Kleine Veerweg 9

Vanaf de bouw tot 1910 is het adres Oldeneel met huis nr. 19.
Van 1910 tot 1930 is het adres Oldeneel B 164.
Van 1930 tot 1947 is het adres Oldeneel B 194 en daarna Kleine Veerweg 9

Situatie 2021
Kadastrale kaarten uit 1832, woning/boerderij nr. 9 bestaat nog niet, Stegerens Hoek behoort tot de Mark[t]e Oldeneel.

1847 – 1946
Eigendom:
In augustus van 1847 wordt er een veiling gehouden in het Logement “De Zeven Provinciën” gelegen buiten de Kamper Poort. De “Markte Oldeneel” gaat verkopen: 30 bunders, 3 roeden en 90 ellen, van de “De Oldeneler Koeweiden” genaamd “De Heupe”.

Hendrik Lucas Nilant [1806 – 1887], notaris te Zwolle heeft op die veiling enkele percelen grond gekocht aan wat nu de huidige Kleine Veerweg 9 is.

Kadastrale situatie in 1849.
In 1849 is er een boerderij gebouwd dat krijgt het kadastrale nr. 739.

Deze Hendrik Lucas Nilant is in 1839 getrouwd met Henriëtta Willemina von Schmidt, geboren in Hellevoetsluis.
Zij krijgen een dochter, Henriëtte Willemine geb. 1840 en een zoon Wilhelmus Maurits geb. 1843.
Hendrik Nilant wordt in die tijd niet als bewoner aangemerkt dus kunnen we ervan uitgaan dat de boerderij geen zomerverblijf was.
Na het overlijden van Hendrik Lucas Nilant in 1887, is er een akte van scheiding waarbij zijn echtgenote Henriëtta Willemina het eigendom op naam krijgt.
In 1888 wordt er iets bijgebouwd.
In 1894 is er successie post, dit vanwege het overlijden van Henriëtta Willemina von Schmidt.
Nu zijn hun, schoonzoon Gerard Wicherlink en de kleinkinderen gezamenlijk erfgenaam aangezien dochter Henriëtte Wilhelmine reeds in 1885 op 44 jarige leeftijd is overleden.
Ook zoon Wilhelmus Maurits Nilant is in 1860 op 17 jarige leeftijd overleden.
In 1913 wordt er iets bijgebouwd.

Deze erven blijven eigenaar tot 1946, dan wordt de boerderij verkocht aan de huurder van dat moment, de familie Martinus Theodorus Rosendaal.

Gebruik:
Als eerste huurder komt in beeld Jan van den Berg.
Jan van den Berg, geb. 22-01-1816 te Zwolle overl. 29-01-1892 Oldeneel [landbouwer]
Gehuwd op, 10-07-1845, Zwolle met, Maria Catharina Reirink, geb. 21-01-1819 overl. 04-09-1873 [54 jaar], Oldeneel.
Zij kregen 10 kinderen.

Het is zeer aannemelijk dat zij, toen de boerderij gereed was in 1849 daar zijn gaan boeren.
Tussen 1880 en 1890 komt hun jongste zoon Egbertus Johannes [1862 – 1949] in beeld als huurder.
Egbertus is huurder tot 1892 want dan koopt hij op een veiling de boerderij Kleine Veerweg 15.
In 1892 veilt de familie Dwars van de steenfabriek “Reigershagen” veel van haar gronden en boerderijen.
Tijdens die veiling is een familielid, Hendrik Zuidberg zijn stroman [zijn koper].
Egbertus trouwt in 1893 met Gesina Maria Zuidberg, [1871 – 1950].
Zie verder Kleine Veerweg 15.

Vanaf 1892 komt Lambert de Wolf in beeld als huurder.
Hoe lang hij huurder is, is niet bekend.
Ook is er nog een H. van der Hulst in beeld als Huurder, die waarschijnlijk huurt tot februari 1924.

Wel bekend is, dat per 23 februari 1924 het Boerenerf of Katerstede “De “Huppe” verhuurd wordt door Derk Hendrik Wicherlink wonende te Warnsveld, aan Martinus Theodorus Rosendaal [1893 – 1979], wonende te Zwolle. Martinus is geboren te Windesheim 32, een bewoning op landgoed Windesheim.

Het gehuurde betreft boerderij en weilanden groot 3 ha. 48 are en 60 ca.
De huur geldt voor zes jaren, derhalve eindigend op 22 februari 1930.

Martinus is op 31 maart 1921 getrouwd met Gerritdina Johanna Jansen [1896- 1921].
Helaas is Gerritdina in september van dat jaar overleden.

In 1925 trouwt Martinus met Egberta Eijkelkamp, [1899 – 1972] geboren in Dalfsen.
Er worden 10 kinderen geboren.

