Schellerbergweg 18 “Huize Schellerberg”

Op dit nummer staat “Huize Schellerberg” op het “Landgoed Schellerberg”.
Dit “Landgoed Schellerberg” bestaat reeds vele eeuwen en is verre weg de langste tijd in het bezit van de familie Greven. Zij behoren tot de bestuurders en notabelen van de stad Zwolle in vroeger eeuwen.
Naast “Huize Schellerberg” bevonden zich op het terrein nog een boerderij [Bosweg 15] twee catersteden [keuter boerderijtjes] en een koetshuis.
De twee catersteden zijn op enig moment afgebroken en daarvoor is in 1920 een dubbele personeelswoning in de plaats gekomen. Schellerbergweg 20 en 22.

Mijn zoektocht begint bij het begin van het Kadaster en de Burgerlijke Stand, begin 1800.

“Huize Schellerberg” heeft in 1832 de kadastrale gegevens Sectie M nr. 92.
Vanaf 1832 tot 1910 heeft deze woning de gemeentelijke adres aanduiding huis nr. 7.
Het adres van 1910 tot 1930 is Schelle B 181 en van 1930 tot 1949 Schelle B 219.
Na 1949 wordt er in de gemeente Zwollerkerspel weer omgenummerd en wordt het Schellerbergweg 18.

“Huize Schellerberg” foto uit 2018.

In de tekst wordt Schellerbergweg 18 aangehouden.

Kadastrale kaarten uit 1832 met links de kadastrale nummers van gebouwen 104, 80, 81 en 92 in bezit van Alidanus Joan Greven.

Eigendom

1832 – 1908
Alidanus Joan Greven is in 1832 eigenaar van het “Landgoed Schellerberg” met de daarbij behorende boerderijen, “Agter de Belten”, nr. 104, nr. 80, nr. 81 en Huize “Schellerberg” met nr. 92.
Na zijn overlijden in 1842 gaan zijn bezittingen gedeeld over naar zijn zoon Oswald Francois en dochter Francoise. “Huize Schellerberg” en de boerderijen komen in handen van Oswald Francois.

Bewoning: 1839 [begin gemeentelijke adresaanduiding] – 1874.

Oswald en zijn vrouw Johanna Geertruida Hoising gebruiken het huis als zomerverblijf en wonen ’s winters in Zwolle.

Alidanus [Hidenius] Joan Greven geb. 05-11-1768, overleden op 08-03-1842, Zwolle [73 j.] [Burgermeester Zwolle] Gehuwd op 09-04-1787 te Hattem met Johanna Francoise Henriette Tulleken geb. -5-10-1770 te Hattem, overleden op 04-04-1866, Zwolle [95 j.]. Er worden 4 kinderen geboren waarvan alleen zoon Oswald Francois en dochter Francoise huwen.

Oswald Francois Greven geb. 1789 te Hattem [Militair][Raadsheer Provinciaal gerechtshof]
overleden op 21-12-1874 Zwolle [85 j.]
Gehuwd op 12-10-1815, te Ermelo met Johanna Geertuida Hoising geb. 1792. Overleden op 03-10-1874 te Zwolle [82 j.].

Francoise Greven, geb. 03-12-1797 te Zwolle. Overleden op 21-08- 1876 te Zwolle. Gehuwd in 1817 te Zwolle met Johannes Willem Piepers geb. 26-02-1793 [onder agent van Oorlog] overleden in 1868.
Zij krijgen de bezittingen Schellerdijk 6.

In 1849 wordt de zoon van Oswald Francois, Ernestus Johannes Christiaan Greven mede eigenaar, mogelijk heeft zijn huwelijk in dat jaar er mee te maken.
In 1876, na het overlijden van zijn vader Oswald Francois in 1874, wordt Ernestus eigenaar mogelijk met meerdere erfgenamen.

Bewoning 1874 – 1908:

Ernestus met zijn gezin gaat het huis ook gebruiken als zomerverblijf.

Ernestus Johannes Christiaan Greven geb. 26-10-1823 te Zwolle. [Directeur postkantoor Zwolle]. Overleden op 13-03-1908, Zwolle [84 j.]. Gehuwd op 09-08-1849 te Harderwijk met Jacoba Johanna Schorer geb. 25-12-1830 te Harderwijk. Overleden op 26-09-1908 te Zwolle [77 j.]

Eigendom 1908 – 1942:

Ernestus laat in 1876 een boerderijtje afbreken en bouwt bij de andere boerderij wat bij.
Tevens komt er bij het huis Schellerberg een forse uitbreiding en een overkapte veranda aan de voorzijde. Ook vernummerd het perceel van de woning van 92 naar 1367.

In 1908 besluiten de erfgenamen tot de oprichting van een NV, ten name van Maatschappij tot exploitatie van het “Landgoed Schellerberg”.

