Kleine Veerweg 31

Vanaf de bouw in 1860 is het adres Oldeneel huis nr. 29
Bij de gemeentelijke omnummering in 1910 wordt het adres Oldeneel B 156.
Bij nogmaals een wijziging in 1930 wordt het Oldeneel B 185.
Na 1949 wordt het Kleine Veerweg 31.

Situatie 2022
In 1832 was er nog geen woning [zie kruis] op de plek wat nu Kleine Veerweg 31 is.
De in 1860 gebouwde dijkwoning, kadastraal M 931, met toen het huisnummer Oldeneel 29.

1853 [eigendom]
In 1852 koopt Gerrit van der Kolk het perceel weiland, kadastraal bekend als M 303.
Hoogstwaarschijnlijk gekocht uit de boedel van zijn ouders.
Zijn ouders zijn Anthonij van der Kolk [1790 – 1851] en Johanna Vilsterman [1779 – 1850].
Zij bewonen de boerderij “Achter de Kolk”, nu Oldeneelweg 6.
Aangezien vader Anthonij en moeder Johanna in 1851 en 1850 overleden, was er in 1852 een erfenis te verdelen.

Gerrit is de oudste zoon die de boerderij voortzet, vandaar de verwerving van de grond met mede eigenaren, waarschijnlijk mede erfgenamen.
Het is een dijkperceel dat loopt vanaf de boerderij “Achter de Kolk” naar het kadastrale perceel 301, de huidige adressen Kleine Veerweg 33 en 35.

In 1860 wordt er ter hoogte van het “Kleine Veer” een dijkwoning gebouwd. Kadastraal wordt het perceel van de woning M 931.

1860 [Gebruik]
De woning wordt verhuurd aan Hendrik van der Kolk [1812 – 1871], geb. te Hattem, hij is veerman van het “Kleine Veer”.
Hendrik is geen familie van de verhuurder Gerrit van der Kolk.

Hendrik komt waarschijnlijk naar het Kleine Veer, in 1819 na het overlijden van zijn moeder Marrigjen.
Hendrik z’n ouders zijn Jan van der Kolk [1787 – 1829] en Marrigjen van Dijk [1786 – 1819].
Jan van der Kolk en Marrigjen van Dijk, zijn in 1809 getrouwd in Hattem.
Het gezin van der Kolk gaat dus in 1819 naar het “Kleine Veer huis” [later het grote Veerhuis] van moeder/grootmoeder Anna Steenbergen – Meijberg, die na het overlijden op 30-06-1816, van haar derde echtgenoot, Cornelis Steenbergen weer weduwe is.

Vader Jan van der Kolk is landbouwer maar wordt dan veerman, en betrekt later zijn zoons Jan, Hendrik en Jan Klaasen bij het Kleine Veer. Mogelijk al vanaf 1816 na het overlijden van Cornelis Steenbergen.
Zoons Hendrik en Jan van der Kolk hebben in 1838 samen het “Kleine Veer huis” gekocht of geërfd van hun grootmoeder Anna Meijberg, die in dat jaar op 30-11-1838 in Oldeneel is overleden.
Hendrik trouwt 27 jaar oud, op 19-12-1839 met Wilhelmina Lipke [1822 – 1888] geb. te Elburg.
In 1843 verkoopt Jan [Jans zn.] van der Kolk, timmerman wonende te Zwolle zijn deel van het “Kleine Veer huis” aan zijn broer Hendrik.

Hendrik en Wilhelmina hun oudste 4 kinderen worden daar geboren, te weten:, Jan geb. 05-09-1850, Marrigje geb.19-10-1853, Jurriën geb. 23-08-1855, Eibertus geb. 13-08-1859, alleen Hendrina geb.24-03-1863 wordt in het gehuurde huis Oldeneel nr. 29 geboren, Kleine Veerweg 31.

In 1859 verkoopt Hendrik van der Kolk via een veiling de percelen aan Gerrit Dwars, Landeigenaar en Steenfabrikant te Oldeneel. Hij is eigenaar van de Steenfabriek “Reigershagen” op de Scheller en Oldeneler uiterwaarden en van de steenfabriek in “Windesheim”.
Hendrik verhuist dus in 1860 met zijn gezin naar het nieuw gebouwde dijkhuis van verhuurder Gerrit van der Kolk, nu Kleine Veerweg 31.
Na het overlijden van Hendrik in 1871 blijft zijn weduwe Wilhelmina Lipke de woning huren.
Zij woont samen met haar zoon Jan van der Kolk, die samen met zijn broers Jurriën en Eibertus het Veer runnen.

