Kleine Veerweg 4

Februari 2024 aangepast.

Situatie 2019.

In 1832 bij het begin van het kadaster krijgt deze boerderij het nr. M 204.
Vanaf het begin van de gemeentelijke adres administratie krijgt deze boerderij het huis Schelle nr. 12.
In 1910 wordt er in Zwollerkerspel omgenummerd het adres wordt dan Schelle B 175.
In 1930 nogmaaals en dan is het adres Schelle B 200, tot 1949 en dan wordt het Kleine Veerweg 4.


Dat het al een eeuwen oude woonplek was, dat was niet zo vreemd, aan de doorgaande route tussen de Hanzesteden Zwolle en Hattem. Dat bleek ook uit een artikel uit de krant de “Tubantia” uit Twente.
Een artikel geschreven door de heer H. J. Hekket verschenen in 1971. Dit was een gedeelte daaruit.
Het wijst erop dat er in 1364 al een erve is geweest dat na verbastering rond 1500 de naam “Asplaninck” kreeg. Alles wijst erop dat deze woonplek op deze hoogte één van de oudste is in Schelle.

Delpher.

1803 – 1852
Het vroegst door Henri Wolf gevonden eigendomsoverdracht.

f32 – 11 nov 1803 – Richter L.H.C. Nilant.
Keurnoten Jan Heufke en Jan Middelwijk.
Verschenen is de Heer R.J. Wolfgraft, Ontvanger van de Ecclesiastique goederen van de stad Campen, als gevolmachtigde van Johanna Reinira van Lamzweerde, Jan Schuller en Hendrica Sibilla van Lamzweerde, ehelieden en nog vele andere mede eigenaren of erfgenamen.
Hij verklaarde namens zijn principalen ieder voor hun gerecht aandeel om een wel betaalde somma van penningen te cederen en bij dezen in volledig eigendom te transporteren:


Aan Geertruid Broekhuisen, weduwe van wijlen G. Dwars:

  • het goed vanouds genaamd Asplaninck met een gedeelte van het goed Averkamp, gelegen in Schelle, bestaande uit het herenhuis, de stalling en verdere getimmertes, hoven, bossen, bomen, akkermaals hout en alleën, binnen welke één stuk zaailand en een stuk groenland met het wilgen hagentje [willigen hagentje], een stukje zaailand achter de Lijnkamp;
  • het boerenhuis met al het getimmerte, hof en boomgaard in gebruik door [bij] R. Westerhof, het zogenaamde spijker, staande aan het boerenhuis, door H. van Cöln [H. van Keulen] gebruikt, verder een kamp bouw en groenland, ongeveer 1 1/2 morgen groot;
  • 2 wharen of scharen in de 33 op de Scheller Koeweide, 1/4 in de visserij in de Scheller Kolk tegen t Oldeneler Land, met het mede-recht in de marke [de markte], het recht tot de visserij in de Scheller Kolk tegen het Scheller Land, maar [dog] ook het mede-onderhoud van de “gemeene” IJsseldijk van de marke [der marckte] en van de waterleiding de Voorgang genaamd, met dat van de sluizen bij het Frankhuis en op de singel [op de Cingel] over de kruittoren [kruittorn], de lusten zowel als de lasten naar waartal gerekend, zijnde alle deze voornoemde goederen tiendeplichtig.

  • Het is duidelijk dat Geertruid Dwars – Broekhuisen eigenaresse wordt van het buiten “Asplaninck” en een deel van het goed “Averkamp” het huidige Kleine Veerweg 1. Zij overleed in 1815.
    Toch is het tussen 1803 en 1815 nogmaals van eigenaar gewisseld, want in 1815 brengt Hermannus Sondorp het Buitengoed, “Asplaninck” in de verkoop middels een veiling.
    Hermannus is van beroep Kuiper.
    Wat de relatie is tussen Geertruid Broekhuisen en Hermannus Sondorp is niet duidelijk, waarschijnlijk heeft hij “Asplaninck” gewoon gekocht.
Advertentie in de Provinciale Overijselsche en Zwolsche Courant, 15-09-1815. [Delpher]

