Kleine Veerweg M. 298

Kleine Veerweg, na huis nr. 35, op de uiterwaarden gelegen.

M 298 is in 1869 afgebroken. De adressen zijn de huidige woningen.
Deze boerderij/tje zoals die in 1832 door het kadaster is geregistreerd.

De boerderij is hoogstwaarschijnlijk in de tweede helft van 1700 gebouwd door de Steenfabrikant Dwars.
Rond 1750 begint Cornelis Dwars, Schout en Ontvanger te Olst, grond te kopen in Oldeneel.
Zijn bedoeling is een steenoven/steenfabriek te beginnen op de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden.
Cornelis overlijdt in 1891, het betekent dat erfgenaam Gerrit Dwars het werk van Cornelis moet voortzetten.
Bij de steenfabriek is uiteraard personeel nodig, waarvoor niet te ver van de fabriek woningen of boerderijtjes [Catersteden of Keuterboerderijtjes] worden gebouwd.
Zo ook op deze locatie, redelijk dicht bij de fabriek. Zie Schellerdijk 12.
De boerderij heeft in de gemeente Zwollerkerspel de adres aanduiding Oldeneel huis nr. 3.

De bewoner vanaf +/- 1824 is Willem Sanders, hij is op 1 oktober 1793 geboren in Oldeneel.
Zijn ouders zijn Hermen Jansen Sanders en Hermina Willems Bos. Hermen is Tichelmeester het is dus zeer aannemelijk dat hij vanaf het begin van de steenproductie tweede helft 1700, bij de Steenfabriek “Reigershagen” reeds bij Dwars aan het werk is.
Het is ligt ook voor de hand dat Hermen en Maria vanaf de bouw van het boerderijtje daar wonen.
Dochter Maria wordt op 13 november 1795 ook in Oldeneel geboren.

Op 5 juni 1824 trouwt Willem met Anna Catharina Schulten, op 9 augustus 1804 geboren in Schepsdorf, Hannover. Hun eerste kind, zoon Jan wordt op 18-05-1824 in Oldeneel geboren.
Hun tweede kind, dochter Harmina wordt op 30-06-1826 in Hattem geboren.
Daar mogen we uit opmaken dat tussen de beide geboortes de familie Sanders is verhuisd naar Hattem.

Want op enig moment komt Evert Bredewout in beeld als bewoner bij de adresgegevens van de gem. Zwollerkerspel.
Evert is op 21-10-1815 geboren in Wapenveld, hij trouwt op 02-07-1841 in Zwollekerspel met Hendrikje Steen. Zij is gedoopt op 01-09-1816 in Den Ham.
Evert moet er gewoond hebben tussen de familie Sanders en de familie van der Wal.
Hij moet er gewoond hebben tussen 1826 en 1829 en al op zeer jonge leeftijd.
Later komt zijn naam voor bij Oldeneelweg 9 toen Huize Oldeneel, mogelijk heeft hij na zijn trouwen daar een “Caterstede” [keuterboerderij] betrokken.

Na Evert Bredewout komt Albertus van der Wal in beeld als bewoner

Albertus is op 17-11-1826 in Wijhe getrouwd met Janna Vrielink uit Wijhe. Janna is geboren in 1803.
Albertus is geboren in 1800 in Vorchten [Heerde]. Hij is ten tijde van zijn huwelijk boerenknecht.
Hun eerste kind, dochter Gerrigje van der Wal wordt op 14-10-1829 geboren in Oldeneel.
Albertus is dan Steenbakkersknecht en woont dan in het boerderijtje van Gerrit Dwars.
Al hun 10 kinderen worden daar geboren. Daar zijn er, voor zover bekend 7 in leven gebleven.
Albertus en Janna wonen daar tot de afbraak in 1869.
Zij verhuizen naar Zwolle, waarbij zij beiden in 1874 komen te overlijden.

Het boerderijtje is in 1869 afgebroken.

Bron: Collectie Overijssel, samensteller: M. Dijk.