Schellerbergweg 10

Situatie 2020

Met de afkorting Zwk. in de tekst wordt de voormalige gemeente Zwollerkerspel bedoeld.

Kadastrale kaarten uit 1832 met links en rechts de woning op perceel nr. 73.
Tevens de bijbehorende percelen 71 en 72
.

Vanaf 1839 tot 1860 is kadastraal perceel 721 huis nr. 2 het latere nr. 8
Na 1947 waren het de nummers 8 & 10, tot 1978 het niet meer gebruikte nr. 8 naar de buren ging
.

1832 – 1858
Deze boerderij moet er voor 1800 al gestaan hebben. In 1832 is het perceel M 73 met boerderij eigendom bij Seine Hofman. Hij moet in 1764 geboren zijn in Hellendoorn.
Seine is getrouwd met Aaltje Louwerens [1764 – 1836] geb. in Zwollerkerspel.
Voor zo ver na te gaan hebben zij ook aan de Schellerbergweg gewoond. Hun zoon Willem is namelijk in 1803 in Zwollerkerspel geboren en waarschijnlijk aan de Schellerbergweg.
Rond 1839 is Seine Hofman nog eigenaar en staan op perceel M 73 twee woningen, 718, huis nr. 2a, [het huidige 6 en 6A], gehuurd door Mannes Kamphuis [1812 – 1858] en 721, huis nr. 2 [het latere 8], gehuurd door Harmannes Kamphuis [1814 – 1875]. De broers zijn geboren in Dalfsen en zijn beide timmerman.

In 1848 kopen beide broers de boerderij en woning, dus de nummers 718 en 721, de huidige nummers 6, 6A en 8. Of het bedrijfsgedeelte werd gebruikt voor vee of timmeractiviteiten is niet bekend.
Mannus blijft ongetrouwd en zijn broer Harmannes trouwt in 1848 met Frederika van der Vech[g]te [1823 – 1883] geb. te Dalfsen. Er worden 7 kinderen geboren waarvan er 3 vroegtijdig overlijden.

De 4 andere kinderen zijn:
Gerrit Kamphuis geb. 30-08-1849, Schelle, Timmerman overl. 05-04-1909, Zwolle [59 j.]
Gehuwd op 15-03-1877 te Zwollerkerpel met
Marrigje ten Brinke geb. 05-04-1848, Zwolle overl. 19-09-1913, Zwolle [65 j.]
Marrigje is door Jan Willem ten Brinke gewettigd als kind
Ouders: Jan Willem ten Brinke x Geertien van der Kolk
Zij bezitten na hun huwelijk Schellerbergweg 8 en 10, en wonen in 10.

Gerrit Jan kamphuis geb. 10-10-1851, Schelle, Landbouwer overl. 04-02-1899 Ermelo [47 j.]
Gehuwd op 06-03-1879 te Zwollerkerspel met
Gerrigje Boeve geb. 06-10-1851, Ittersum overl. 28-10-1918 Schelle [67 j.]
Ouders: Hendrik Boeve x Maria Zwerus
Zij bezitten na hun huwelijk Schellerbergweg 4 waar een nieuwe boerderij gebouwd is.

Johannes Kamphuis geb. 06-11-1853, Schelle Landbouwer overl. 17-12-1925 Zwk [72 j.]
Gehuwd op 06-03-1879 te Zwollerkerspel met
Alberdina ten Brinke geb. 03-02-1850, Zwolle overl. 20-01-1920 Schelle [69 j.]
Ouders: Jan Willem ten Brinke x Geertien van der Kolk
Zij betrekken na hun trouwen de boerderij aan het Veerpad 2, achter de Bierton.

Jennigje Kamphuis geb. 28-12-1855 Schelle overl. 12-02-1913, Schelle [57 j.]
Gehuwd op 06-03-1879 te Zwollerkerspel met
Arnoldus Ruitenberg geb. 04-01-1849 Schelle, Landbouwer overl. 09-04-1910, Schelle [61 j.]
Ouders: Arend Ruitenberg & Aaltje Aalbers
Zij trekken in de boerderij Schellerbergweg 6.

