Kleine Veerweg 21

Maart 2024 aangepast.

Vanaf de bouw in 1894 krijgt de woning het huisnummer Oldeneel 38. Bij de omnummering van 1910 wordt het adres Oldeneel B 150. Van 1930 tot 1949 wordt het Oldeneel B 189-1.
Bij de omnummering in 1949 wordt het adres Kleine Veerweg 21.

Situatie 2019.

1832 – 1893

Kadaster kaart 1832.

In 1832 behoort het licht groene perceel toe aan de Marke Oldeneel en is gezamenlijk eigendom van de Marke genoten.
Per woning en/of boerderij heeft men het recht om een vastgesteld aantal koeien te weiden.
De lichte kleur percelen is vooral bouwland, in die tijd zijn er vooral gemengde bedrijven met vee, bouwland en boomgaarden.
Rond 1850 hebben de deelgenoten van de Marke meerdere gronden publiek geveild.
In 1852 is een deel, ruim 2 ha. van die Marke gronden in bezit van Anthonij van der Kolk [1790 – 1851] en mede eigenaren. Hij woont en boert op de boerderij “Achter de Kolk”, zie Oldeneelweg 6 op de website.
In 1851 overlijdt Anthonij en gaan zijn bezittingen over naar zijn zoon Gerrit van der Kolk [1817 – 1890] en mede eigenaren, lees erfgenamen. Gerrit is getrouwd met Willemina Schutten of Lammers [1820 – 1853].
In 1884 is er een verkoop en scheiding, waarschijnlijk binnen de familie van der Kolk.
In 1889/1890 komt een deel van het perceel nr. 1661 in bezit van Gerrit zijn zoon Antonie Johannes van der Kolk [1860 – 1937], hij wordt ook wel lange Toone genoemd. Hij is getrouwd met Gerridina Hermina van der Weerd [1867 – 1924].

1893 – 1966
In 1893 verkoopt Antonie een deel van perceel nr. 1661 aan Rijk Treep [1855 – 1924], geb. te Wapenveld.
Rijk heeft eerst in de buurt een woning gehuurd van de fam. Luchtenbelt, het huidige Oldeneel weg 4.
Hij bouwt 2 woningen op dit perceel met kadastraal nr. 1723, Kleine Veerweg 21 en nr. 1724, nr. 23.

Advertentie 8 april 1892, Prov. Overijsselse en Zwolsche Courant [Delpher].
Kadastrale kaart 1893 van de ingetekende dubbele woning met kadastraal nr. B 1723 dat huisnummer Oldeneel 38 krijgt. De 2e woning met kadastraal nr. B 1724 krijgt huisnummer 38 I dat eerst wordt verhuurt, zie Kleine Veerweg 23.
Uittreksel uit adres gegevens van de gem. Zwollerkerspel voor 1910.
Rijk Treep en Hendrikje Hogeboom, de bouwers van bovenstaande dubbele woning.

Rijk Treep is getrouwd met Hendrikje Hogeboom [1864 – 1953] zij is geboren in Heerde.
Rijk begint een timmer/aannemers bedrijf aan de Kleine Veerweg 21.
Er worden 11 kinderen geboren waarvan er 4 vroegtijdig overlijden.
Rijk Treep overlijdt in 1924, om die reden wordt zijn weduwe eigenaar van de eigendommen. Marten Treep zet al dan niet met zijn broers Gerhardus [Gait] en Albert voor hun trouwen het bedrijf van vader Rijk voort. Na het overlijden van moeder Hendrikje in 1953 worden de eigendommen verdeeld.
Kleine Veerweg 21 wordt eigendom van Marten Treep en nr. 23 gaat naar Gerhardus [Gait] Treep. Albert wordt timmerman in Schelle.
Marten Treep [1901 – 1978] trouwt in 1929 met Jansje Westerhof [1904 – 1988] er worden 7 kinderen geboren.

Marten Treep en Jansje Westerhof die het linker gedeelte van de dubbele woning splitsten voor een woongedeelte voor moeder Hendrikje Hogeboom.
Op de achtergrond de houten schuur die dient als werkplaats.

