Kleine Veerweg – 35

Het adres was tot 1910 Oldeneel 5A en tot 1947, Oldeneel B 188 en daarna nr. 35.

Situatie 2021
De Hottinger kaart uit 1787, waar reeds bebouwing te zien is, op nu 33 & 35.
Kadastrale kaart uit 1832, perceel 301 is dan nog 1 woning.

1832 – 1888

Op de Hottinger kaart uit 1787 is dus al te zien dat er bebouwing is. Mogelijk is de “katerstede” [keuter boerderij] gesticht vanwege de bouw of al in werking zijn, van de Steenfabriek “Reigershagen” van de familie Dwars, op de uiterwaarden.
Ook was het in die tijd gebruikelijk om in de nabijheid van een “Heren Boerderij” in dit geval “De Geldersche Boer” een klein boerderijtje te bouwen voor het personeel.

De grondeigenaar, steenfabrikant Gerrit Willem Dwars [1776 – 1838] is in 1832 eigenaar van het dijkhuis, boerderijtje, waarschijnlijk voor personeel van “De Geldersche Boer” of de steenfabriek, die op de uiterwaarden staat.
Hij woont in die periode met zijn vrouw Willemina Wijtenhorst in de boerderij “De Geldersche Boer”.
In die tijd wordt het dijkhuis [boerderijtje] verhuurt aan Jan Meiberg.
Het is goed denkbaar dat hij in dienst is bij Gerrit Willem Dwars, of diens zoon en erfgenaam Gerrit Dwars [1811- 1882].


De periode van 1850 tot 1860 wordt er op enig moment een kleine woning bijgebouwd of binnen het bestaande gebouw gerealiseerd, Oldeneel 5A, de noordelijke hoek van het gebouw, zie tekening.
De stal van nr. 5 liep achter de woning van 5A langs, zie onderstaande plattegrond.

Tussen 1850 en 1890 wordt nr. 5 verhuurd aan:
Na Jan Meiberg komt Weduwe Schutte, dan Jan Schutte, Berend Wagenvoort, H. Ruis ?, nog een keer Berend Wagenvoort of Hagenvoort en dan Roelof van Olst, de latere koper.
Vanaf 1860 is Oldeneel 5 A verhuurd aan:
Hendrik Veneman, Johannes Martinus Hulzebos.

In 1883 na het overlijden van Gerrit Dwars in 1882 worden zijn bezittingen binnen de familie verdeeld.
Zijn zoon Frans Rudolf Dwars [1857 – 1931] krijgt de nodige onroerende goederen waaronder Kleine Veerweg 33 & 35.
Hij staat bij het Kadaster te boek als industrieel, maar er wordt ook aangegeven dat hij Stalhouder is.
In 1887 verkoopt Frans Rudolf weer de nodige onroerende goederen, dit houdt mogelijk verband met zijn scheiding van Maria Hubertina Mos. Frans Rudolf vertrekt naar Amsterdam alwaar hij nog twee maal in het huwelijk zal treden.
Zijn bezittingen gaan naar zijn moeder Francoise Albertine Emerance Mollinger [1827 – 1911].

In 1888 worden twee kadastrale percelen verenigd. Mogelijk perceel 301 en 809, dat wordt dan 1654.

1892 – 1981

Trouwakte en gegevens geboorte kinderen.
Links Roelof en Gerritje Sebilla, rechts zoon Albert en vader Roelof van Olst.

De familie Dwars brengt in 1892 veel van haar eigendommen op een veiling.
Koper van Kleine Veerweg 33 en 35 is de huurder Roelof van Olst [1862 – 1939].
Roelof is de hoogste bieder en verwerft het boerderijtje met 2 woongedeelten voor 1.405 gulden.
Hij kan voor het voldoen van dat bedrag, 1.000 gulden via hypothecaire lening krijgen van de verkoopster mevrouw Francoise Albertine Emerance Mollinger. De rente over de lening bedraagt 4,5 %.
De ouders van Roelof zijn, Gerrit van Olst en Willemina Ester, zij huurden een boerderij aan de Schellerdijk 6, van de familie Greven van Huize Schellerberg.
Roelof is geboren aan de Schellerdijk 6.
Hij huwt in 1887 met Gerritje Sebilla Goldbach [1866 – 1934], er werden 8 kinderen geboren.
Roelof wordt bij het kadaster aangeduid als landbouwer.
Roelof en Gerritje wonen in nr. 5 het latere 33, en wie de huurders zijn van de woning 5A het latere 35 is tot 1935 niet bekend.

Waarschijnlijk de situatie van voor de oorlog tot verbouw in 1981.

