Buurtvereniging Schelle Oldeneel

Kleine Veerweg 4

Situatie 2019.

Vanaf 1910 tot 1930 was het adres Schelle B 175.
Van 1930 tot 1947 was het adres Schelle B 200, daarna Kleine Veerweg 4.


Dat het al een eeuwen oude woonplek was, dat was niet zo vreemd, aan de doorgaande route tussen de Hanzesteden Zwolle en Hattem. Dat bleek ook uit een artikel uit de krant de “Tubantia” uit Twente.
Een artikel geschreven door de heer H. J. Hekket verschenen in 1971. Dit was een gedeelte daaruit.
Het wijst erop dat er in 1364 al een erve is geweest dat na verbastering rond 1500 de naam “Asplaninck” kreeg. Alles wijst erop dat deze woonplek op deze hoogte één van de oudste is in Schelle.

Delpher.

1803 – 1852
Het vroegst door mij gevonden eigendomsoverdracht via mijn informanten is 1803.

f32 – 11 nov 1803 – Richter L.H.C. Nilant.
Keurnoten Jan Heufke en Jan Middelwijk.
Verschenen is de Heer R.J. Wolfgraft, Ontvanger van de Ecclesiastique goederen van de stad Campen, als gevolmachtigde van Johanna Reinira van Lamzweerde, Jan Schuller en Hendrica Sibilla van Lamzweerde, ehelieden en nog vele andere mede eigenaren of erfgenamen.
Hij verklaarde namens zijn principalen ieder voor hun gerecht aandeel om een wel betaalde somma van penningen te cederen en bij dezen in volledig eigendom te transporteren:
Aan Geertruid Broekhuisen, weduwe van wijlen G. Dwars:

 • het goed vanouds genaamd Asplaninck met een gedeelte van het goed Averkamp, gelegen in Schelle, bestaande uit het herenhuis, de stalling en verdere getimmertes, hoven, bossen, bomen, akkermaals hout en alleën, binnen welke één stuk zaailand en een stuk groenland met het wilgen hagentje [willigen hagentje], een stukje zaailand achter de Lijnkamp;
 • het boerenhuis met al het getimmerte, hof en boomgaard in gebruik door [bij] R. Westerhof, het zogenaamde spijker, staande aan het boerenhuis, door H. van Cöln [H. van Keulen] gebruikt, verder een kamp bouw en groenland, ongeveer 1 1/2 morgen groot;
 • 2 wharen of scharen in de 33 op de Scheller Koeweide, 1/4 in de visserij in de Scheller Kolk tegen t Oldeneler Land, met het mede-recht in de marke [de markte], het recht tot de visserij in de Scheller Kolk tegen het Scheller Land, maar [dog] ook het mede-onderhoud van de “gemeene” IJsseldijk van de marke [der marckte] en van de waterleiding de Voorgang genaamd, met dat van de sluizen bij het Frankhuis en op de singel [op de Cingel] over de kruittoren [kruittorn], de lusten zowel als de lasten naar waartal gerekend, zijnde alle deze voornoemde goederen tiendeplichtig.
  Het is duidelijk dat Geertruid Dwars – Broekhuisen eigenaresse werd van het buiten “Asplaninck” en een deel van het goed “Averkamp” het huidige Kleine Veerweg 1. Zij overleed in 1815.
  Toch is het tussen 1803 en 1815 nogmaals van eigenaar gewisseld, want in 1815 brengt Hermannus Sondorp het Buitengoed, “Asplaninck” in de verkoop middels een veiling.
  Hermannus was van beroep Kuiper.
  Wat de relatie is tussen Geertruid Broekhuisen en Hermannus Sondorp is niet duidelijk, waarschijnlijk heeft hij “Asplaninck” gewoon gekocht.
Advertentie in de Provinciale Overijselsche en Zwolsche Courant, 15-09-1815. [Delpher]

Wie op dat moment het Buitengoed gekocht heeft is niet bekend, wel bekend is dat in 1932 bij het Kadaster het Buitengoed “Asplaninck” 2 eigenaren had. Van het latere nr. 4 was Jannes Luchtenbelt eigenaar met mede eigenaren. Jannes woonde aan de Schellerbergweg 33 en was gehuwd met Hermina Rietberg.
Bewoner was Jannes Jansen of Beumer.
Het latere nr. 2 was in 1832 eigendom van Toone van ’t Land [arbeider].
Ook zullen de gebouwen vernieuwd of verbeterd zijn gezien de verkoop voor afbraak.

Kadastrale kaart 1832 met rechts nr. 4

Jannes Luchtenbelt en Hermina Rietberg overleden in 1851 een maand na elkaar.
Om die reden worden hun bezittingen in februari 1852 geveild.
Zij waren eigenaren van de Kleine Veerweg nr. 4, 3e perceel van de veiling. Tevens hadden zij Kleine Veerweg nr. 1 en een erve aan de Schellerbergweg 33 in bezit waar zij ook woonden.

P.O.Z.C. [Delpher] veiling 1852.

De boerderij met enige landerijen wordt gekocht door Harmen van den Bosch en mede eigenaren.
Hij was mandenmaker en is waarschijnlijk bij het inzetten op de veiling niet meer overboden op de eindveiling. Er aan blijven hangen noemen ze dat. Daarom heeft hij het bedrijf in 1853 doorverkocht aan Evert Luchtenbelt [Harmszoon] 1828-1887.

