaar van de eigendommen.
Na het overlijden van moeder Hendrikje Hogeboom in 1953, werden de te erven goederen verdeeld.
Kleine Veerweg 21 werd eigendom van Marten Treep en nr. 23 ging naar Gerhardus [Gait] Treep.
De gebroeders Treep, Gerhardus [Gait], Albert en Marten werden evenals hun vader Timmerman/Aannemer, Gait en Marten in Oldeneel en Albert in Schelle.
Voor grote klussen werd er wel samengewerkt. De familie Treep heeft in ongeveer 100 jaar veel bouwklussen in Schelle, Oldeneel en daarbuiten uitgevoerd.

Adv. 02-08-1923 vanwege ziekte van Gait Treep zijn vrouw. Rechts 16-12-1926 spreekt voor zich.
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant [ Delpher]

Gait gebruikte vele jaren een gedeelte van de stal van IJsselzicht [Kleine Veerweg 25] als werkplaats.
In 1950 werd die stal afgebroken en bouwde hij aan de overkant van het pad een werkplaats van beton elementen.

Rechts op de achtergrond nr. 23 zonder schuur voor 1950. Links met schuur.

1966 – 2020
Na het overlijden van Gait in 1965 wordt de woning verkocht aan Johan Kluiver, geb. in 1932 [tuinman] en getrouwd met Helma Hermina Fenna Oldeman. Zij kwamen van de Oldeneelweg 8 of 10, dat was een huurhuisje.
De familie kluiver heeft in de woning het een en ander verbouwd, waardoor ook boven meer ruimte was ontstaan.

Situatie eind jaren ’60 begin ’70.

Onderstaande tekst is een samenwerking van bewoner Herman Reuvekamp en samensteller dezes.

In 1968 wordt de woning weer verkocht en dan aan Hermanus Johannes [Herman] Reuvekamp, geb. 1942 aan de Zwarte weg in Ittersum.
Herman was in mei van dat jaar getrouwd met Gerdina Maria Jansen wonende in de buurtschap Duurse – hoek in de gemeente Olst.

De statiefoto van het bruidspaar en nogmaals voor de kerk op de Boerhaar.

Na wat werkzaamheden aan het interieur kon het jonge stel zo de woning betrekken. Deze was door de vorige eigenaar al deels verbouwd.
In 1971 is er een her meting en overgang naar de gem. Zwolle kadastraal bekend Zwolle K, nr. 356.

Herman was in zijn jonge jaren al een liefhebber van bromfietsen, opvoeren was zijn grote passie, meestal liepen ze daardoor flink wat harder dan door de wet was toegestaan.
Dat werd vaak uitgeprobeerd op de Kleine Veerweg. Daar lag een mooie afgeschuinde bocht tussen de nummers 1 & 3 en 5. Daar kon je lekker hard door.

Herman was al voor zijn huwelijk melkboer, hij ging toen dagelijks in de wijk Assendorp langs de deur met melk en zuivelproducten. In het begin met een trapbakfiets, gevolgd door een motorbakfiets en een driewielige motortruck naar een Fiat bestelauto.

Een nog jonge Herman bij zijn bakfiets in Assendorp.

Door een deels verpauperende wijk en de opgang van het winkelwagentijdperk, wat Herman totaal niet zag zitten, werd besloten ander werk te zoeken, het was toen 1973.
Op 1 april van dat jaar is hij in dienst getreden bij AMRO Assurantiën, waar hij tot zijn Vut is gebleven.

In 1969 is zoon André geboren, gevolgd door dochter Heidi in 1971.

De kinderwagen achter in de auto en met zoon André op de bromfiets.

In 1976 werd door ruimte gebrek een grote verbouwing noodzakelijk, waardoor het uiterlijk van de woning is veranderd.
In de loop der jaren is de bouwvallige betonplaten schuur welke door voormalige bewoner Gait Treep was gebouwd vervangen door een gemetseld exemplaar in 1982.
In 1983 is er een nieuwe keuken aangebouwd.

Links de verbouwing van 1976 en rechts de aangebouwde keuken.

Omdat Herman een grotere werkplaats nodig had voor zijn hobby’s moest er een schuur bijkomen.
Deze werd opgezet met delen van een noodgebouw, dat overbodig was geworden bij zijn werkgever.

In de loop van de tijd is het perceel vergroot door aankopen van de familie Luchtenbelt de gemeente Zwolle en buurman A. van Olst.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. Ter Avest – Treep, fam. Reuvekamp – Jansen.

Luchtfoto uit ballon van familie van den Berg – Baars. 2007. Samensteller: M. Dijk.