Bewoning 1908 – 1913:
Ernestus Johannes Christiaan Greven en zijn vrouw Jacoba Johanna Schorer overlijden allebei in 1908.

Dan verhuurt de NV de woning aan Albert Jacobs tot 1913.

Bewoning 1913 – 1947:

In 1913 wordt Huize Schellerberg verhuurt aan een kleinzoon van Ernestus Johannes Christiaan Greven en Jacoba Johanna Schorer , genaamd Christiaan Johannes Abraham Greven. Hij trouwt in 1913.

Christiaan Johannes Abraham Greven geb. 24-09-1885 te Zwolle overleden 05-04-1957 in Zwolle [71 j.]
Gehuwd op 08-10-1913 Zwolle met Anna Gesina Jacoba Sichterman geb. 26-01-1890 te Zwolle.
Overleden op 21-12-1938 in Dalfsen [48 j.].
Ouders van Anna: Paulus Cornelis Adriaan Sichterman [President Rechtbank] & Christina Johanna van Haeften.

Aangezien het lastig is te achterhalen van wanneer tot wanneer welke bewoner in “Huize Schellerberg” woont en in welk gedeelte volgen een aantal krantenknipsels zodat het toch enig beeld geeft van de bewoners.

Welk jaar de familie Christiaan Greven en Anna Gesina Sichterman er niet meer wonen is niet geheel duidelijk.
In ieder geval wonen er in augustus 1924 ook de familie Jhr. Mr. J. M. van Asch van Wijck. Zie advertentie hieronder.

Bij de gemeentelijke omnummering in 1930 van nr. B 181 naar nr. B 219 blijkt de hoofdwoning onbewoond te zijn.

En in 1930 blijkt er mevrouw Wed. Jacobs – Cocheret te wonen. Waarschijnlijk later dat jaar.

Eigendom 1942 – 2001.

1942 liquidatie van de NV.

In 1942 wordt de vennootschap ontbonden en gaat het Landgoed “Schellerberg” over naar de dochter van
Cornelis Johannes Greven en Anna Helena Thiebout.
Cornelis is geboren op 10-07-1854 te Zwolle, en overleden op 10-04-1928 te Zwolle, is gehuwd met Anna Helena Thiebout geboren in 1861 te Zwolle, overleden op 18-04-1915 te Loosduinen.

In 1951 is er een scheiding van het onroerend goed krijgt de dochter van Cornelis en Anna het gehele bezit. De nazaten van deze familie zijn tot op heden nog eigenaar van het Landgoed.
In 2001/2002 zijn de gebouwen op het “Landgoed Schellerberg” verkocht met de ondergrond op erfpachtbasis.

Het landgoed wordt in 1948 een NWOP [Natuurschoon Wet Opengesteld voor Publiek].
Vanwege de opheffing van de gemeente Zwollerkerspel in 1967, worden in 1970 de kadastrale gegevens gewijzigd en worden de gebouwen verenigd en krijgen het kadastrale nummer gemeente Zwolle K 6.
In 1971 wordt er iets van de gebouwen gesloopt.

Gebruik – Huur 1940 – 2001.

In 1941 wordt het grote Huis verhuurd aan de architect Ir. De Gruyter met zijn vrouw en twee zonen, Evert en Jan. Bij hen thuis is ook het architectenbureau gevestigd.
De familie woont er tot 1947. Om dan plaats te maken voor de eigenaresse.

De familie De Gruyter krijgt in 1941 hulp in de huishouding van Cornelia Kamphorst, geb. 15-11-1920 te Ermelo.
Het ontgaat buurjongen/man Lambert de Wolf van Bosweg 15 niet dat daar een aardige jongedame aan het werk is!
Het laat zich raden dat daar een verliefdheid ontstaat die resulteert in een huwelijk. Zie Bosweg 15.

Het andere gedeelte van het huis wordt of is al verhuurd aan de familie Veldman – de Jager.

Links, 30 september 1948 verleende mevrouw Veldman – de Jager haar medewerking bij het organiseren van een Bazar. Rechts, vraagt mevrouw Veldman een hulp in huis, advertentie in de Zwolsche Courant, 9 november 1950.
Zwolsche Courant, 4 juni 1948 Zwolsche Courant 26 mei 1950, Openlucht theater.
De bewoners ten tijde van de omnummering van de Gem. Zwollerkerspel in 1949.
Zwolsche Courant 30 december 1950. Zwolsche Courant 1 februari 1975.

