Oldeneelweg 11, aangepast febr. 2024

Na de bouw in 1856/57 krijgt de boerderij als huisnummer Oldeneel 23.
Bij de omnummering in 1910 krijgt het als adres Oldeneel B 135, dit tot 1930 dan wordt het B 165.
In 1949 wordt er weer omgenummerd en is het de Steenweteringweg, met huisnummer 11. De keus van Steenweteringweg is geen gelukkige want in Haerst bestaat die naam ook al. Dan wordt het tenslotte in 1959 Oldeneelweg 11.

Situatie 2019
De kadastrale kaart uit 1832 waar het rood omrande perceel in bezit is van Gerrit Dwars.
Hij is eigenaar van veel grond in Oldeneel en bezit een Steenfabriek op de Uiterwaarden.
Bij het zwarte kruisje komt de toekomstige boerderij.

1832 – 1856
In 1832 komt deze boerderij nog niet voor op de kadastrale kaart.
In 1856/57 laat Gerrit Dwars op zijn grond een boerderij bouwen.
Bij dit bedrijf behoorde 28 ha. vruchtbare kleigrond.
De eerste huurder is Teunis van den Oort.

1856 – 1891

De nieuw te bouwen boerderij met kadastraal nr. M 835 en huis nr. Oldeneel 23.

Teunis van den Oort is geboren op 20-08-1824 in Windesheim, hij huwt op 24-04 1856 met Eva Nijenkamp.
Zij is geboren op 19-11-1825 in Harculo.
Teunis en Eva kunnen na de nieuwbouw van de boerderij in 1856 of ’57, deze huren van Gerrit Dwars.
Of hun eerste zoon Jan daar in 1856 al wordt geboren is niet zeker, wel hun dochter Wichertje, die is in 1858 in Oldeneel geboren, maar helaas na 4 maanden overleden.
Ook de beide andere zonen, Hendrik en Willem zijn in 1859 en 1863 in Oldeneel geboren.
Eind van de jaren 1860 mogelijk na twee pacht perioden van zes jaar vertrekt het gezin van den Oort – Nijenkamp naar mogelijk de familieboerderij in Harculo.
Deze boerderij komt in het bezit van Eva Nijenkamp.

In de jaren 1870/1880 of eerder, is Gerhardus Antonius Helmich mede eigenaar van dit onroerend goed.

Tussen 1868 en 1870 komt Jacob van Dijk als huurder in beeld.
Van deze Jacob van Dijk is niet veel bekend.
Omstreeks 1879/1880 verlaat Jacob deze boerderij, mogelijk na het einde van de pachtperiode.

In 1879/1880 wordt deze boerderij door Gerrit Dwars verpacht aan Albert Rook uit Zalk en Jentien Rook komende uit Kampen.
Het leven in Oldeneel van de familie Rook is waarschijnlijk door een bekende opgetekend.
Daarvan is een samenvatting gemaakt.

Op 11 maart 1880 werd de bruiloft gevierd, nadat het huwelijk in Zwollerkerspel was voltrokken en kerkelijk was ingezegend.
De familie Rook ging naar eigen zeggen sociaal om met het personeel, welke mee aten aan de tafel met de familie. Ook de lonen die uitbetaald werden, waren de hoogste in de streek.
Er werden tussen 1881 en 1886, vier kinderen geboren, Cornelis, Johan, Femmigje en Hanna.
Het oudste en jongste kind overleden vroegtijdig, hetgeen Albert en Jentien zeer aangreep.
Jentien, wiens gezondheid toch al te wensen overliet, overleed enkele maanden na haar jongste dochter Hanna, op 4 december 1888.
Albert Rook, zeer aangeslagen door deze droevige gebeurtenissen moest door.
Op 29 april 1889 kwam Hendrikje Lassche [Lasker] uit Zwartsluis, voor de huishouding zorgen.
Op 11 september 1890 trouwden Albert en Hendrikje, en op 17 november 1890 werd een zoon geboren die de naam Cornelis kreeg, vernoemd naar grootvader Rook.
Op 23 augustus 1891 overleed ook Hendrikje Lassche.
Albert Rook bleef met 3 kinderen achter.
Dit alles was te veel en besloot Albert de pacht op te zeggen en te stoppen met boeren.
De pacht liep nog tot 22 februari 1894.

Na het overlijden van Gerrit Dwars in 1882 is er in1883 een akte van scheiding en gaat de boerderij en gronden over naar zijn dochter Willemina Alberta Dwars geboren in 1864 in Oldeneel in de boerderij nu Kleine Veerweg 16, “De Geldersche Boer” genaamd.

In wiens opdracht de boerderij vernieuwd wordt is niet duidelijk, toch nog Gerrit Dwars of zijn dochter Willemina Dwars. Het kadastrale nr. verandert wel van M. 835 naar M 1432.

