Schellerbergweg – 33

Situatie 2019

In 1839 was het huis nummer Schelle 9.
Rond 1850 – 1870 was het adres Schelle 17.

Na 1947 werd het adres veranderd van Schelle B 218 naar Schellerbergweg 33.

Verkoop van onroerend goed in Schelle 1803.

L.H.C. Nilant. – 11 nov 1803 – Richter
Keurnoten Jan Heufke en Jan Middelwijk.
Aan Gerrit Rietberg:

 • 1mo. – 3 1/2 morgen groenland in Schelle genaamd de Boonekamp, wegende uit over het land de Oort genaamd,
 • 2do. – een derde portie in het erve Bloemers Goed genaamd, gelegen in Schelle, met alle “des selfs” getimmertes, uitgezonderd het bakhuis, verder een hof zaailand voor en ter zijden van het huis,
 • een bouwkamp ongeveer 2 1/2 morgen daarachter op de Marsch,
 • 4 wharen of scharen in de 33 wharen op de Scheller Koeweide,
 • een stuk buitendijks land en een vijfde portie in ene stukje land mede buitendijks, door [bij] het tichelwerk gebruikt wordende,
 • verder het recht in de marke [de markte], de lusten en lasten na waartal gerekend, zijnde dit erve tiendeplichtig, behalve 1 1/4 morgen bij het huis,
 • 2 morgen zaailand in de Mars, tiendeplichtig, waarover het perceel dat hier achter ligt zal uitwegen naar de weg.
 • 22 nov 1803 – Richter L.H.C. Nilant.
  Keurnoten Jan Kalf en Hendrik Velthuis.
  Verschenen is de predikant W.A. Roosendael en Vrouwe F.H. Greven, marito tutore. Welke verklaarden voor een wel betaalde somma kooppenningen te cederen en bij dezen in volledig eigendom te transporteren aan Gerrit Rietberg en diens ehevrouw [niet genoemd] twee derde parten in het erve Bloemers Goed in Schelle gelegen, met zijn onderhorige landerijen en getimmertes, en zulks met zijn recht en gerechtigheid, raad en onraad hier toe en aan behorende.

  Gerrit Rietberg en zijn vrouw Willemina Di[j]sselhof kochten dus op 11 en 22 november 1803 de boerderij “Bloemers Goed of Bloemers Erve”.
  Het was zeer aannemelijk dat het de boerderij, nu Schellerbergweg 33 was?
  Voorlopig is mij nog niet helemaal duidelijk of Schelleroord en Bloemers Erve dezelfde boerderij is maar daar ga ik wel van uit.

1832 – 1852

Kadaster kaart 1832, bij het kruis is zeer waarschijnlijk de Katerstede op het erf van Schelleroord.

In oude documenten wordt een “Spijker” van burgermeester Greve, genoemd, “Schelleroord” genaamd.
In 1832 was het eigendom bij Jannes Evers L(o)uchtenbelt, [1790 – 1851] geboren in Oldeneel. Zijn ouders waren Evert Herms Lo(u)chtenbelt [landbouwer] en Hendrina van Z[S]anten.

Huwelijksakte van Jannes Luchtenbelt en Hermina Rietberg. [bron: HCO]

Jannes huwde op 21-10-1813 met de 20 jaar oudere Hermina Rietberg die op 03-06-1770 in Schelle was geboren. Haar ouders waren Gerrit Rietberg [boer] en Willemina Di[j]sselhof [boerin] in Schelle.
Hermina Rietberg was weduwe van Steven Alberts. Er waren voor zover bekend geen kinderen.
Jannes en Hermina waren ook eigenaar van de boerderij aan nu, de Kleine Veerweg 4, hetgeen verhuurd werd. Zij woonden aan de Schellerbergweg 33 de naam van de boerderij was toen Rietberg. Daarom is het voorstelbaar dat de ouders van Hermina, Gerrit Rietberg en Willemina Di[j]sselhof die boerderij in bezit hadden en ook Bloemers Goed of Erve genoemd werd.
Jan Evers Lo[u]chtenbeld en Hermina Rietberg overleden allebei in 1851 slechts een maand na elkaar.
In 1852 kwam de boerderij, erf, tuin en boomgaard te koop.

P.O.Z.C. – [Delpher]
Perceel 2 is de boerderij aan nu, de Kleine Veerweg 1 & 3, toen ook eigendom van Jannes Luchtenbelt en Hermina Rietberg.