Vanwege het huwelijk wordt de woning in 1928 verbouwd tot twee wooneenheden, voor Marten en zijn vrouw Jansje en moeder Hendrikje Hogeboom.
Voor grote klussen wordt er wel samengewerkt. De familie Treep heeft in ongeveer 100 jaar veel bouwklussen in Schelle, Oldeneel en daarbuiten uitgevoerd.

Links advertentie 5 juli 1924, rechts 1928, Prov. Ov. Zwolsche Courant [Delpher].

In 1954 wordt er ook verbouwd, waarschijnlijk, om na het overlijden van Oma Hendrikje Hogeboom, in 1953, van de twee wooneenheden weer één woning te maken.
In 1966 besluiten Marten Treep en zijn zoon Henk om aan de Schellerbergweg, naast de “Bierton”, een 2 onder één kap woning en een grotere werkplaats te bouwen. Dat worden Schellerbergweg 27 I en 27 II.

1965 – 1985
De oude woning wordt verkocht aan Klaas Kluiver [1929 – 1994] hij is in 1954 getrouwd met Wilhelmina [Minie] Schrooten [1928 – 2016]. Zij kopen in 1965 de woning van de fam. Treep.
De zes kinderen zijn allen op vorige adressen geboren. De woning, die in 1928 en 1954 is verbouwd wordt beneden wat uitgebroken voor betere ruimten en boven wordt er een kamer bij gemaakt.

De woning omstreeks eind jaren ’60 en/of begin jaren ’70.
De oude houten schuur is reeds vervangen.

Klaas is het overgrote deel van zijn werkzame leven chauffeur geweest op de vrachtwagen van de “Fijn Houthandel Huyskamp”, aan toen de Oude Deventerstraatweg.
Thuis is Klaas druk met konijnen fokken. Met die konijnen gaat hij naar tentoonstellingen en sleept ook wel prijzen in de wacht.
Daarnaast zijn er ook kippen soms een varken voor eigen consumptie en een keer een melkgeit. Niet alle kinderen zijn gecharmeerd van die geitenmelk.
Klaas en Minie houden van zingen en zijn beiden lid van zangvereniging “Euphonia”, dat later een oratoriumvereniging wordt.

Minie en Klaas Kluiver.

Klaas en Minie kunnen in 1986 de boerderij van Roelofs aan de Oldeneelweg 12 kopen.
Daar heeft hij meer ruimte voor het houden van dieren.
De eigenaar Roelofs is niet meer in staat het bedrijf te runnen, maar kan er wel tot zijn overlijden blijven wonen.

1985 – 2020
De woning aan de Kleine Veerweg 21 wordt verkocht aan hun dochter Evelien [Elly] die in 1980 is getrouwd met Engelbertus [Bert] Klaassen.
Zij hebben in Hasselt gewoond en komen met 2 kinderen naar Oldeneel.
Bert en Elly betrekken eerst een caravan om binnen, beneden fors te verbouwen.

Zoek de verschillen?
Bert en Elly hebben bij de verbouw op de plek van de voordeur een raam geplaatst, die later is versierd met gelijkende ornamentjes.

Hun derde kind wordt op nr. 21 geboren.
Bert werkt in het onderwijs, wat hij inmiddels aan het afbouwen is.
Elly werkt in de zorg waarmee zij inmiddels gestopt is.
In 1995 wordt de bovenverdieping grondig onderhanden genomen. Het gehele dak gaat eraf om met name de achterkant te verhogen, waardoor er boven meer ruimte gekomen is.

Links voor de verbouwing, rechts de ruimere bovenverdieping.
Elly en Bert lekker uitrusten na de verbouwing.

Een strook grond van buurman van Olst kan in 2011 aangekocht worden, waardoor de kavel een heel stuk groter en mooier is geworden.
De kinderen zijn inmiddels het huis uit, maar Bert en Elly wonen er anno 2024 nog met veel plezier.

Situatie 2019
Er is in 2021 en 2022 een aanbouw aan de achterzijde van de woning verrezen en de bestaande schuur is vernieuwd, hierdoor ontstond ook meer parkeer ruimte.
Situatie 2024.

Bron: Collectie Overijssel, fam. Ter Avest – Treep, fam. Klaassen – Kluiver. Samensteller: M. Dijk.