De huur wordt per 23 februari 1930 met zes jaren verlengd tot 22 februari 1936.
Daarna waarschijnlijk wel verlengd maar met jaarcontracten.

1946 – 1994
Martinus en Egberta kunnen in 1946 de boerderij en gronden kopen.
Er was of wordt in de buurt wel zo hier en daar grond bij gepacht.
Er waren fruitbomen en aardappels en ook varkens en kippen op het bedrijf.

Vader Martinus en moeder Egberta met 8 van hun kinderen.
De boerderij midden jaren ’50.

In 1960 wordt er ge- of verbouwd en gaan boerderij en gronden over naar zoon Jozef Jacobus [Jo] Rosendaal [1933 – 1993]. Het bedrijf heeft dan kippen, koeien en varkens.
Er zijn ook voorwaarden t.a.v. de langst levende ouders, die mogen blijven wonen.
Het woon gedeelte wordt verdeelt in 2 woningen waarvoor een gedeelte van de veestal wordt opgeofferd.

Vader Martinus en moeder Egberta met hun 10 kinderen.

Zoon Jo is in september 1960 getrouwd met Henrieka Aleida Maria [Rikie] Hoekman.
Er worden 4 kinderen geboren, Martinus [geb. 20-8-1963 – roepnaam: Martin], Wilhelmina [geb. 16-5-1965, roepnaam: Wilma], Everhardus [geb. 27-5-1966, roepnaam: Edward] en Jozef [geb. 20-2-1969, roepnaam: Jos]

Het bruidspaar Jo en Rikie en rechts hun kinderen.

In 1964 is er stichting van een gebouw, dat is gezien de omvang van het boerenbedrijf een uitbreiding in de varkens.
Jo Rosendaal bouwt speciaal een kraamstal om de zeugen de biggen te laten krijgen.
Er was al wel een varkensschuur op het bedrijf.

Midden onder bedrijf Rosendaal met daarvan weer rechtsonder de nieuwe varkensstal.
Jo Rosendaal met een kinderschare op de Fahr trekker.
Op de achtergrond het tuinbouwbedrijf van de fam. Veldman.

In de jaren ’70 maakt de landbouw een ontwikkeling door om te groeien, mede door toedoen van “Plan Mansholt”.
Om die reden wordt er in 1975 een Voer-ligboxenstal gebouwd, [de koeien lopen vrij in de stal].
Ook wordt er overgegaan van bussenmelk naar de melkkoeltank.

De hele familie Rosendaal samen op de foto.

In 1988 wordt er bij vader Jo ALS geconstateerd, hetgeen een schok betekent voor het gezin.
Ook het voortbestaan van de boerderij komt in het geding.
Na verkoop van de koeien in 1989, worden land en quotum verhuurd en op huiskavel gaat zoon Jos zoogkoeien houden.

In 1993 komt vader Jo Rosendaal te overlijden.
In 1994 wordt er afgebouwd, ook door verkoop van gronden.
Alleen het huisperceel met boerderij blijft eigendom van Moeder Rikie Rosendaal – Hoekman.

1994 – heden
Zoon Jos blijft bij zijn moeder wonen en hield daar Vleesvee.
Jos gaat in 1998 elders wonen.

In 1997 gaan Wilma met haar partner Alfons van Vilsteren in een tijdelijk onderkomen op het bedrijf wonen. Dit omdat Wilma in het voormalige melktanklokaal wil beginnen met kaasmaken.
In 1998 wordt er een winkel geopend met kaas en zuivelproducten.
Zonen Edward en Jos huurden vanaf dat moment het overgebleven land en hielden er weide vee. Dit vee werd in de herfst verkocht en in het voorjaar werd nieuw vee aangekocht.

Tussen 2002 en 2013 gaan Wilma en Alfons in Zwolle Zuid wonen. Er worden 4 kinderen geboren.
Als moeder Rikie in 2013 komt te overlijden, gaan Wilma en Alfons naar de boerderij.

In 2005 begint Wilma met een zorgboerderij, die zich geleidelijk aan ontwikkelt tot een leer – werkbedrijf zoals die nu nog prima functioneert.
Daarvoor worden geleidelijk aan ook veel aanpassingen in gebouwen gedaan en er wordt ook nieuw gebouwd.
Het bedrijf bestaat nu uit een kaasmakerij, Landwinkel, bloemenpluktuin, groentetuin en houtwerkplaats. De ongeveer 25 deelnemers per dag helpen bij de werkzaamheden of volgen een onderwijstraject dat past bij hun mogelijkheden. Er wordt kaas, groente, bloemen, honing en vlees van eigen erf verkocht aangevuld met vooral producten uit de regio.

Situatie 2018
Situatie 2021
Situatie 2021
Situatie 2021.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, familie Rosendaal.