Inwoning vanaf 1947. In 1947 wanneer de eigenaresse en haar familie weer van het huis gebruik maakt komt juffrouw Akse in dienst als huishoudster/gezelschapsdame. Zij woont intern bij de eigenaresse.
Als zij vrij was ging ze naar een broer en zus in Zwolle. Tot wanneer juffrouw Akse in dienst is geweest, is niet geheel duidelijk.
Na haar komt mevrouw Lodeweges in dienst bij de eigenaresse. Zij wordt weer opgevolgd door mevrouw Fontein. In die periode verblijft de eigenaresse ’s winters in verzorgingshuis ‘De Venus”.
Inmiddels woont de familie Hes in het aparte woongedeelte van “Huize Schellerberg”, waarschijnlijk tot 1968/’69.
In 1968 of 1969 komen Hendrik Aalberts en zijn vrouw Aleida Treep en hun beide dochters in dat gedeelte van het Grote Huis te wonen, dit om bij afwezigheid van de eigenaresse het huis bewoond te laten zijn.
Het gezin Aalberts woont er tot eind jaren ’80 of begin ’90.

Entree, “Huize Schellerberg” situatie jaren ’70.
Foto uit de jaren ’70, met links de voorzijde en rechts de achterzijde.
Foto uit de jaren ’70, genomen vanaf de Bosweg.

Eigendom en gebruik: 2001 – heden
In 2001 verkopen de eigenaren om praktische redenen de gebouwen. De ondergrond van de gebouwen wordt op erfpacht basis uitgegeven. Deze verkoop behelst “Huize Schellerberg” het Koetshuis, de twee onder één kap personeelswoning en de boerderij aan de Bosweg 15.
Verder nog enkele vrijstaande schuren en/of gebouwtjes.
De boerderij aan de Bosweg 15 wordt verkocht aan Sicco van der Sluis en Saskia Burgers.
De overige gebouwen worden verkocht aan de familie Mostert met toen nog 4 kinderen.
Gezien de leeftijd en het karakter van het hoofdgebouw, ziet de heer Mostert er wel wat in, te onderzoeken of het als Rijksmonument aangemerkt zou kunnen worden.
Wetende dat het voordelen maar ook zeker nadelen kan opleveren.
Eén ding is zeker, het gaat meer tijd kosten om het gebouw, bouwkundig aan te pakken.
Intussen kan de familie Mostert reeds haar intrek nemen.
Zij besluiten het Koetshuis [dat krijgt Schellerbergweg 18 A] om te vormen tot een woning, en de woning met nr. 20 eerst woon klaar te maken. Nummer 20 is de laatste jaren als slaap onderkomen gebruikt tijdens de laatste activiteiten van de vorige bewoners. De verbouw is gereed in 2002 zodat het koetshuis en de woning op nr. 20 verhuurt kunnen worden.

In 2003 komt de goedkeuring als Rijks monument en kan de verbouw-vergunning aangevraagd worden.
Als Rijksmonument heeft dat natuurlijk ook de nodige voeten in de aarde. Als de vergunning verleent is kan de verbouw beginnen.
Dit proces vergt wel de nodige geduld van de eigenaren.
Als er namelijk weer iets bijzonders gevonden wordt, althans bouwtechnisch gezien, moet er eerst weer overleg met de instanties plaats vinden voordat de architect en aannemer weer verder kunnen.
Vele ruimten van het huis worden onderhanden genomen en krijgen de oude uitstraling weer terug.
In 2007 is alles gereed en kan het gehele huis gebruikt worden.
Inmiddels is er ook een vijfde kind geboren.

Een Rijks monument geeft ook de mogelijkheid/verplichting om mee te doen met de landelijke Open Monumentendag.
De eerste keer is de belangstelling overweldigend, ongeveer 1.000 belangstellenden nemen een kijkje.
Dat vergt een strakke organisatie, en de dag is dan ook naar alle tevredenheid verlopen.
De familie Mostert vindt, dat als je in een Rijksmonument woont, ook anderen de gelegenheid mogen hebben om er een kijkje te nemen. Zodoende hebben zij elk jaar met monumentendag de woning open voor publiek.

Als er éénmaal gewoond wordt, blijkt de familie Mostert ook open te staan voor allerlei activiteiten, bij, in en om het Grote Huis. De schitterende locatie leent zich dan ook bij uitstek voor dit soort bijeenkomsten.
Dat is niet nieuw want Openlucht bijeenkomsten werden in het verleden ook al gehouden. Zie pagina 6.

Het Grote Huis heeft zoveel ruimte dat de familie Mostert ook anderen, die tijdelijk onderdak nodig hebben in hun huis opnemen. De gastvrijheid is groot bij de familie.

Anno 2023 woont de familie Mostert er nog met veel plezier.

Foto uit de jaren ‘ 70.

Bron: Collectie Overijssel, familie de Wolf, familie Hamming – Aalberts, familie Mostert.
Samensteller: M. Dijk.