Oldeneelweg – 15

Eind 1800 was de adresaanduiding Oldeneel 40.
Voor 1947 was het adres Oldeneel B 161.
Tussen 1947 en 1952 heette het adres Steenwetering weg 15.

Locatie waar tot 1992 Oldeneelweg 15 heeft gestaan

1881 – 1947
Een perceel grond in Oldeneel met kadastraal nr. 1435 was eigendom van Gerardus Antonius Helmich.
Hij bewoonde tot midden jaren 1860 “Huize Oldeneel” met zijn vrouw Engelbertha Maria Bernadina Alouisa Augusta va Middachten. Zij vertrokken vanuit Oldeneel naar ‘Huize Baak”, te Steenderen.
In 1894 werden er 2 huizen gebouwd en werd het perceel 1435 gesplitst in nr. 1730, het latere Oldeneelweg 17 en nr. 1731 waar ook een huis op kwam, Oldeneelweg 13.

In 1895 kwamen percelen en woningen op naam van de oudste zoon van Gerardus en Engelbertha, Johannes Bernardus Helmich, [1857 – 1925], hij bleef ongetrouwd.
In april 1899 werd er een tweede huis op perceel 1731 uitgemeten en dat werd perceel 1774, Oldeneelweg 15. Alle woningen werden verhuurd door Johannes Bernardus.

Huur
Oldeneelweg 15 werd zeer waarschijnlijk al verhuurd aan Hendrik Hanekamp [1861 – 1936] gehuwd met Johanna Willems [1867 – 1954]. Zij kwamen uit Heino.
Hendrik was boerenarbeider en later landbouwer.
Dat zij in 1899 in Oldeneel woonden valt op te maken aan een levenloos geboren kind van het echtpaar dat in Oldeneel is overleden. Er werden 8 kinderen geboren, waarvan 2 levenloos.
Nadat Hendrik in 1936 kwam te overlijden bleef zijn vrouw Johanna nog tot 1947 aan de Oldeneelweg 15 wonen.
Tussen 1921 en 1924 kwam hun dochter Dina Willemina en haar man Gerrit Jan van Zoomeren naast hun wonen op nr. 13. In 1939 vertrok het echtpaar van Zoomeren naar de Pierik in Zwolle.

1947 – 1958
Na het overlijden van Johannes Bernardus Helmich in1925 ging de woning over naar zijn nicht Mejuffrouw Gerarda Arnolda Paulina Maria Blankenheim, geb. 1913. Zij bleef de woning verhuren tot 1947, waarschijnlijk ook aan een mevrouw Hanekamp. In 1947 vond er een niet afgeronde transactie plaats [wel gekocht niet geleverd, volgens het kadaster] tussen mejuffrouw Blankenheim en Albert Mulder die de woning ging gebruiken.
Gerarda Arnolda Paulina Maria Blankenheim, verkocht op 30 december 1955,[de niet afgeronde transactie] via de heer Albert Mulder de woning met schuurtje, erven, tuin en open grond, gelegen aan de Steenweteringweg 15, voor 2.400,- gulden aan Egbert Jan Veldhuis. Hij is gehuwd met Seintje Riezebos.
Zij hadden de boerderij aan de Oldeneelweg 11.
Egbert Jan Veldhuis verhuurde de woning aan zijn arbeider Willem van Olst, geb. 13-02-1932 te Wapenveld. Willem van Olst trouwde in 1956 met Aaltje [Alie] Bosch.

Jaren ’80 Oldeneelweg 15 links en 13 rechts genomen vanuit het zuiden.

In 1958 was Egbert Jan Veldhuis bezig met een verplaatsing naar de Noord Oost Polder om daar fruitteler te worden. Om die reden verkocht hij de woning nr. 15 aan zijn arbeider Willem van Olst.
Willem moest toen veranderen van werkgever en ging werken bij “Scado” aan de Ceintuurbaan in Zwolle.
Na verloop van tijd kon hij een baan krijgen bij de gemeente Zwolle bij de plantsoenendienst.
De drie kinderen van Willem en Alie zijn allemaal in Oldeneel geboren.

1958 – 1992
Willem en Alie van Olst hebben tot 1992 met veel plezier aan de Oldeneelweg 15 gewoond.
De uitbreiding van Zwolle – Zuid kwam dichterbij, waardoor zij moesten wijken.
Zij kochten in Heino een vrijstaande woning.

Winters weggetje vanaf 13 richting 15.

Bron: H.O.C., fam. van Olst, fam. J van Zoomeren. Samensteller: M. Dijk.