Kleine Veerweg 27

Van 1839 tot 1910 was de adres aanduiding Oldeneel huis nr. 8.
Van 1910 tot 1930 was het adres Oldeneel B 152 en tot 1947 B 181.
Na 1947 werd het adres Kleine Veerweg 27.

Situatie 2019

Het Kleine Veer bestaat reeds in de 15e eeuw, zie de uitgave van het boekje over het “Kleine of Oldeneler Veer”.
Het Veer, was de voetverbinding tussen de “Hanzesteden” Zwolle en Hattem.

Kadastrale kaart uit 1832, met nr. 304 het huidige Kleine Veerweg 27/29.
Kaart ook uit 1832.

Eigendom 1750 – heden:
1750 – 1801, Jan Adriaan Sloet tot Westerholt.
1801 – 1803, Derk Kamphuis.
1803 – 1816, Cornelis Steenbergen.
1816 – 1838, Anna Meiberg, weduwe Cornelis Steenbergen.
1838 – 1843, Hendrik en Jan van der Kolk.
1843 – 1859, Hendrik van der Kolk.
1859 – 1883, Gerrit Dwars.
1883 – 1887, Frans Rudolf Dwars.
1887 – 1912, Francoise Albertine Emerance Dwars – Mollinger.
1912 – 1930, Gerrit Logtenberg.
1930 – 1965, Jan van der Kolk.
1965 – heden, fam. van Swaay.

1832 – 1859,
In 1700 stond er dus ook zeker een Veerhuis dat ook dienst deed als Herberg.
Alles ging te voet en als het donker was, werd er niet meer overgevaren, dan kon er je overnachten.
Rond 1750 was het Veerhuis eigendom van de erfgenamen van Jan Adriaan Sloet tot Westerholt.
Het werd gebruik als woning voor de Veerman.
Het Veerhuis bleef tot de onverdeelde boedel van de Sloets behoren totdat het op 5 oktober 1801 werd verkocht aan Derk Kamphuis, die als Veerman zijn brood verdiende en met zijn vrouw Anna Meiberg de herberg “aan het Oldeneler Veer” uitbaatte.
Bij de koop was inbegrepen: 2 morgen land, “Het Kostverloren” genaamd, met het “Zielstukje, beide ook in Oldeneel gelegen.

Anna Meiberg was reeds weduwe van Jan Willems van der Kolk, waarmee zij op 21-01-1787 in Wijhe trouwde. Jan Willems is na enkele maanden reeds overleden en begraven in Wijhe. Anna kreeg nog wel een zoon Jan van der Kolk, gedoopt op 16-05 1787.

Het ” Kleine Veerhuis “, zoals dat er waarschijnlijk eeuwen gestaan heeft.

Anna hertrouwt op 22-05-1788 met Derk Kamphuis. Op 3 februari 1789 wordt hun zoon Berend gedoopt.
Derk koopt dus in 1801 van de erven Sloet het Veerhuis en bijbehorende gronden.
Op 2 februari 1803 overlijdt Derk Kamphuis, echtgenote Anna, zoon Berend en pleegzoon Jan van der Kolk achterlatend.
Na het overlijden van Anna’s tweede echtgenoot, Derk Kamphuis trouwt Anna op 31 juli 1803 met Cornelis Steenbergen.
Deze Cornelis gaat als veerman de mensen overzetten en zijn vrouw Anna voorzag de gasten in de Herberg van een natje en een droogje.
Op 30-06-1816 overleed Cornelis Steenbergen op 45 jarige leeftijd.
Daardoor kwamen de bezittingen bij weduwe Anna terecht, dat bestond in 1832 naast het Veerhuis met kadastrale nummers 304 en 305, ook het naastgelegen perceel Kleine Veerweg 25, “IJsselzicht” met de nummers 329, 330 en 331. Zie kaart boven.
Om het veer te kunnen blijven bedienen heeft Anna waarschijnlijk haar zoon uit haar eerste huwelijk Jan van der Kolk erbij gehaald.

De IJssel richting Hattem gezien met nog varende zeil Vrachtschepen.

Deze Jan van der Kolk is in 1809 getrouwd in Hattem met Marrigjen van Dijk.
Zij gaan in 1819 naar het “Kleine Veer” huis [later het grote Veerhuis genoemd] van moeder/grootmoeder Anna Steenbergen – Meijberg.
Jan van der Kolk is landbouwer maar wordt dan veerman, en betrekt later zijn zoons Jan, Hendrik en Jan Klaasen bij het Kleine Veer. Mogelijk al vanaf 1816 na het overlijden van Cornelis Steenbergen.