Wie op dat moment het Buitengoed gekocht heeft is niet bekend, wel bekend is dat in 1932 bij het Kadaster het Buitengoed “Asplaninck” 2 eigenaren heeft. Van het latere nr. 4 is Jannes Luchtenbelt eigenaar met mede eigenaren. Jannes woont aan de Schellerbergweg 33 en is gehuwd met Hermina Rietberg.
Bewoner is Jannes Jansen of Beumer.
Het latere nr. 2 is in 1832 eigendom van Toone van ’t Land [1783- 1854] hij is landbouwer/arbeider, mogelijk bij het Tichelwerk van Greven op de uiterwaarden. Daar huurt hij begin 1800 een katerstede van de familie Greven. Die katerstede heet Tone van ‘t Land en is in 1851 afgebroken.

Kadastrale kaart uit 1832.

Jannes Luchtenbelt en Hermina Rietberg overlijden in 1851 een maand na elkaar.
Om die reden worden hun bezittingen in februari 1852 geveild.
Zij zijn eigenaren van de Kleine Veerweg nr. 4, 3e perceel van de veiling. Tevens hebben zij Kleine Veerweg nr. 1 en een erve aan de Schellerbergweg 33 in bezit waar zij ook woonden.

P.O.Z.C. [Delpher] veiling 1852.

De boerderij met enige landerijen wordt gekocht door Harmen van den Bosch en mede eigenaren.
Hij is mandenmaker en is waarschijnlijk bij het inzetten op de veiling niet meer overboden op de eindveiling. Er aan blijven hangen noemen ze dat. Daarom heeft hij het bedrijf in 1853 doorverkocht aan Evert Luchtenbelt [Harmszoon] 1828-1887.

Tot die tijd is na Jan Jansen, Klaas Mulder huurder.

1853 – 1941
Evert Luchtenbelt is de zoon van:
Hermen of He(a)rm (Everts) Lo(u)chtenbelt geb. 05-10-1779 te Oldeneel, overleden op 24-07-1868 te Oldeneel, 89 jaar en Hendrina Hendriks, geb. 27-12-1786 te Den Ham, overleden op 03-05-1851 te Oldeneel 64 jaar. Zij wonen aan wat nu de Oldeneelweg 1 is.

In 1811 bij de het begin van de Burgerlijke stand, bij de naam aanneming neemt Herm Herms (34 jr) de naam Luchtenbelt aan, net als zijn Vader Evert Herms.
Ook de halfbroers Jan (23 j), Jannes (21 j) en Egbert (19j) nemen de naam Luchtenbelt aan.
Bron: collectie Overijssel

In plaats van Luchtenbelt wordt ook wel de naam Lochtenbelt gebruikt.
Evert Lo(u)chtenbelt geb. 14-01-1828 te Oldeneel en overleden op 25-04-1887 te Schelle, trouwt op 22-09-1853 met Janna Gelderman, geb. 11-09-1825 te Windesheim, overleden op 20-07-1902 te Schelle
Er worden 7 kinderen geboren waarvan er 5 in leven blijven.

Gesina Hendrika trouwt in 1885 met Harm Jan Snel en gaan in Heino wonen.
Hermina Egberdina trouwt ook in 1885 met Klaas van Raalte en gaan ook in Heino wonen.
Zoon Hendrik [1858-1896] trouwt in 1884 met Marrigje Ruitenberg [1850-1906] geb. in Schelle.
Vader Evert is in 1887 overleden, dus de boerderij zal verzorgd zijn door moeder Janna, zoon Hendrik en zijn vrouw Marrigje en Hendrik zijn zussen Hendrina en Hendrika.
Hendrik komt in 1896 op 38 jarige leeftijd te overlijden.

