Buurtvereniging Schelle Oldeneel

Schellerbergweg – 14 & 16

Situatie 2019, locatie verdwenen boerderij Schellerbergweg 14 & 16.
Naast toegang Huize Schellerberg.

1832
Deze kapitale boerderij, zeker voor die tijd, dateerde mogelijk al uit 1700, en is tot de afbraak in 1982 of 1983, uiterlijk nauwelijks veranderd. In de boerderij was ruimte voor personeel.
Jan Aalberts huwde met Margje of Mergien Freriks. Zij waren eigenaar van de boerderij. Jan Aalbers is geboren in 1780, hij overlijdt op 52 jarige leeftijd in 1833 in Schelle.
Het is nogal verwarrend hoe het zit met de t in de naam. In de kadastrale gegevens komt er omstreeks eind 1800 de t in de naam. Op de genealogie-site Wie Was Wie komt de t eerder voor.
Jan en Margje krijgen 11 kinderen waarvan er 4 vroegtijdig overlijden.
Jan Aalberts was in die tijd ook mede eigenaar van het boerderijtje Schellerdijk 6.

Uitsnede kadastrale uit 1832.

1851
De 2e zoon uit het huwelijk van Jan Aalberts en Margje Freriks, Frederik of Frerik [1812 – 1875] wordt in 1851 eigenaar.
Frederik is in 1843 gehuwd met Hendrina Luchtenbelt [1815 – 1848] geb. te Oldeneel.
Frederik en Hendrina kregen 4 dochters, Aaltje, Marrigjen, en de tweeling Egberdine en Johanna. Aaltje overleed op 13 jarige leeftijd.

Na het overlijden van Frederik zijn vrouw Hendrina in 1848, huwde Frederik in 1853 met Gerridina Aalbers, [1834 – 1894] dochter van Dries Aalbers en Aaltje Meulink uit Langenholte.
Gerridina Aalbers huwde dus op net 18 jarige leeftijd en werd gelijk stiefmoeder van Marrigje van 8 jaar, en de tweeling Egberdine en Johanna, van 7 jaar.
Frederik Aalbers en Gerridina Aalbers kregen 11 kinderen, waarvan er 5 vroegtijdig overleden.

1876
Frederik Aalberts overleed in 1875, waarna zijn weduwe Gerridina en zijn kinderen; Jan, Aaltje, Hendrina, Hermina, Dries en Frederik de boerderij in 1876 op naam kregen.
In 1878 hertrouwde Gerridina met Klaas van ’t Ende [1845 – 1922] uit Ittersum.
Uit dat huwelijk werd in 1880 nog een dochter geboren, Gesina van ’t Ende.

Zoon Jan [1856 – 1926] huwde in 1888 met Zwiertje Aalbers. ( Zij waren neef en nicht).
Dochter Aaltje [1862 – 1940] huwde in 1882 met Albertus Middag, zij hadden een boerderij in Harculo.
Dochter Hendrina [1864 – 1952] huwde in 1891 met Egbert Jan Kiesebrink, zij kochten in 1892 een boerderij aan de Oldeneelweg 11.
Dochter Hermina bleef waarschijnlijk ongetrouwd.
Zoon Dries [1867 – 1929] huwde 2 maal, zie hieronder.
Zoon Frederik [1869 – 1939] huwde in 1895 met Hendrikje Volkerink.

1895 – 1898
Nadat in 1894 Gerridina Aalbers kwam te overlijden vond er een boedelverdeling plaats.
Dat was een niet alledaagse boedel verdeling, aangezien bij het 2e huwelijk het halfzusje, Gesina van ‘t Ende, er bij betrokken was. De vader, Klaas van ’t Ende, was voogd. De oudste halfbroer van Gesina, Jan Aalberts was toeziend voogd.
Tijdens de boedelscheiding werd er door het Kantongerecht de kandidaat notaris, de heer Bartholomeus Willem Anne Elisa Royer, benoemd als tijdelijke deelvoogd over Gesina van ’t Ende. Dit vanwege tegengestelde belangen der erfgenamen tijdens de boedelverdeling.
Dries Aalberts Fzn. kreeg in 1895 de boerderij op naam, mogelijk met financiële deelneming van familie.
Bij de akte van bovenstaande boedelverdeling kwam bij het kadaster de T in de naam Aalbers.
Dries trouwde in 1895 met Geesje Arnoldink [1868 – 1898]. Er werden 2 zonen geboren, Frederik geb. 1896 en Jacob geb. 1897.