Harmannes verhuurt in die periode een kamer, het is zeer waarschijnlijk dat Mannus die kamer huurt bij zijn broer en schoonzus. Mannus verhuurt in die tijd namelijk zijn boerderij/woning aan, achter één volgend, Willem van den Bosch, Reint Dunnink en Jan Bastiaan.

In 1858 overlijdt Mannus op 45 jarige leeftijd en gaan zijn bezittingen over naar zijn broer Harmannes.
Harmannes gaat perceel 721 [ nr. 8 ] verhuren. Na Jan Bastiaan gaat Jan Ulderink er wonen.

Vanaf 1860 tot 1910 is kadastraal perceel 721 huis nr. 2a. het latere nr. 8 en 10.

1875 – 1907
Harmannes overlijdt in 1875, dan gaan zijn bezittingen over naar zijn vrouw Frederika van der Vech[g]te.
Er is in 1879 is een scheiding van de boedel en gaat perceel M 721 [het latere 8] naar Gerrit Kamphuis. Perceel M 718 gaat deels ook naar Gerrit, en het andere deel gaat naar zijn zus Jennigje Kamphuis, in 1879 getrouwd met Arnoldus Ruitenberg [1849 – 1910]. Zij heeft het bloot eigendom en haar moeder Frederika van der Vechte [Vegte] het vruchtgebruik. Jennigje Kamphuis en haar man Arnoldus Ruitenberg wonen na hun trouwen in bij moeder Frederika. Dat huis staat nu op perceel 1399. Na het overlijden van moeder Frederika in 1883 gaat dat perceel in 1911 naar Jennigje Kamphuis, in 1910 weduwe geworden van Arnoldus Ruitenberg.


Zie verder Schellerbergweg 6 en 6 A.

Bij de boedelscheiding in 1879 gaat perceel M 71 naar Gerrit Jan Kamphuis. Gerrit Jan heeft het bloot eigendom en zijn moeder het vruchtgebruik. Gerrit Jan bouwt er samen met zijn vrouw Gerrigje Boeve in1879 een boerderij, het huidige nr. 4. Het perceel vernummerd naar 1394. In 1887 vernummerd het perceel naar 1624.

Het perceel M 71 dat grenst aan de Zand Wetering en waar Gerrit Jan Kamphuis een boerderij bouwt.

Zie verder Schellerbergweg 4.

Tussen 1910 en 1930 was het adres van perceel nr. 1400, Schelle B 186.

Perceel M 721 [ nr. 8 ] nummer 2. op de kaart, dat vernummerd naar 1400 staat dus op naam van Gerrit Kamphuis en hij is gelijk zijn vader en zijn oom dus timmerman. In 1878 wordt er een woning en werkplaats bijgebouwd, dat wordt [ nr. 10 ] en is nummer 3. op de kaart. Er zijn dan totaal drie wooneenheden. Perceel 1400 heeft dan twee nummers 2a en 2b. [Na 1947, Schellerbergweg nr. 8 en 10]
Tot Gerrit zijn huwelijk, woont in 2a Jan Ulderink dan Gerrit Kamphuis met zijn vrouw Gerrigje Boeve.
In 1884 besluit Gerrit, die inmiddels een aannemersbedrijf is begonnen, te verhuizen naar de Enkstraat in Zwolle.
Daar zijn inmiddels een nieuwe woning en werkplaats verrezen, [zie de uitgave 120 jaar Kamphuis bouwmaterialen]
In zijn huis in Schelle wonen dan achter één volgend Kornelis Schoep en Hendrik Locht.
De woning 2b wordt verhuurt aan Gerrit Borger.

