Buurtvereniging Schelle Oldeneel

Kleine Veerweg 21

Situatie 2019.

Het adres voor 1947 luidde Oldeneel B 189-1.
1832 – 1893

Kadaster kaart 1832.

In 1832 behoorde het licht groene perceel toe aan de Marke Oldeneel en was gezamenlijk eigendom van de Marke genoten.
Per woning en/of boerderij had men het recht om een vastgesteld aantal koeien te weiden.
De lichte kleur percelen is vooral bouwland, in die tijd waren er vooral gemengde bedrijven met vee, bouwland en boomgaarden.
Rond 1850 hebben de deelgenoten van de Marke meerdere gronden publiek geveild.
In 1852 was een deel, ruim 2 ha. van die Marke gronden in bezit van Anthonij van der Kolk [1790 – 1851] en mede eigenaren. Hij woonde en boerde op de boerderij “Achter de Kolk”, zie Oldeneelweg 6 op de website.
In 1851 overleed Anthonij en gingen zijn bezittingen over naar zijn zoon Gerrit van der Kolk [1817 – 1890] en mede eigenaren, lees erfgenamen. Gerrit was getrouwd met Willemina Schutten of Lammers [1820 – 1853].
In 1884 is er een verkoop en scheiding, waarschijnlijk binnen de familie van der Kolk.
In 1889/1890 komt een deel van het perceel nr. 1661 in bezit van Gerrit zijn zoon Antonie Johannes van der Kolk [1860 – 1937], hij werd ook wel lange Toone genoemd. Hij was getrouwd met Gerridina Hermina van der Weerd [1867 – 1924].

1893 – 1966
In 1893 verkoopt Antonie een deel van perceel nr. 1661 aan Rijk Treep [1855 – 1922], geb. te Wapenveld.
Hij bouwt 2 woningen op dit perceel met kadastraal nr. 1723, Kleine Veerweg 21 en nr. 1724, nr. 23.

Advertentie 8 april 1892, Prov. Overijsselse en Zwolsche Courant [Delpher].
Kadastrale kaart 1894 van de ingetekende dubbele woning.
Rijk Treep en Hendrikje Hogeboom, de bouwers van bovenstaande dubbele woning.

Rijk Treep was getrouwd met Hendrikje Hogeboom [1864 – 1953] zij was geboren in Heerde.
Rijk begon een timmer/aannemers bedrijf aan de Kleine Veerweg 21.
Er werden 11 kinderen geboren waarvan er 4 vroegtijdig overleden.
Rijk Treep overleed in 1924, om die reden werd zijn weduwe eigenaar van de eigendommen. Marten Treep zette al dan niet met zijn broers Gerard en Albert voor hun trouwen het bedrijf van vader Rijk voort. Na het overlijden van moeder Hendrikje in 1953 werden de eigendommen verdeeld.
Kleine Veerweg 21 werd eigendom van Marten Treep en nr. 23 ging naar Gerhardus [Gait] Treep. Albert werd timmerman in Schelle.
Marten Treep [1901 – 1978] trouwde in 1929 met Jansje Westerhof [1904 – 1988] er werden 7 kinderen geboren.

Marten Treep en Jansje Westerhof die het linker gedeelte van de dubbele woning splitsten voor een woongedeelte voor moeder Hendrikje Hogeboom.

Vanwege het huwelijk werd de woning in 1928 verbouwd tot twee wooneenheden, voor Marten en zijn vrouw Jansje en moeder Hendrikje Hogeboom.
Voor grote klussen werd er wel samengewerkt. De familie Treep heeft in ongeveer 100 jaar veel bouwklussen in Schelle, Oldeneel en daarbuiten uitgevoerd.

Links advertentie 5 juli 1924, rechts 1928, Prov. Ov. Zwolsche Courant [Delpher].

In 1954 werd er ook verbouwd, waarschijnlijk, om na het overlijden van Oma Hendrikje Hogeboom, in 1953, van de twee wooneenheden weer één woning te maken.
In 1966 besloten Marten Treep en zijn zoon Henk om aan de Schellerbergweg, naast de “Bierton”, een 2 onder één kap woning en een grotere werkplaats te bouwen.

1965 – 1985
De oude woning werd verkocht aan Klaas Kluiver [1929 – 1994] hij was in 1954 getrouwd met Wilhelmina [Minie] Schrooten [1928 – 2016]. Zij kochten in 1965 de woning van de fam. Treep.
De zes kinderen waren allen op vorige adressen geboren. De woning, die in 1928 en 1954 is verbouwd werd beneden wat uitgebroken voor betere ruimten en boven werd er een kamer bij gemaakt.

De woning omstreeks eind jaren ’60 en/of begin jaren ’70.
De oude houten schuur is reeds vervangen.

Klaas is het overgrote deel van zijn werkzame leven chauffeur geweest op de vrachtwagen van de Fijn Houthandel Huyskamp, aan toen de Oude Deventerstraatweg.
Thuis was Klaas druk met konijnen fokken. Met die konijnen ging hij naar tentoonstellingen en sleepte ook wel prijzen in de wacht.
Daarnaast waren er ook kippen soms een varken voor eigen consumptie en een keer een melkgeit. Niet alle kinderen waren gecharmeerd van die geitenmelk.
Klaas en Minie hielden van zingen en waren beiden lid van zangvereniging “Euphonia”, dat later een oratoriumvereniging werd.

Minie en Klaas Kluiver.

Klaas en Minie konden in 1986 de boerderij van Roelofs aan de Oldeneelweg 12 kopen.
Daar had hij meer ruimte voor het houden van dieren.
De eigenaar Roelofs was niet meer in staat het bedrijf te runnen, maar kon wel tot zijn overlijden blijven wonen.

1985 – 2020
De woning aan de Kleine Veerweg 21 werd verkocht aan hun dochter Evelien [Elly] die in 1980 getrouwd was met Engelbertus [Bert] Klaassen.
Zij hadden in Hasselt gewoond en kwamen met 2 kinderen naar Oldeneel.
Bert en Elly betrokken eerst een caravan om binnen beneden fors te verbouwen.

Zoek de verschillen?
Bert en Elly hebben bij de verbouw op de plek van de voordeur een raam geplaatst, die later is versierd met gelijkende ornamentjes.

Hun derde kind werd op nr. 21 geboren.
Bert werkt in het onderwijs, wat hij inmiddels aan het afbouwen is.
Elly werkte in de zorg waarmee zij inmiddels gestopt is.
In 1995 werd de bovenverdieping grondig onderhanden genomen. Het gehele dak ging eraf om met name de achterkant te verhogen, waardoor er boven meer ruimte gekomen is.

Links voor de verbouwing, rechts de ruimere bovenverdieping.
Elly en Bert lekker uitrusten na de verbouwing.

Een strook grond van buurman van Olst kon in 2011 aangekocht worden, waardoor de kavel een heel stuk groter en mooier is geworden.
De kinderen zijn inmiddels het huis uit, maar Bert en Elly wonen er anno 2020 nog met veel plezier.

Situatie 2019

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. Ter Avest – Treep, fam. Klaassen – Kluiver. Samensteller: M. Dijk.