In 1933 verkoopt Roelof het perceel aan zijn 2e zoon Albertus [Albert] die nog samen met zijn ongehuwde zussen Willemina [Mina] en Johanna Hendrika [Anna] thuis wonen.
Albert was ook landbouwer, maar zou ook als barbier in de buurt wat bijverdiend hebben.
De andere kinderen zijn getrouwd en naar elders vertrokken.
Het is zeer aannemelijk dat Albert, Willemina en Johanna hun ouders verzorgd hebben tot hun overlijden.
Moeder Gerritje Sebilla overlijdt in 1934 en vader Roelof in 1939.
Broer en zussen waren een opvallende verschijning. De zussen werden ook wel “De Tortelduifjes” genoemd.
Albert zat keurig met rechte rug op de fiets, daarom werd hij in de buurt ook wel steile Appie genoemd.
Mina werkte als huishoudster in Olst en kwam zo nu en dan thuis. Als zij niet gehaald of gebracht kon worden door familie, kwam zij per trein naar Zwolle en werd opgehaald door broer en zus, allebei op de fiets. De terugweg maar ook naar het station toe werd dan om beurten fietsend en lopend afgelegd.

In 1972 is er een hermeting vanwege de overgang enige jaren eerder van Zwollekerspel naar Zwolle.
Perceel nr. 1654 wordt Zwolle K nummer 141.

3 zussen en 2 broers van Olst.
v.l.n.r.: Willemina [Mina], Johanna [Anna], Gerrigje [Gerrie], Johannes [Johan], Albertus [Albert].

Naar aanleiding van het overlijden van Albert in 1979 gaat het eigendom naar zijn zussen Mina en Anna.

De woning nr. 35 is altijd verhuurd geweest maar meestal binnen de familie.

Huurders tot aan verkoop in 1981:
Van 1935 tot 1938 huren Wiechert en Floortje van Tongeren de woning, daarna huren zij Schellerdijk 8.
Roelof en Lien van Olst,
J. A. Uitzetter de woning.
Een Kunstschilder naam onbekend.
Alie en Rinus van der Bend.
Gerrit en Riekie Horst, 1967 – 1976.
Willemina [Mina] van Olst, heeft er waarschijnlijk na haar pensioennering kort gewoond.
Henk en Ria Schottert, 1976 tot hun koop in 1981.

1981 – 2021

In 1981 worden de beide woningen apart verkocht.
Nummer 35, Zwolle K 422 gaat naar Hendrikus [Henk] Schottert, gehuwd met Ria Middelkamp.
Nr. 33 wordt gekocht door Gerrit [Gait] van Olst en Betsy van Olst – Katgert. Zij gaan er nog niet wonen.
Gait is arbeider bij de familie Luchtenbelt aan de Oldeneelweg 1.
Hij woont met Betsy in een woning van de familie Luchtenbelt, Oldeneelweg 5.
In 1983 verkopen Gait en Betsy de woning aan hun neef Christiaan [Chris] van Olst.
Henk Schottert zijn overgrootvader was Roelof van Olst die in 1893 het dijkhuis kocht van mevrouw Mollinger.
Zijn Oma was Gerrigje Sebilla van Olst, geb.1897, die in 1926 trouwde met Henk zijn Opa Hendrik Schottert.
Die helft van het dijkhuis blijft dus in de familie.
Henk en Ria kopen een zeer gedateerde primitieve woning, inclusief het achterliggende stalgedeelte wat bij het naastgelegen pand behoorde. Zie de plattegrond op pagina 2.
In 1981 gaan Henk en Ria grondig verbouwen, hetgeen een mooie en goede woning oplevert.
Tijdens de verbouw kunnen zij tijdelijk wonen in de naastgelegen woning.
Door de verkoop van nr. 33, verhuizen Henk en Ria eind 1983 naar hun eigen woning, die nog verder afgebouwd moet worden.

De woning voordat deze grondig verbouwd werd in 1981, links voorkant rechts achterkant.

Hun kinderen, Bas, Marlou en Anouk zijn alle 3 aan de Kleine Veerweg 35 geboren.
Henk heeft het belangrijkste deel van zijn leven bij het Rijks Inkoop Bureau en rechtsopvolgers gewerkt.
Ria heeft deels buitenshuis gewerkt en voor de kinderen gezorgd.
Henk heeft in de loop der jaren op het erf het nodige gedaan om alles goed in te richten en te verfraaien.
Inmiddels zijn de kinderen al even het huis uit, maar sinds Henk en Ria met pensioen zijn, wordt er geregeld op kleinkinderen gepast.
Zij wonen er anno 2021 nog met veel plezier.

IJsseldijk, Kleine Veerweg 35 links situatie jaren ‘70 en rechts 2021.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, Fam. H. Schottert – Middelkamp, fam. G. Horst – van Olst. Samensteller: M. Dijk.