1882
In 1882 is er goedkeuring verleend aan de weduwe van Hendrik van der Kolk [Wilhelmina Lipke] om via een erfpacht constructie met het Rijk een veerdam aan te leggen naar de IJssel.

Tekening met goedkeuring.

1884 – 1890 [eigendom]
Er is verkoop van het perceel weiland met de woning aan de zoon van Gerrit van der Kolk, waarbij Gerrit het vruchtgebruik krijgt en het bloot eigendom naar zijn zoon Antonie Johannes gaat.
In 1890 komt Gerrit van der Kolk te overlijden en gaat het eigendom over naar zijn zoon Antonie Johannes van der Kolk hij wordt dus de verhuurder aan Wilhelmina Lipke.

Eibertus [Hendrik zn.] van der Kolk aan het fietsen inladen en aan het roeien.

1888 – 1913 [gebruik]
Na het overlijden van moeder Wilhelmina Lipke, in 1888, huurt haar oudste zoon Jan van der Kolk de dijkwoning.
Jan van der Kolk trouwt op 26-04-1877 met Maria van Dijk geb. 1850 te Elburg.
Hun vijf kinderen worden in deze dijkwoning geboren.
In 1913 doet Jan, zijn rechten van het Kleine Veer over aan zijn broers Jurriën en Eibertus en gaat in Hattem wonen.
Ook in 1913 kan Eibertus [1895 – 1943] inmiddels in 1891 getrouwd met Geertjen Logt [1864 – 1937] de woning van verhuurder Antonie Johannes van der Kolk kopen. Hij woont aan wat nu Kleine Veerweg 20 is, met zijn gezin bestaande uit: Willemina, geb. 05-12-1892, Gerritdina, geb. 12-08-1894, Hendrika, geb. 10-03-1896, Harmina, geb. 01-08-1897, Jan, geb. 15-03-1899, Derk, geb. 27-03-1901 en Jurriën, geb. 02-05-1904.
De woning Kleine Veerweg 20 wordt verkocht aan notaris Kaempff uit Zwolle. [zie Kleine Veerweg 20]


Links Geertje Logt en Eibertus [Hendrik zn.] van der Kolk en rechts hun vier dochters.
In 1913 wordt er ook verbouwd of nieuw gebouwd zie tekening hierboven.
Kadastraal veranderd het nummer van 931 naar 2016.
Mogelijk de tekening van de ver/nieuwbouw in 1913.
Het kleine Veerhuis nr. 31 met tarievenbord.

In 1923 kan Eibertus van der Kolk aanliggend weiland kopen van Anthonie van der Kolk.
Het betreft de dijkglooiing rond de woning.

De broer van Eibertus, Jurriën [Hendrik zn.] overlijdt op 13-06-1923, de erven laten zich in 1923 uitkopen van de Veerrechten, zodat Eibertus alleen verder gaat, inmiddels met hulp van zijn zonen Jan [1899 – 1964] en Jurriën (Jurrie)[1904 -1965].
In 1925 nemen zij de veerrechten over van hun vader.

Na het overlijden van moeder Geertjen houdt vader Eibertus 9/16 van de dijkwoning en krijgen de 7 kinderen ieders 1/16 deel.
Dochter Hendrika [Riek] blijft thuis voor haar vader zorgen tot zijn overlijden in 1943.
De andere dochters, Wilhelmina, Gerritdina en Harmina vertrekken naar elders.
Zoon Derk leert voor timmerman en zal zijn werkzame leven bij Rijks Waterstaat gaan werken.
Daardoor wordt Derk werkzaam bij de bouw van de IJsselbrug die in 1930 gereed komt.
Daar zit natuurlijk een behoorlijke tegenstrijdigheid in, omdat zijn broers Jan en Jurrie afhankelijk zijn van de inkomsten van het “Kleine Veer”.

Tweede van links Derk van der Kolk.
Een bevroren IJssel voor en/of in de jaren ’40.
Opa Eibertus met kleinzoon [Ei]Bertus hooi binnen halen voor de melkgeiten.
De veerlieden die aan het Veer woonden hadden bijna altijd een stuk bouwland en melkgeiten voor eigen gebruik.

