Oldeneelweg 8

April 2024 aangepast.

In 1857 zijn er op deze plek 3 huisjes gesticht die van de gemeente Zwollerkerspel de huis nummers, Oldeneel, 24, 25 en 26 krijgen. Dit tot 1910 dan worden het Oldeneel B 139, B 140 en B 141.
Van 1930 tot 1949 veranderen de adressen, B 139 wordt B 168, B 140 is vervallen en B 141 wordt B 169.
Na 1949 worden beide adressen Steenweteringweg 8 en 10. In 1959 worden het Oldeneelweg 8 en 10.

Situatie 2019.
Allebei kadastrale kaarten uit 1832 links met kadastrale nummers, rechts is het lichtgroen gekleurde nog eigendom van de Markte Oldeneel.

1847 – 1892
In 1847 verkoopt de Markte Oldeneel veel van haar gronden middels een veiling in het logement “De Zeven Provinciën” buiten de Kamperpoort.
Koper van perceel 316 is Johannes Bernardus Helmich [1792 – 1862] hij is getrouwd met Anna Cornelia Joanna van Sonsbeek. Zij zijn eigenaar, in die periode van “Huize Oldeneel”, dat bewoond wordt door hun zoon Gerardus Antonius Helmich.
Zelf wonen zij in Zwolle alwaar Johannes Bernardus Gedeputeerde van de provincie Overijssel is. Het perceel 316 wordt omgenummerd naar 732.

Op dat perceel worden door Johannes Bernardus in 1857 een drietal huisjes gebouwd, met de kadastrale nummers, Sectie M, 907 met huisnummer 25, 908 met nr. 26 en 909 met huisnummer 24. Hoogstwaarschijnlijk voor de arbeiders die bij de familie Helmich op “Huize Oldeneel” aan het werk zijn.
De eerste bewoners van de woningen zijn tussen 1857 en 1870:
Huis 24, nr. 909, Johannes Veltkamp
Huis 25, nr. 907, Willem Pronk en daarna Gerrit van Dijk.
Huis 26, nr. 908, Johannes Beltman en daarna Lambertus Waayer.

Uittreksel van het bevolkingsregister uit 1860 tot 1870 van Zwollerkerspel.
Eigenaar is inmiddels Gerardus Antonius Helmich.

Johannes Bernardus Helmich overlijdt in 1862 en dan gaat “Huize Oldeneel”, gronden en de huisjes naar zijn zoon Gerardus Antonius.
Het gezin van Gerardus Antonius woont nog op “Huize Oldeneel” maar vertrekt later naar “Huize Baak” te Steenderen.
De woningen worden tussen 1870 en 1910, bewoond door:
nr. 24, Herms Veltkamp.
nr. 25, achtereenvolgend, Gerrit van Dijk, Gerrit Kol?haar??? en Jan Visscher.
nr. 26, Lambertus Waayer.

Uittreksel van het bevolkingsregister van 1870 tot 1910.

1892 – 1931
Als Gerardus Antonius in 1892 komt te overlijden is er een akte van scheiding waarbij zijn dochter Catharina Maria Arnoldina Helmich [1869 – 1931] eigenaresse wordt. Zij is ongetrouwd. In 1912 wordt er verbouwd en worden van de drie woningen twee gemaakt met de nieuwe kadastrale nummers, M 1965 en 1966.
Bewoners tussen 1910 en 1949 zijn:
Nr. 24 wordt in 1910 Oldeneel B 139 en in 1930 B 168, in die tijd wonen er: A. H. [Herms] Veldkamp, daarna nog zijn weduwe, dan is W. M. Rosendaal de bewoner.
Nr. 25 wordt in 1910 Oldeneel B 140, bewoners zijn dan Jan Visscher en dan zijn weduwe, vervolgens G. J. Visscher. Rond 1930 vervalt deze woning.
Nr. 26 wordt in 1910 Oldeneel B 141 en in 1930 B 169, bewoners zijn dan tot de verkoop in 1931, W. Waayer, H. Ulkeman en H. Holterman.

Als in 1931 Catharina Helmich komt te overlijden worden haar bezittingen verkocht.
De twee onder 1 kap woning, erf en opstallen worden verkocht aan Albertus Johannes Neijensteijn, [1899 – 1996]. Er staan een stal en hooiberg naast de dubbele woning waarvan Oldeneel B 168 nog aan derden verhuurt wordt. Oldeneel B 169 wordt door de familie Neijensteijn bewoond.

Twee maal de 2 onder 1 kap woningen zoals die er tot 1970 hebben gestaan.
De zeug met biggen in de wei naast de boerderij.
Winter ? aan de Oldeneelweg met links hooiberg en schuur.

1931 – 1970
Albertus [ook wel Bernard genoemd] is op 29-04-1926 te Heino gehuwd met Gerridina [Dina] Maria Vonderman, [1897 – 1976]. Albertus is landbouwer en melk[bussen]rijder met paard en wagen voor de Coöperatieve Melkinrichting “De Eendracht”. Naast melkvee zijn er op de boerderij ook varkens.
Er worden bij Bernard en Gerridina 7 kinderen geboren waarvan er 2 vroegtijdig overlijden.