Het bedrijf staat waarschijnlijk nog op naam van de erven Evert Luchtenbelt.
Weduwe Marrigje Ruitenberg hertrouwt met Jan Albers en gaan naar de Brinkhoek in Berkum.
In 1904 trouwt Hendrina Luchtenbelt met Teunis Kok, die bij de boerderij intrekt.
Zus Hendrika komt in 1909 op 42 jarige leeftijd te overlijden.
Op enig moment komt de naam van Hendrina Luchtenbelt bij het kadaster in beeld als eigenaar van nr. 4.
In 1925 kunnen Teunis en Hendrina nr. 2 kopen, dit vanwege het overlijden in 1925 van buurman Antonie van ’t Land. Zijn 5 dochters met partners zijn de erfgenamen. Zodoende komen Kleine Veerweg 2 en 4 in één hand.

Teunis en Hendrina krijgen twee kinderen, zoon Albert geb. in 1905 en Janna Everdina geb. in 1906.

De gebouwen van Kleine Veerweg 4.
Luchtfoto uit de jaren ’50, nr. 2 & 4
De hoofdgebouwen zijn van veel oudere datum, mogelijk uit 1800.

1941 – 2020
Janna Everdina huwt in 1934 met Klaas van de Pol, geb. 20-06-1906 in Mastenbroek.
Na het overlijden van moeder Hendrina Luchtenbelt in 1941, worden kadastraal de percelen nr. 2 en nr. 4 verenigd en komen op naam van Klaas van de Pol.
Janna en Klaas krijgen 4 kinderen, Jentje Hendrina [1937 – 1945], Teunis, Hendrina en Peter.

Oorlogsperiode
Tijdens de oorlog was er gedwongen beschikbaar stelling van ruimte in de woning.
’s nachts verbleven de soldaten in Zwolle om overdag het afweergeschut, dat aan de overzijde van de weg stond, te verdedigen of te bedienen. Dat afweergeschut stond in het land van de fam. Kamphuis naast de boerderij Kleine Veerweg 5. Ook waren er loopgraven in de boomgaard voor hetzelfde doel.

De fam. Vogelzang die nr. 2 huurt, verhuist in 1954 naar de Schellerweg, zodoende komen de gebouwen beschikbaar voor de boerderij nr. 4.
Geleidelijk aan wordt de woning van 2. omgebouwd tot stalruimte en bij de stal van 4. aangetrokken.
Door de komst van de landbouwmechanisatie breidt het boerenbedrijf in de jaren ’60 en ’70 behoorlijk uit, de extra stalruimte komt dan ook goed van pas.

Zoon Teunis geb. in 1938 komt in de boerderij en na zijn huwelijk met Siena Henderika [Sientje] Roffel in 1971 krijgen zij na splitsing en her meting in dat jaar het oorspronkelijke perceel van Kleine Veerweg 2 in bezit.
Daar wordt voor hun een nieuwe 2e bedrijfswoning gebouwd, en sindsdien wordt dit aangeduid als Kleine Veerweg 2.
Vader Klaas en Moeder Janna houden perceel nr. 4.
In 1983 overlijdt Klaas van de Pol en in 1995 Janna Kok.

Teunis doet eerst het bedrijf samen met zijn vader Klaas om het dan geleidelijk aan over te nemen.
In 1988 wordt er een voerligboxen stal op het erf bijgebouwd.

Na 2000 worden gronden op afstand verkocht en wordt boerderij geringer van omvang.
Tussen 2002 en 2003 wordt de oude boerderij met monumentale waarde gerestaureerd waarbij het oorspronkelijke gebouw van nr. 2, dat er tegenaan gebouwd is, afgebroken.
Tijdens de sloop blijk de boerderij kenmerken te hebben uit meerdere tijdsperioden.
Zeer waarschijnlijk ook van voor en na de herbouw na 1815 als het voor de sloop wordt verkocht.
Het is nu een gemeentelijk monument.
Na het gereedkomen van de verbouw in 2003 gaan Teunis en Sientje in de gerestaureerde boerderij wonen.
Hun oudste zoon Klaas Peter betrekt Kleine Veerweg 2.
Mede door de ontwikkeling van de stad Zwolle, is er voor deze generatie echter geen ruimte meer om het agrarisch bedrijf voor te zetten.

Situatie 2019

Bron: Collectie Overijssel, fam. T. van der Pol. Samensteller: M. Dijk.