Oldeneelweg [verdwenen boerderij] Schaapjen.

Situatie 2022, locatie verdwenen boerderij, naast Oldeneelweg 4 & 4A.

De boerderij die in 1787 ook al op de Hottinger Kaart staat, krijgt na de kadastrale en gemeentelijke invoering, begin 1800, Oldeneel met huis nr. 12, dat bleef zo tot de sloop in 1890.

Links de Hottinger kaart uit 1787, bij blauwe stip de Katerstede/Keuterboerderij, Schaapjen.
Rechts de kadastrale kaart uit 1832.

1832
De katerstede Schaapjen is in 1832 eigendom van Evert Alber[s]t Schaapman. Evert is daghuurder.
Evert Schaapman [1783 – 1865] is begin 1800 getrouwd met Janna Pannevisch of Panvis [1785 – 1853].
Zij krijgen 4 kinderen, zie hieronder.
Willempje Jans Schaapman, geb. 15-11-1807, Oldeneel, overleden op 21-07-1880, Oldeneel, [72 j.]
Zij huwt op 07-06-1827 met,
Hendrik van de Kolk, gedoopt te Wijhe 08-11-1795 boerenknecht overl.

Albert Schaapman, [Landbouwer, jager] geb. 1811, Oldeneel, overleden op 08-06-1860, te Oudleusen, [49 j.]
Hij huwt op 07-06-1827 [Zwk.] met,
Geertje[ien] ter Wee, [dienstmeid] geb. 1812, overleden op 14-11-1870, te Oudleusen, [58 j.].


Gerrit Schaapman, [boerenknecht] geb.19-05-1814, Oldeneel, overleden op 24-07-1835, Oldeneel.
Hij huwt op 05-06-1834 met
Willemina Stokebrand, geb. 04-08-1810, te Harksen, [Wijhe], overleden, 22-12-1897 te Ittersum.
Gerrit overlijdt een jaar na zijn huwelijk.

Johanna Everdina Schaapman, geb. 26-12-1820, Oldeneel, overleden, 14-04-1855, Oldeneel,[34 j.]
Zij huwt op 28-08-1845 met
Berend van den Bosch, daghuurder, geb. 1821, Ittersum, overleden, 09-02-1896, Oldeneel, [75 j.]


Evert Schaapman heeft in die tijd ook nog recht van opstal op de boerderij, nu Kleine Veerweg 14.
Daar woont zijn oudste dochter Willempje Jans met echtgenoot Hendrik van der Kolk.
Zie Kleine Veerweg 14.

1847
In augustus van dit jaar wordt er een veiling gehouden in het Logement “De Zeven Provinciën” gelegen
buiten de Kamper poort. De “Markte Oldeneel” gaat verkopen: 30 bunders, 3 roeden en 90 ellen, van de
“De Oldeneler Koeweiden” genaamd “De Heupe”.
Evert Schaapman [1783 – 1853] koopt op die veiling een perceel weiland groot, 2 bunders, 45 roeden en 76 ellen. Hij koopt deze grond in opdracht voor zijn schoonzoon Berend van den Bosch [1822 – 1896] en dochter Johanna Everdina Schaapman [ 1820 – 1855].
Deze weilanden zijn ingezet voor f 1250,- en worden gekocht voor f 1880,-
Dit aangekochte perceel, zijn de huidige percelen behorend bij Kleine Veerweg 6 en 8.
Evert Schaapman en Berend van den Bosch worden verder aangeduid als landbouwers.

Berend van den Bosch en Johanna Schaapman, gaan na hun trouwen in 1845 of iets later inwonen bij Johanna haar ouders in de boerderij “Schaapjen” aan nu de Oldeneelweg.
In 1857 krijgt Berend de boerderij op naam met mede eigenaren, lees familie en/of geldschieters.

Berend en Johanna krijgen 4 kinderen: zie hieronder.

Janna van den Bosch, geb. 18-01-1847, Oldeneel, overleden op 05-04-1927, Zwollerkerspel, 80 jaar.
Huwt op 10-02-1870 met,
Hendrik Westerik [boerenknecht] geb. 05-12-1835, Raalte, overleden op 08-02-1920, Oldeneel, [84 j.]
Janna heeft met haar vader Berend een perceel grond aan de Kleine Veerweg waar in 1878 een boerderijtje op wordt gebouwd. [zie Kleine Veerweg 6].

Dries van den Bosch, geb. 15-08-1848, Zwollerkerspel, overleden op 29-04-1876, Oldeneel, [27 j.]

Berendina van den Bosch, geb. 01-09-1850, Zwollerkerspel, overleden op 10-03-1856, Oldeneel, [3 j.]

Jan Evert van den Bosch, geb. 17-08-1854, Zwollerkerspel, overleden op 10-09-1936, [82 j.]
Huwt op 08-11-1877 met
Willemina During, geb. 23-08-1853, Windesheim, overleden op 02-05-1938, Zwollerkerspel, [84 j.]
Jan Evert heeft met zijn vader Berend een perceel grond aan de Kleine Veerweg waar in 1878 een boerderijtje op wordt gebouwd. [zie Kleine Veerweg 8].

Na het overlijden van Berend van den Bosch zijn vrouw Johanna Everdina Schaapman in 1853 hertrouwd Berend, op 26-04-1858 met Janna Loseman, geb. 1827, overleden op 17-10-1888, Oldeneel, [61 j.]

In 1889 verkoopt Berend van den Bosch de boerderij met aanliggende grond aan buurman Evert Luchtenbelt van Oldeneelweg 1. Mogelijk woont Berend zijn laatste jaren tot zijn overlijden in 1896 bij zoon Jan Evert of dochter Janna aan de Kleine Veerweg.
Evert Luchtenbelt gaat in 1890 de boerderij slopen, om in 1891 het terrein aan te passen en percelen samen te voegen.

De in 1890 gesloopte boerderij Schaapjen met huis nr. Oldeneel 12 en het kadastrale nr. M 1682.
Situatie 2022.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, kadastrale gegevens verzameld door Wim de Ruiter. Samensteller: M. Dijk.