Zoons Jan en Hendrik van der Kolk hebben in 1838 samen het “Kleine Veer” huis met wagenschuur gekocht van hun grootmoeder Anna Meijberg, voor 1600 gulden.
Anna overlijdt dat jaar op 30-11-1838 in Oldeneel.
Erfgenamen zijn Hendrik van der Kolk [koper], Hendrina van der Kolk, Jan van der Kolk [koper], en Berend Kamphuis, zoon van wijlen Derk Kamphuis en Anna Meiberg.

Hendrik van der Kolk trouwt 27 jaar oud, op 19-12-1839 met Wilhelmina Lipke [1822 – 1888] geb. te Elburg. Hendrik en Wilhelmina hun oudste 4 kinderen worden in het Veerhuis geboren, te weten:, Jan geb. 05-09-1850, Marrigje geb.19-10-1853, Jurriën geb. 23-08-1855, Eibertus geb. 13-08-1859, alleen Hendrina geb. 24-03-1863 wordt in het gehuurde huis Oldeneel nr. 29 geboren. [Kleine Veerweg 31].

In 1843 verkoopt Jan [Jans zn.] van der Kolk, timmerman wonende te Zwolle zijn deel van het “Kleine Veer” huis aan zijn broer Hendrik, inclusief wagenschuur, tuin kadastraal M 304 en M 305, met het daartoe behorende recht van het weiden van een koe en een kalf op de “Oldeneler Meente” [gemeenschappelijke gronden]. De koopsom is 800 gulden.

Hendrik van der Kolk verkoopt het Veerhuis in 1859 aan Gerrit Dwars, Landeigenaar/steenbakker en Hendrik huurt dan de nieuwe woning van Gerrit van der Kolk. [zie hieronder]

In 1860 wordt er nabij “Het Kleine Veerhuis” nog een woning gebouwd door landbouwer Gerrit van der Kolk, dat Oldeneel nr. 29 krijgt, zie Kleine Veerweg 31. Die woning wordt in 1860 gehuurd door Hendrik van der Kolk en zijn gezin.

De veerboot aan “ De Hoenswaard” kant vroeger ook wel “Homoet” genoemd.

1860 – 1912
Gerrit Dwars is eigenaar van de steenfabriek “Reigershagen” op de uiterwaarden.
De eerste huurder van Gerrit Dwars tussen 1860 en 1870 van Oldeneel huis nr. 8 is Gerrit van Wilpe.
Gerrit is in 1860 Tapper van beroep of dat in het Veerhuis is, is niet bekend.
Na hem is er Berend Dijkslag in beeld als huurder.
Inmiddels is de woning opgedeeld en wordt nr. 8A verhuurd aan achtereenvolgend: Berend Wagenvoort, Klaas Bergman, Cornelis Prins en Evert Bredewout.

In 1882 wordt er een koetshuis/schuur ver – of bijgebouwd en worden het, de kadastrale nummers 1509 en 1510.

Na het overlijden van Gerrit Dwars in 1882 wordt in 1883 zoon Frans Rudolf [1857 – 1931] eigenaar van de percelen die dan de Kadastrale nummers M 1509 en M 1510 krijgen. Ook wordt er in 1882 nog verbouwd en/of bijgebouwd.
Vanwege de scheiding van Frans Rudolf Dwars in 1887 doet hij zijn eigendommen over naar zijn moeder, Francoise Albertine Emerance Dwars – Mollinger [1827 – 1911]. Frans Rudolf vertrekt naar Amsterdam.

Gebruik
Tussen 1870 en 1910 zijn van nr. 8, Jan Jonker, Hendrik van Olst en Jurriën [Jurrie] van der Kolk de huurders. Jurrie is de zoon van Hendrik van der Kolk en Wilhelmina Lipke en hij heeft samen met broers Jan en Eibertus de veerrechten. Jurrie is in 1889 getrouwd met Mina Bouwhuis en zij wonen dus in nr. 8

Voor 8A zijn Evert Bredewout en D. J. Nijland in beeld als huuders.
In 1910 veranderen de adres aanduidingen nr. 8 wordt Oldeneel B 152 en 8A Oldeneel B 153.

1912 – 1930
Eigendom
Na het overlijden van eigenaresse Francoise Dwars – Mollinger in 1911, besluiten de erfgenamen de onroerende goederen in Oldeneel middels een veiling te verkopen.
Op deze veiling wordt Gerrit Logtenberg [1875 – 1942] eigenaar van het Veerhuis als ook van het naastgelegen huidige nr. 25/25A [IJsselzicht].