1853 – 1941
In plaats van Luchtenbelt wordt ook wel de naam Lochtenbelt gebruikt.
Deze Evert trouwde in 1853 met Janna Gelderman [1825 – 1902] geboren in Windesheim. Van de 7 kinderen die er geboren werden, zijn er 5 in leven gebleven.
Gesina Hendrika trouwde in 1885 met Harm Jan Snel en gingen in Heino wonen.
Hermina Egberdina trouwde in ook in 1885 met Klaas van Raalte en gingen ook in Heino wonen.
Zoon Hendrik [1858-1896] trouwde in 1884 met Marrigje Ruitenberg [1850-1906] geb. in Schelle.
Vader Evert was in 1887 overleden, dus de boerderij zal verzorgd zijn door moeder Janna, zoon Hendrik en zijn vrouw Marrigje en Hendrik zijn zussen Hendrina en Hendrika.
Hendrik komt in 1896 op 38 jarige Leeftijd te overlijden.

Het bedrijf stond waarschijnlijk nog op naam van de erven Ervert Luchtenbelt.
Weduwe Marrigje Ruitenberg hertrouwde met Jan Albers en ging naar de Brinkhoek in Berkum.
In 1904 trouwde Hendrina Luchtenbelt met Teunis Kok, die bij de boerderij introk.
Zus Hendrika komt in 1909 op 42 jarige leeftijd te overlijden.
Op enig moment komt de naam van Hendrina Luchtenbelt bij het kadaster in beeld als eigenaar van nr. 4.
In 1925 kunnen Teunis en Hendrina nr. 2 kopen, dit vanwege het overlijden in 1925 van buurman Antonie van ’t Land. Zijn 5 dochters met partners zijn de erfgenamen. Zodoende kwamen Kleine Veerweg 2 en 4 in één hand.

Teunis en Hendrina krijgen twee kinderen, zoon Albert geb. in 1905 en Janna Everdina geb. in 1906.

De gebouwen van Kleine Veerweg 4.
Luchtfoto uit de jaren ’50, nr. 2 & 4
De hoofdgebouwen zijn van veel oudere datum, mogelijk uit 1800.

1941 – 2020
Janna Everdina huwde op 1934 met Klaas van de Pol, geb. 20-06-1906 in Mastenbroek.
Na het overlijden van moeder Hendrina Luchtenbelt in 1941, worden kadastraal de percelen nr. 2 en nr. 4 verenigd en kwamen op naam van Klaas van de Pol.
Janna en Klaas kregen 4 kinderen, Jentje Hendrina [1937 – 1945], Teunis, Hendrina en Peter.

Oorlogsperiode
Tijdens de oorlog was er gedwongen beschikbaar stelling van ruimte in de woning.
’s nachts verbleven de soldaten in Zwolle om overdag het afweergeschut, dat aan de overzijde van de weg stond, te verdedigen of te bedienen. Dat afweergeschut stond in het land van de fam. Kamphuis naast de boerderij Kleine Veerweg 5. Ook waren er loopgraven in de boomgaard voor hetzelfde doel.

De fam. Vogelzang die nr. 2 huurde, verhuisde in 1954 naar de Schellerweg, zodoende kwamen de gebouwen beschikbaar voor de boerderij nr. 4.
Geleidelijk aan werd de woning van 2. omgebouwd tot stalruimte en bij de stal van 4. aangetrokken.
Door de komst van de landbouwmechanisatie breidde het boerenbedrijf in de jaren ’60 en ’70 behoorlijk uit, de extra stalruimte kwam dan ook goed van pas.

Zoon Teunis geb. in 1938 kwam in de boerderij en na zijn huwelijk met Siena Henderika [Sientje] Roffel in 1971 kregen zij na splitsing en her meting in dat jaar het oorspronkelijke perceel van Kleine Veerweg 2 in bezit.
Daar werd voor hun een nieuwe 2e bedrijfswoning gebouwd, en sindsdien werd dit aangeduid als Kleine Veerweg 2.
Vader Klaas en Moeder Janna hielden perceel nr. 4.
In 1983 overleed Klaas van de Pol en in 1995 Janna Kok.

Teunis deed eerst het bedrijf samen met zijn vader Klaas om het dan geleidelijk aan over te nemen.
In 1988 werd er een voerligboxen stal op het erf bijgebouwd.

Na 2000 werden gronden op afstand verkocht en werd boerderij geringer van omvang.
Tussen 2002 en 2003 werd de oude boerderij met monumentale waarde gerestaureerd waarbij het oorspronkelijke gebouw van nr. 2, dat er tegenaan gebouwd was, afgebroken werd.
Tijdens de sloop bleek de boerderij kenmerken te hebben uit meerdere tijdsperioden.
Zeer waarschijnlijk ook van voor en na de herbouw na 1815 toen het voor de sloop werd verkocht.
Het is nu een gemeentelijk monument.
Na het gereedkomen van de verbouw in 2003 gingen Teunis en Sientje daar wonen.
Hun oudste zoon Klaas Peter betrok Kleine Veerweg 2.
Mede door de ontwikkeling van de stad Zwolle, was er voor deze generatie echter geen ruimte meer om het agrarisch bedrijf voor te zetten.

Situatie 2019

Bron: H.C.O. , fam. T. van der Pol. Samensteller: M. Dijk.