In 1935 verkoopt vader Eibertus zijn dijkwoning aan zoon Jurrie, en de weilanden aan zonen Jan en Jurrie.
Na het overlijden van vader Eibertus in 1943 blijft dochter Riek nog tot 1949 in de dijkwoning wonen.
Pas in 1949 gaat Jurrie die in 1937 is getrouwd met Louisa [Lies] Toersen [1907 – 1988], in het huis wonen. Inmiddels Kleine Veerhuis genoemd. Hij ruilt dus van woning met zijn zus Riek van der Kolk.

Links, Jurrie van der Kolk was nog korte tijd politieagent.
Rechts het bruidspaar Jurrie van der Kolk en Lies Toersen.

Er worden bij Jurrie en Lies geen kinderen geboren, wel wordt rond 1945 neefje Henk Toersen [1942 – 1999] als pleegzoon opgenomen. Henk is van jongs af zeer vertrouwd met het Veer, en kon op jonge leeftijd al zelfstandig varen, het geen ook wel eens een boete heeft opgeleverd.
Henk deed wel een opleiding als timmerman, maar koos toch net als zijn oom Derk van der Kolk een werkzaam leven bij Rijks Waterstaat.

Na nog een bloei periode van “Het Kleine Veer” tijdens de bouw van de “IJssel Centrale” in Harculo, worden de inkomsten na het gereedkomen van de IJ.C. snel minder.
Er worden wat bijverdiensten gevonden in het houden van kippen, waarvoor een nieuwe kippenschuur wordt gebouwd. Ook worden er voor een aannemer betonpaaltjes gemaakt. Toch blijkt dat niet voldoende.
Na nog wat overleg met instanties, wat ook geen soelaas biedt, wordt “Het Kleine Veer” in 1962 beëindigd.

Links het gebouwde kippenhok en rechts de kippen die voor extra inkomsten moesten zorgen.
Links de voorzijde, rechts gezien vanaf de IJsselzijde.

In 1965 overlijdt Jurrie van der Kolk en komt de woning op naam van zijn vrouw Lies.
Lies van der Kolk – Toersen besluit in 1971 naar de Deventerstraatweg in Zwolle te verhuizen.
Zij verkoopt het veerhuis aan haar neef/pleegzoon Henk Toersen en diens oudere broer Hermannes [Herman] [ 1927 – ?]

Herman Toersen gaat echt met pensioen.

Voor Herman wordt het kippenhok omgebouwd tot woning.
Herman houdt wel van een borreltje, zeker als er een buurman op bezoek komt, dan is er wel aanleiding voor.
Ook houdt hij ervan, om van zijn huis uit, met zijn verrekijker richting IJssel naar bewegingen te speuren.
Geveugeld is de term: “wa kiki strandje”.

Zo begon het buurtfeest aan de IJssel, begin jaren “90.
Henk was in de buurt wel een aanjager voor veel gezelligheid. Zo was hij met enkele buurtgenoten de oprichter van buurtfeest met Barbecue begin jaren ’90. Dit feest werd vele jaren gehouden onder aan de IJssel bij Kleine Veerweg 31.

In 1999 overlijdt Henk, zijn broer Herman is reeds eerder overleden.

Via de erfenis van Henk Toersen komt de woning in bezit van de familie Bosch.
Het jonge gezin Bosch met twee kinderen, gaan, nadat zij de dijkwoning op naam hebben, deze eerst grondig verbouwen.
Met behulp van Aannemer Treep wordt er veel zelf gedaan aan de verbouw van de woning.
Bestaande aangebouwde schuren worden gesloopt en de dijkwoning wordt zeker met dezelfde oppervlakte vergroot.

De dijkwoning voor de verbouwing in 1999 door de familie Bosch.
Duidelijk te zien de verlenging van de dijkwoning.
De veranderde situatie, foto uit 2022.

In het jaar 2000 is het zover en gaat het gezin Bosch er wonen.
Voor de kinderen is het een super plek om op te groeien.

De familie Bosch verkoopt in 2013 de dijkwoning aan de huidige bewoners.
Zij gaan hier wonen met hun twee dochters.

Een actiefoto van voor 1999, niet bekend waar er verbouwd wordt.

Bron: Collectie Overijssel, fam. Bosch, families E. en G. van der Kolk, het boekje,
“ Kleine of Oldeneler Veer ” met als auteurs: Wim Huijsmans, Wim Koster, Bertus & Gerrit van der Kolk, en Siem van der Weerd.
Samensteller: M. Dijk.