1903 – 1929
Dries Aalberts Fzn. hertrouwde in 1903 met Johanna Hendrika van der Kolk [ 1873 – 1933]. Zij kregen 3 zonen waarvan alleen de oudste Gerrit, geb. 1904 bleef leven.
Deze Gerrit huwde in 1928 met Everdina Vruggink.

Zoon Frederik ook wel Frerik of Frikke genoemd, uit Dries zijn eerste huwelijk, bleef ongetrouwd. Hij bleef bij zijn vader Dries en stiefmoeder Hendrika op de boerderij in Schelle.

Frederik had een motor, waarmee hij rond reed, zo ook door de Marshoek, richting Dalfsen. Daar zeiden de bewoners dan tegen elkaar: ‘Krulln Fredrik is ok wee op de stoomfietse deur de Mashoek ‘ekommn.’ Dat was vermeldingswaardig want verder gebeurde daar ook al niet zoveel.
In de Marshoek woonde de latere echtgenote Tonia, van de neef van Frederik, Dries Aalberts.

De jaren ’30, Frederik met zijn neefjes Jan en Gezinus

Zoon Jacob, uit Dries zijn eerste huwelijk met Geesje Arnoldink, trouwde in 1923 met Jantje Kamphof.
Jacob en Jantje timmerden [bouwden] een nieuwe boerderij in Cellemuiden. Een buurtschap tussen Hasselt en Genemuiden, toen nog gemeente Zwollerkerspel.
Deze grond was door vererving reeds in het bezit van Jantje Kamphof.
Hun zonen Dries, Gerrit en Jan, werden op de boerderij in Cellemuiden geboren.

Jacob Aalberts en Jantje Kamphof, rechts broer Frederik Aalberts met achternichtje.

1929 – 1945
Vader Dries kwam in 1929 te overlijden, dat was de reden dat zoon Frederik in 1930 de boerderij aan de Schellerbergweg 14 & 16 op naam kreeg.
Frederik had moeite de boerderij te runnen, hij kreeg wel hulp van één of meerdere arbeiders, maar toch ging dat niet goed.
De arbeider die intern was, had een kamer, keuken en slaapkamer voorin in de schuur aan de weg.

Situatie voor de verbouwing in 1955, de deur links en de eerste 2 ramen was een woongelegenheid voor personeel.

Jacob met zijn vrouw Jantje en drie zoontjes kwamen terug naar Schelle om met broer Frederik de boerderij samen te doen.
In Schelle werden nog drie zonen geboren, Gezinus, Jacob [Joop] en Johan.
De boerderij in Cellemuiden werd verpacht aan een familie van der Linden.

De broers Aalberts waren wel te vinden voor een kwajongens streek.
Bij bruiloften in de buurt werden de buurjongens normaal gesproken niet uitgenodigd.
Zo kon het gebeuren dat bij een bruiloft aan de Kleine Veerweg 5 en Schellerdijk 6, buurjongens zich toch aan lekkernijen tegoed konden doen, via een kelderraam of via een dakraampje konden zij binnen komen. Uiteraard stonden er geen namen bij van de daders, maar vermoedens waren wel.
Nog een anekdote: op de Scheller school kregen de kinderen godsdienstonderwijs en werd verteld dat Vader Jacob 12 zonen had, waarop één van de broers Aalberts prompt zei, bij ons is de helft er al.