1907 – 1985
In 1907 verkoopt Gerrit Kamphuis het perceel dus nr. 8 en 10, aan zijn neef, de zoon van zijn zuster Jennigje Ruitenberg – Kamphuis, Arend Hermannes Ruitenberg.

Arend Hermannes Ruitenberg geb. 17-12-1879, Schelle Zwk. overl. 08-02-1949, Zwk. [69 j.]
Gehuwd op 22-04-1909 Zwk. met
Antonia van ’t Land geb. 21-07-1883 Schelle overl. . 17-05-1953 Zwk. [69 j.]
Ouders: Antonie van ’t Land [landbouwer] x Annegien van Heerde
Antonie en Annegien woonden aan de Kleine Veerweg 2.

Arend en Antonia gaan dus boeren op het adres Schelle B 186 [ nr. 10 ] waar Gerrit Borger gewoond heeft.
Het perceel Schelle B 186 A, [ nr. 8 ]waarschijnlijk de oudste woning, wordt na 1910 verhuurd aan achter één volgend aan: G. van Ittersum, H. J. Lindeboom, D. Tempelman, W. Otterman en Janna Langevoort.

In 1914 is er een stichting van een gebouw, of de werkplaats van Gerrit Kamphuis zal verbouwd zijn tot stalruimte, en er kwam een steltenberg.
In 1910 wordt hun zoon Arnold Antonie geboren. In 1915 is zoon Antonie geboren.
In 1955 is er een scheiding en zijn Arnold Antonie en zoon Antonie ieder voor de helft eigenaar.
Antonie is getrouwd met Willemina Bredewout, geb. 09-01-1915. Zij zetten de boerderij voort.
De woningen nr. 8 en nr. 10 worden op enig moment samen gevoegd en blijft alleen nr. 10 bestaan.
Na het overlijden van Antonie Ruitenberg wordt zijn weduwe Willemina Bredewout in 1954 eigenaar.
Van 1930 tot 1947 waren de nummers 8 & 10 Schelle B 225.

Schellerbergweg 6, 8 & 10, mogelijk de jaren ’40.
Het linker gedeelte ongeveer vanaf het dakraam, de door Gerrit Kamphuis, in 1878, gebouwde woning met werkplaats.
De eiken zijn midden jaren ’50 gekapt en de huidige in die tijd geplant
.

Vanwege de opheffing van de gemeente Zwollerkerspel in 1967 is er in 1971 de kadastrale overdracht naar de gemeente Zwolle worden de percelen Sectie K nr. 87 en Sectie K 347.

De jaren ’60 en/of ’70.

Arend Hermannes [ Arie ] Ruitenberg, geb. 09-01948, wordt in 1976 eigenaar, hij is getrouwd met Janna Wijnen, geb. 05-01-1949. Zij verbouwen de voormalige 2 woningen tot 1 woning dat wordt nr. 10, nr. 8 wordt niet meer gebruikt.

In 1978 wordt een deel van de grond van Schellerbergweg 8 en 10 verkocht aan de buren Ruitenberg Perceel nr. K 347. Ook gaat het niet meer in gebruik zijnde nr. 8 naar de nieuwe bedrijfswoning van Herman Ruitenberg.

De jaren ’60 en/of ’70.

1985 – 2021
In 1985 wordt perceel K nr. 87 wat inmiddels is omgenummerd naar K nr. 421 verkocht aan Johan Bootsma en zijn echtgenote Maria [Mieke] Biesheuvel.
Zij komen uit Enschede met hun zoontje.
Zij zijn hier komen wonen vanwege Johan zijn functie als docent bij de Hogeschool Windesheim.
Maria is Ortho-Pedagoge.
Hun dochter wordt aan de Schellerbergweg geboren.
In 2004 komt Mieke te overlijden en blijft Johan daar met zijn kinderen wonen.

Situatie 2020.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. J. Ruitenberg – Kleinjan, fam. Joh. Bootsma. Samensteller: M. Dijk.