Oldeneelweg 2 & 2A

Als omstreeks 1890 de schuur verbouwd wordt tot woning krijgt het, het huis Oldeneel 10 A.
Van af 1910 wordt het adres Oldeneel B 148, dit tot 1930 om dan Oldeneel B 178 te worden.
Tot 1949 is het adres Oldeneel B 178 dan eerst nog Steenweteringweg 2.
En vanaf 1959 Oldeneelweg 2.

Situatie 2020, nr. 2.

1832 – 1890
In 1832 is het nog grasland en eigendom van Johannes Bernardus Helmich, [1792 – 1862] gedeputeerde in Overijssel. Er staan wel 2 gebouwtjes op het perceel.
Zijn zoon Gerhardus Antonius [1828 – 1892] is vruchtgebruiker.

Vanaf 1850 is het grasland in bezit van Hendrik Smit, [1789 – 1855] gehuwd met Hermina Thijssen.
Hun dochter Asselina Smit verkrijgt in 1869 het eigendom samen met mede eigenaren, waaronder haar echtgenoot, Franciscus Hermannus Petrus Coenradus Poppe, waarmee zij in 1854 is getrouwd.
In dezelfde periode krijgt haar moeder Hermina Thijssen het vruchtgebruik.
In 1869 is er inmiddels een schuur verrezen en zijn de andere schuurtjes verdwenen.

In 1887 vindt er een ruiling plaats en gaat het eigendom van Franciscus Poppe over naar Egbert Luchtenbelt [1854 – 1921] en zijn zus Aaltje [1848 – 1919], zij zijn de kinderen van Evert Luchtenbelt en Aaltjen Westhoff.
In 1890 vindt er een verandering van bestemming plaats en wordt de schuur verbouwd tot een boerderijtje. Een Katerstede of Keuterboerderij. Mogelijk gebouwd voor een arbeider.

1890 – 1952
De eerste jaren wordt het verhuurd aan Johannes en/of Rijk Treep, voor hoe lang is niet bekend.
Het is aannemelijk dat de boerderij in 1893 verhuurd wordt aan Gerrit van Olst [1896 – 1956] hij is in dat jaar getrouwd met Aaltje Golds [1871 – 1931]. Gerrit staat bij zijn huwelijk te boek als boerenarbeider.
Gerrit is geboren in de boerderij aan de Schellerdijk 6, waar zijn ouders Gerrit van Olst en Willemina Ester de boerderij runnen.
Gerrit en Aaltje van Olst – Golds krijgen 7 kinderen waarvan er 2 vroegtijdig overlijden.
De latere jaren is Gerrit wegwerker.

Het gezin van Olst – Golds, omsteeks 1910. Boven v.l.n.r. Bertha, Gerritje, Zwaantje.
Onder v.l.n.r. Vader/Opa Gerrit, Gerrit jr., Willemina en Moeder/Oma Aaltje.

In 1900 wordt Aaltjen Luchtenbelt alleen eigenaar van het perceel. Zij is een ongehuwde moeder.
Als Aaltjen in 1919 komt te overlijden gaan haar bezittingen naar haar zoon Aalt Luchtenbelt [1875 – 1960] en haar kleindochter Aaltjen geb. 1912. In 1910 is Aalt getrouwd met Eva Klei, dochter van Jan Klei en Eva Aalbers.
In 1937 vindt er splitsing plaats. Mogelijk heeft dat te maken met het huwelijk van Aalt en Eva hun dochter Aaltjen met Hendrik Gerard Breukelaar.

De boerderij aan de voorzijde.

In 1933 trouwt de jongste zoon van Gerrit en Aaltje van Olst – Golds, ook Gerrit geheten met Hendrika [Rieka] van Olst.
Zij zijn neef en nicht.
Zij zullen in die periode ook de huur van de boerderij van vader Gerrit hebben overgenomen van de familie Luchtenbelt.

1952 – 2021
In 1952 worden boerderij en grond verkocht aan Gerrit en zijn vrouw Hendrika voor 2/3 en zijn kinderen Albert [Ab] geb. 1938 en Hendrika [Riekie] geb. 1946 ieder 1/6.

Links vader Gerrit geb. 1908 aan het mest laden. Rechts Gerrit aan het hout zagen met rechts van hem neef Albert Golds.
Van links naar rechts: Wim Brouwer, Gerrit van Olst [1908] en Bé de Ruiter.
Vader Gerrit aan het zaaien.
De boerderij ongeveer midden voor, +/- jaren ’60.

In 1968 gaat het onroerend goed helemaal over naar zoon Ab die bij zijn vader thuis is blijven wonen nadat in 1967 zijn moeder Hendrika is overleden.
Ab is van beroep tuinman. In zijn vrije tijd is Ab vele decennia, leider bij de Christelijke Jongeren Vereniging in Schelle. Het C.J.C. gebouw staat er al ruim voor de oorlog, maar is een keer afgebrand, maar gelukkig weer opgebouwd.

Luchtfoto uit jaren ’80, met rechts op de voorgrond Oldeneel weg 2.
Links 1979 voorzijde van de boerderij rechts 1992 Gerrit van Olst aan het hout kloven.
Doorkijk vanaf Oldeneelweg 1 met rechts nr. 2.

In 1994 overlijdt vader Gerrit zodat Ab er alleen blijft wonen.

In 2011 brandt de boerderij helemaal af. En dat terwijl Ab in het ziekenhuis ligt.

Situatie 2020, nr. 2A.

Na rijp beraad wordt er een nieuwe woning gebouwd samen met Ab zijn zus Riekie en zwager Gerrit Horst.
Ab woont in Oldeneelweg 2 en zijn zus Riekie en haar man Gerrit in 2A.
Zij wonen er anno 2021 nog steeds.

Links Ab van Olst, midden Riekie Horst – van Olst, rechts Gerrit Horst.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. G. Horst – van Olst. Samensteller: M. Dijk.