Oldeneelweg – 13

Voor 1947 was het adres Oldeneel B 162.
Tussen 1947 en 1952 heette het Steenweteringweg 13.

Locatie waar tot 1994 de woning Oldeneelweg 13 heeft gestaan.

1881 – 1895
Een perceel grond in Oldeneel met kadastraal nr. 1435 was eigendom van Gerardus Antonius Helmich.
Hij bewoonde tot midden jaren 1860 “Huize Oldeneel” met zijn vrouw Engelbertha Maria Bernadina Alouisa Augusta va Middachten. Zij vertrokken vanuit Oldeneel naar ‘Huize Baak”, te Steenderen.
In 1894 werden er 2 huizen gebouwd en werd het perceel 1435 gesplitst in nr. 1730, het latere Oldeneelweg 17 en nr. 1731 waar ook een huis op kwam, Oldeneelweg 13.

In 1895 kwamen percelen en woningen op naam van de oudste zoon van Gerardus en Engelbertha, Johannes Bernardus Helmich, [1857 – 1925], hij bleef ongetrouwd.
In april 1899 werd er een tweede huis op perceel 1731 uitgemeten en dat werd perceel 1774, Oldeneelweg 15. Alle woningen werden verhuurd door Johannes Bernardus.

1911 – 1965
Tussen 1911 en 1938 gingen diverse bezittingen van Johannes Bernardus Helmich over naar zijn familie waaronder zijn zuster, Louisa Engelberta Maria. Zij is gehuwd met Paulus Marie Blankenheim.
Grond en de woningen Oldeneelweg 13, 15 en 17 kwamen op enig moment in het bezit van hun dochter, Gerarda Arnolda Paulina Maria Blankenheim.
Tussen 1921 en 1924 kwam het boerderijtje nr. 13 te huur en kwamen Gerrit Jan van Zoomeren en Dina Willemina Hanekamp er wonen met hun zoontje Jo. Gerrit Jan was toen boerenarbeider.
Zij kwamen uit Harculo, en gingen in Oldeneel naast de ouders van Dina Willemina wonen. De familie Hanekamp woonde op nr. 15.
De tweede zoon Wim werd in 1924 in Oldeneel geboren.
In 1939 vertrok het gezin van Zoomeren naar de Pierik in Zwolle.
Of de woning direct daarna al werd gehuurd door Berend Proper en Berendina Jonker is niet bekend.
Wel bekend is dat zij van de Oldeneelweg 17 kwamen en er op enig moment wel zijn gaan wonen.

In 1955 vond er een splitsing plaats van grond en woning nr. 13 waarbij Gerarda Blankenheim de woning behield.
Deze woning verkocht Gerarda in 1965 aan Gerrit Jan en Diny Smit, hij was pluimvee-deskundige.
Hij volgde als bewoner zijn grootmoeder Berendina Jonker op die in 1925 weduwe was geworden van zijn grootvader Gerrit Jan Smit.

1968 – 1994
In 1968 kocht Gerrit Jan Stappenbeld de woning van G.J. Smit.
Gerrit Jan Stappenbeld was Caféhouder- Restaurateur. Hij heeft de woning verbouwd.
Tijdens diens bewoning is de woning gedeeltelijk afgebrand, oorzaak, vonken van het afbranden van de spoorbermen. De brandschade is gerepareerd.
Volgens buren, reed Gerrit Jan op het moment van de brand naar huis, achter een brandweerauto aan, en vroeg zich af waar die naar toe zou gaan, naar zijn eigen huis dus.
Stappenbeld bleef hier wonen tot 1973, om dan de woning te verkopen aan, Reijer Elias Leonardus [René] van den Bosch. Hij is militair die in zijn vrije tijd het beroep van hoefsmid uitoefende.
René van den Bosch op zijn beurt verkocht de woning in 1983 aan de familie Ellenbroek – Groen.

1994 – 1996
Vanwege de uitbreiding van Zwolle – Zuid wordt de familie Ellenbroek gedwongen een andere woning te zoeken.
Zij vinden de nieuwe woonplek aan de Oldeneelweg nr. 6, waar de familie Westemeijer de boerderij heeft verlaten.
Na een tijdelijk ander onderkomen aan de Hollewandsweg kunnen zij in 1996 een nieuwe woning betrekken.
Deze woning Oldeneelweg 13 wordt afgebroken.

Nog een beeld vanaf Oldeneelweg 13 richting 15.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. J van Zoomeren, fam. M. Ellenbroek – Groen. Samensteller: M. Dijk.