1891 – 1892
Egbert Jan Kiesebrink, [1861-1913], uit Dieze, huwt in 1891 met Hendrina Aalberts, [1864-1952]. Zij was een dochter van Frederik Aalberts en Gerridina Aalbers uit Schelle, Schellerbergweg 14.

Egbert Jan en Hendrina kopen in 1892 de boerderij Oldeneelweg 11 van de erven Dwars waarbij mevrouw Willemina Alberta Dwars deze boerderij op de veiling inbrengt waar ook de andere Dwars bezittingen worden verkocht.
Albertus Middag uit Harculo is tijdens de veiling opgetreden als gemachtigde [stroman] voor Egbert Jan en Hendrina. Het geheel wordt gekocht voor 38.115,- gulden. Albertus Middag is getrouwd met Aaltje Aalberts de zus van Hendrina.

Begin 1900.

Bij Egbert Jan en Hendrina worden 4 dochters geboren, de tweeling Dina en Petertje, geb. 1891, Wichertje geb. 1893 en Frederika, geb./overl. 1900.

1910
In november van 1910 wordt er een perceel grond geruild tussen Egbert Jan Kiesebrink en de Familie Blankenheim – Helmich.
Het betreft een mestplaat en een stukje bouwland op het erf en naast de boerderij van Kiesebrink, dat geruild wordt voor een in de buurt gelegen driehoekig stukje grond.

Wat de reden van deze uitbouw is, is niet bekend. Het kadastrale nr. blijft nog 1432.
Het huisnummer verandert in 1910 naar Oldeneel B 135.

1919 – 1924
In 1924 is er een boedelverdeling naar aanleiding van de in 1913 overleden Egbert Jan Kiesebrink.
De boedel wordt verdeelt onder de 3 dochters, Dina, Petertje en Wichertje.
Dochter Petertje Kiesebrink, geb 1891, trouwt in 1919 met Hendrik Veldhuis. Zij erven de boerderij en gaan op de “Kiesebrink” boerderij wonen. [nr. 11]

Dochter Wichertje, [1893-1958] trouwt in 1924 met Hermannes Braakman uit Heino. Zij bouwen aan de overzijde van de weg een nieuwe boerderij, Oldeneelweg 14.

Boerderij ten tijde van de familie Egbert Veldhuis.

1951
In juni van dit jaar verkoopt Hendrik Veldhuis enkele stroken grond aan de IJsselcentrale vanwege de aan te leggen IJsselcentraleweg.

De zoon van Hendrik en Petertje Veldhuis, Egbert Veldhuis, komt later op de boerderij, hij is veeboer en fruitteler met de voorkeur voor het fruit.
In 1959 wordt de Oldeneelweg opgeknapt en geasfalteerd.

1959 – 1960
Vanwege de rook en roet, afkomstig van de IJsselcentrale, dat op het fruit neerdaalt is Egbert Veldhuis met bemoeienis van de IJsselcentrale in 1959/60 fruitteler in de N.O.P. geworden.
Je kunt niet zomaar naar de N.O. polder om een bedrijf te beginnen. De gegadigden moeten een aanvraag indienen, en worden gescreend of je geschikt bent voor een bedrijf in de polder.
In een schrijven van de Directeur van de Wieringermeer, ook gaande over de N.O. polder krijgt Egbert op 11 september 1959 bericht dat hij in aanmerking komt voor een fruitteeltbedrijf van ruim 8 ha.
De pachtprijs was f 2903,- per jaar, gebouwen inbegrepen.

De zuster van Egbert Veldhuis, Mina Veldhuis (1920 – 2017) is in 1952 getrouwd met Jan Henniphof (1914 –2005), zij komen vanuit Spoolde op de boerderij Oldeneelweg nr. 11. Er worden 6 zoons geboren.

1984 – 1990
Zoon Henri Henniphof is in 1981 getrouwd en gaat met zijn vrouw bij de ouders van Henri inwonen.
Henri neemt in 1984 de boerderij over.
Vanwege de stadsuitbreiding wordt de boerderij in 1990 overgenomen door de gemeente Zwolle. Henri en zijn vrouw gaan verder boeren op een boerderij in Wapenveld.
Zijn broer Henk en diens vrouw Johanna kunnen alleen het gebouw aan de Oldeneelweg nr.11 terug kopenvan de gemeente Zwolle, om daar met de ouders Henniphof te blijven wonen.

2007 – 2008
Moeder Hermina [Mina] Henniphof – Veldhuis vertrekt in 2007 naar het verzorgingshuis Berkumstede.
Henk Henniphof en zijn vrouw Johanna verkopen in 2008 de boerderij.
Nadien is er een nieuwe twee onder één kap woning gebouwd.

Situatie 2019

Bron: Collectie Overijssel; fam. Aalberts-Braakman; fam. Henniphof; fam. Veldhuis.
Samensteller: M. Dijk.