1948 – 1958
Zoon Gerrit huwde in 1948 met Hendrina Braakman uit Oldeneel en zij gingen op de boerderij van de familie Braakman wonen, Oldeneelweg 14.
In 1949 gingen Jacob en Jantje met de jongste 4 zonen weer naar de boerderij in Cellemuiden.
De oudste zoon Dries inmiddels 25 jaar oud kon, samen met zijn oom Frederik de boerderij runnen.
Zoon Jan hielp waar nodig was, zowel in Cellemuiden als in Schelle.
In 1953 huwde zoon Dries met Tonia Kooiker en zij bleven op de boerderij in Schelle.
In Schelle werd hun dochter Janny geboren, die hoewel zij nu elders woont, zich toch nog verwant voelt met Schelle.
In 1955 huwde zoon Jan met Coba Kamphof uit Mastenbroek en zij deelden de boerderij in Schelle met Dries en Tonia.
Daarvoor werd de woning verbouwd en een schuur tot koeienstal verbouwd.
Dries en Tonia konden in 1956 op een pachtboerderij in Dedemsvaart gaan boeren.
Zodoende konden Jan en Coba samen verder boeren in Schelle.
Zoon Jacob [ Joop] huwde in 1958 met Mieke Meulenbelt en gingen naar de boerderij in Cellemuiden.
Toen kwamen vader Jacob en moeder Jantje weer terug naar de boerderij in Schelle om naast Jan en Coba te gaan wonen bij Frederik op nr. 16
In 1958 verkocht Frederik Aalberts het bedrijf aan zijn 6 neven.
Neef Jan en zijn vrouw Coba pachtten van de familie.

De voor en achterkant van de boerderij na 1955, de achterkant met en zonder hooiberg.
Waarschijnlijk de jaren ’70.

1971 – 1981
Toen in 1971 Frederik Aalberts overleden was, kwam er een akte van scheiding waarbij Jan en Coba Schellerbergweg 14 overnamen en broer Johan nr. 16 op naam kreeg. Er gingen ook nog wat gronden naar andere broers.
In 1980 namen Jan en Coba overige delen van het bedrijf over.
De gemeente Zwolle kocht het bedrijf in 1981 vanwege de verdere ontwikkeling van Zwolle – Zuid.
Jan en Coba Aalberts kochten een bedrijf in de buurt van Balkbrug.

Schellerbergweg 16

De voorzijde gezien vanaf de Schellerbergweg en de achterzijde gezien vanaf de Schellerberg kant.

Volgens de kadastrale kaart uit 1832 heeft de woning nr. 16 er altijd bij gehoord. Van de bewoning tot 1950 is er niet veel bekend. Waarschijnlijk gebruikt voor jong getrouwde opvolgers of Opa’s en Oma’s

1950 – 1974
In de jaren ’50 werd de woning gehuurd door de familie Opgeld, een dochter getrouwd met van der Ziel, kwamen er inwonen.
In 1958 gingen Jacob en Jantje vanuit Cellemuiden bij Frederik op nr. 16 wonen.
Jacob overleed in 1961, zijn vrouw Jantje ging op enig moment in Hasselt wonen.
Frederik logeerde vaak bij zijn familie in Dedemsvaart, bij neef Dries en Tonia. Na het overlijden van Frederik in 1971 werd, nr. 16 verhuurd aan een student uit Dedemsvaart.
Van 1972 tot maart 1974 is de woning verhuurd geweest aan mevrouw Huntink met haar jongste zoon.
Zij zijn familie van Marinus Dijk en Cisca Anthonisse van de Kleine Veerweg 5.

Rechts voorzijde boerderij links de ingang aan de achterkant van nr. 16.
2019 boerderij-locatie gezien vanaf de Schellerbergweg.

Bron: HCO, fam. Aalberts – Braakman, fam. Aalberts – Kamphof, (Nieuwleusen), Janny Lalkens – Aalberts. Samensteller: M. Dijk.