Links, de soort melkwagen waarmee Albertus [Bernard] de melkbussen ophaalde met paard, voor 1940.
Rechts, zoon Hein die met een vrachtwagen van de Melkfabriek de “Eendracht” de bussen ophaalde. Jaren ’50.

In 1949 is er dus nog een omnummering in de gemeente Zwollerkerspel, Oldeneel B 168 wordt Steenweteringweg 10 en wordt verhuurd aan achter één volgend: In de oorlog het gezin Heideveld, daarna Jan Zieleman, Bertus van Duren, Johan Kluiver, Ties Spanhaak, mevrouw Klomp en de laatste was Richard Bredewold.
Oldeneel B 169 wordt Steenweteringweg 8 en wordt bewoond door het gezin Neijensteijn.

Er worden in 1958 enkele stukjes verkocht aan de gemeente Zwollerkerspel vanwege verbetering van de Oldeneelweg. De percelen worden vernummerd en worden M 2987 en 2988.

Ook de oudste zoon Hein is een aantal jaren melkrijder en wisselt dat af met zijn jongere broers, Bernard en Gerard vanwege de militaire diensttijd.
Hein wordt op enig moment vrachtwagen chauffeur bij de zeepfabriek Fenix.
Broer Gerard werkt ook nog bij de boerenfamilie van den Berg aan de Kleine Veerweg 15.
Tijdens die periode haalt broer Bernard de melkbussen bij de boeren voor “De Eendracht”.
Later zal Gerard lang melkrijder blijven met in het begin wel verschillende melkritten.
Ook zijn broer Bernard wordt vrachtwagen chauffeur bij de Fenix.
Die melkritten worden om de paar jaar opnieuw aanbesteed, en veranderen ook van gebied.
Zeker als de melkkoeltank steeds meer in gebruik komt.
Het melkbussen rijden doet Gerard tot 1981, dan stopt de bussenmelk vanwege de al jaren bezig zijnde overgang naar melkkoeltanks.

1970 – 2021
Door de overgang van Zwollekerspel naar Zwolle worden de kadastrale gegevens veranderd en worden Sectie K perceel nr. 206.

Vader Albertus Johannes en moeder Gerridina Maria bij hun 50 jarig huwelijk.

In 1970 verkoopt Albertus Johannes het onroerend goed aan zijn zoon Gerardus Johannes Maria [Gerard] Neijensteijn, geb. 1938.
Gerard is in 1971 getrouwd met Catharina [Catrien] van de Kolk.
Zij kunnen dan de nieuwe woning betrekken die op de plaats gekomen is van de oude 2 onder één kap woning. Gerard zijn ouders wonen dan in bij Gerard en Catrien.
Door de nieuwe woning vervalt huisnummer 10.
Gerard en Catrien krijgen 3 dochters, Monique, Bianca en Corine.
Gerard zijn moeder Dina overlijdt in 1976 en zijn vader Bernard in 1996.

De in 1970 nieuw gebouwde woning.
Gerard in de kapschuur bij de machines, en in het voorjaar mest rijden. V.l.n.r. Monique, Corine en Bianca.

Waar gebeurd!
Gerard heeft vrij lang de melkbussen gehaald uit Ittersum en de Assendorperlure.
Hij moest dan de spoorweg overgang richting Veerallee oversteken.
De spoorbeambte liet nadat de knipperlichten aan waren, de spoorbomen nog even open, om zo nog een enkeling door te laten.
Dit waarschijnlijk, omdat de spoorbomen soms lang dicht waren vanwege lange goederen treinen.

Daar maakte Gerard ook wel eens gebruik van, tot dat een spoorbeambte dat niet goed vond en de spoorbomen dicht deed.
Gerard schrok wel, maar kon niets anders doen dan afwachten, gelukkig deed de spoorbeambte de spoorbomen weer open.
Gerard heeft in het vervolg altijd netjes voor het rode stoplicht gewacht.

De overweg op de Assendorperlure en de melkwagens van Gerard Neijensteijn in de Schellerweg.

Na het stoppen als melkrijder in 1981 vanwege het einde van de bussenmelk, wordt de melkvee stapel wel uitgebreid.

Links, Gerard met zijn wagen met melkbussen in de Zwarteweg [Ittersum].
Rechts, de laatste keer de melkbussen afleveren bij de Melkfabriek “De Eendracht”, 1981.
Gerard [2e van links] met collega’s.

Dat wordt in 1983 deels weer teniet gedaan door de invoering van de Melkquotering [Superheffing].
In 2000 gaat het melkvee weg en wordt het melkquotum verkocht.
Er wordt nog wel vee gehouden om het land te benutten.

Op naar de melkkoeien. Catrien aan het melken.

Gerard en Catrien blijven er wonen tot 2020, dan kunnen zij terecht in een aanleunwoning in Zwolle – Zuid. Dochter Monique en haar man Edwin van Oosterhout, nemen met hun kinderen: Koen, Lara en Chiel, de woning over en gaan wat verbouwen en uitbreiden.
In 2021 betrekken zij de woning aan de Oldeneelweg 8.

Een mooie bloemen wei aan de Oldeneelweg 8.
Situatie 2019 en eerder.
Situatie 2021.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. M. Neijensteijn, fam. G.J.M. Neijensteijn – van de Kolk en fam. B. Neijensteijn – Hilgenkamp. Samensteller: M. Dijk.