Gerrit [Gait] Logtenberg is getrouwd met Tonia Gerridina [Toos] ter Molen [1879 – 1937]. Zij hebben tot 1911 een boerderij aan wat nu de van Karnebeekstraat is.
In 1911 wordt die boerderij verkocht een gaan zij, in een nieuw gebouwde boerderij aan de Kleine Veerweg 5 wonen. [Zie Kleine Veerweg 5]
Tevens worden zij dus eigenaar van de woningen bij het Kleine Veer.

Overzicht van het oude Kleine Veer.
Links Eibertus [Hendrik zn] aan het fietsen inladen rechts aan de riemen.

Gebruik:
Tussen 1912 en de verkoop in 1930 worden de woningen verhuurd door de familie Logtenberg.
De bewoning tussen 1910 – 1930 van het gedeelte Oldeneel B 152 [nu nr. 27] is als volgt: Jurrie van der Kolk [Hendrik zn.] van 1910 tot zijn overlijden in 1923, al dan niet met echtgenote Mina Bouwhuis.
Dan tot 1930 W. Otterman.
Oldeneel B 153 [nr. 29] is tot 1930 bewoond door: Hendrik van der Kolk [Janszn.] en G. J. van der Kolk.

1930 – 1965
In 1930 wordt er weer omgenummerd Oldeneel B 152 wordt Odeneel B 181 en B 153 wordt B 182.

Een dicht gevroren IJssel, voor en/of in de jaren ’40.
Een tekening van nr. 27 van de IJsselzijde, met op de achtergrond Hattem.

Rond 1930 gaat er een relatie ontstaan tussen de families Logtenberg en van der Kolk.

Eigendom:
In 1931 huwt Derk van der Kolk met Dina Gesina [Sien] Logtenberg, dochter van Gerrit Logtenberg.
Derk is de zoon van Eibertus van de Kolk en Geertje Logt, en de broer van de veermannen Jan en Jurrie.
Mogelijk is dat mede de reden dat het “Grote Veerhuis” in 1930 verkocht wordt door Gerrit Logtenberg aan Jan van der Kolk [Eibertus zn.].
Jan [1899 – 1964] trouwt in 1931 met Gerrigje Buisman [1904 – 2004] en gaan in de woning B 181 wonen.

Het huwelijk van Jan van der Kolk met Gerrigje Buisman in 1931. [met wit X]
Links de kant van Hattem met op de achtergrond de Veerhuizen, rechts Oldeneelkant.
Het bord dat bij de brug in Hattem was geplaatst en een fietspomp voor lege banden.

Gebruik B 182:
Jan van der Kolk is dan de verhuurder van B 182.
M. J. Bos van 1930 tot 1935, Gerrit Stegeman van 1935 tot 1936, Jurrie van der Kolk [broer van Jan] van 1937 tot 1949.
Jurrie [1904 – 1965] is in 1937 getrouwd met Louisa [Lies] Toersen.

In 1947 wordt er nogmaals omgenummerd: Oldeneel B 181 wordt Kleine Veerweg 27 en B 182 wordt Kleine Veerweg 29.

Jan van der Kolk en Gerrigje Buisman in de motorboot.

Na het overlijden van vader Eibertus van der Kolk in 1943 koopt zoon Jurrie het andere veerhuis nr. 31 waarschijnlijk uit de boedelverdeling.
Jurrie en Lies blijven nog wel tot 1949 in nr. 29 wonen.
In 1949 wordt er geruild van woning met de zus van Jurrie, Hendrika [Riek] van der Kolk, [1896 – 1969] die na het overlijden van hun vader Eibertus in de woning nr. 31 is blijven wonen.
Riek van der Kolk huurt dus van haar broer Jan de woning nr. 29.
In 1962 gaat Riek van der Kolk naar een deel van Kleine Veerweg 25, dat dan, door vererving mede eigendom is van haar broer Derk van der Kolk, die getrouwd is met Sien Logtenberg.
Na 1962 is het nr. 29 als afzonderlijk nummer vervallen.

Eigendom en gebruik nr. 27
Na hun huwelijk blijven Jan van der Kolk en Gerrigje Buisman in nr. 27 wonen.
Jan en Gerrigje blijven kinderloos.
Als Jan in 1964 komt te overlijden blijft zijn weduwe Gerrigje er nog 1 jaar wonen.

1965 – heden
In 1965 verkoopt zij het “Grote Veerhuis” aan de familie van Swaay.
De familie van Swaay heeft verreweg het langste in het Veerhuis gewoond.
Mogelijk komen er in de toekomst nog aanvullingen.

Waarschijnlijk 1965, de verbouw van nr. 27 door de familie van Swaay.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, families E. en G. van der Kolk, het boekje,
“ Kleine of Oldeneler Veer ” met als auteurs: Wim Huijsmans, Wim Koster, Bertus & Gerrit van der Kolk, en Siem van der Weerd
. Samensteller: M. Dijk.