1852 – 1866
Gerrit David Ribbius, [1813 – 1877], Advocaat Generaal bij de Rechtbank te Zwolle kocht de boerderij inclusief tuin en boomgaard. Het werd toen “De Oort”genoemd.
Hij was op 11-06-1846 in Arnhem, gehuwd met Petronella Johanna Carolina Robide van der Aa.
Op deze locatie was, volgens het boek der huizen, tussen 1850 en 1860 een gebouw afgebroken, zeer waarschijnlijk de oude boerderij.

Gerrit David Ribius liet op die plek een Herenhuis bouwen als zomerverblijf.
Het gebouw stond bekend als geel gepleisterd Herenhuis met de ingang aan de achterkant.
Mogelijk is de familie Ribbius – van der Aa het buitenhuis weer “Schelleroord” gaan noemen.
Dat het een zomerverblijf was, valt te constateren omdat van de 10 kinderen er 3 in de zomermaanden in Schelle waren geboren.

P.O.Z.C. – [Delpher]

Op latere leeftijd was Gerrit David Ribbius, Vice President van het Gerechtshof Overijssel.

1866 – 1909

P.O.Z.C. – [Delpher]

In 1866 werd het Herenhuis dus verkocht aan Jan Aalbers [Hermszn], [1844 – 1908], voor f 11.500,-
Hij kocht dus ook de Katerstede bewoond door Albert Kroezeman erbij.
Een Katerstede of Keuterboerderij is een klein bedrijfje met wat agrarische activiteiten, die, om rond te komen meestal in loondienst werkten bij een herenboerderij, waarschijnlijk ook hier.

Jan Aalbers was in 1844 geboren in Wijhe, zijn ouders waren Hermen of Harm Aalbers en Janna Derks.
Jan zijn eerste huwelijk was op 21-07-1866 met Marrigjen Alberts of Aalbers, [1845 – 1878] geb. te Schelle, aan de Schellerbergweg 14 – 16, dus aan de overkant van de weg.
Zij waren neef en nicht. De ouders van Marrigje zijn Frederik Alberts of Aalbers en Hendrin[k]a Luchtenbelt.
Frederik was de jongere broer van Hermen of Harm.
Jan Aalbers koopt dus in het jaar van zijn huwelijk met Marrigjen, het Herenhuis, met tuin en boomgaard.
Tevens worden enige landerijen aangekocht.
Het is zeer aannemelijk dat Jan zijn vader Harm Aalbers, als stroman het bedrijf op de veiling heeft gekocht. Het was in die tijd gebruikelijk om bij een veiling van onroerend goed een stroman in te zetten.
Aan het Herenhuis wordt een stal gebouwd en de ingang van het Herenhuis komt aan de voorzijde.

Bij het kruisje de sluitsteen met initialen en datum.

Jan en Marrigjen kregen 6 kinderen: Harmen, Hendrina, Johanna, Frederik, Gerrit Jan en Aaltje, de laatste overleed op 1 jarige leeftijd.
In 1878 overleed Marrigjen op 33 jarige leeftijd.
Door het overlijden van Marrigje, en Jan zijn 2e huwelijk in 1879 met Stientjen Zwakenberg [1851 – 1926] uit Spoolde, werd door de nalatenschap, de eigendommen Kadastraal op nieuw beschreven. Dan is het eigendom bij Jan Aalbers en consorten, lees andere erfgenamen.
Tussen 1899 en 1905 trouwden de kinderen, Harmen, Hendrina, Johanna en Frederik, zij vertrokken van de Schellerbergweg, behalve Johanna die bleef in de buurt en trouwde met achterneef en buurjongen Willem Aalberts aan de Kleine Veerweg 1.

Vanwege het aantal kinderen werden er op de 1e verdieping slaapplaatsen gemaakt.

Gerrit Jan [1876 – 1941] bleef bij zijn vader Jan en stiefmoeder Stientjen op de boerderij.
In 1906 vond er een stichting van een gebouw plaats.
In 1908 overleed vader Jan en komt door scheiding vanwege erfenis, de naam van de weduwe Stientjen Zwakenberg als [mede] eigenaar, bij het Kadaster in beeld.
In 1909 en 1914 vond er nogmaals stichting van gebouwen plaats.

1912 – 1979
In 1912 trouwde Gerrit Jan met Lamberta van der Vegt [1888 – 1964], geboren in Lenthe bij Dalfsen.
Na het overlijden van stiefmoeder Stientjen Zwakenberg in 1926 kreeg Gerrit Jan Aalbers vanwege de successie het bedrijf in 1927 op naam.
Gerrit Jan en Lamberta kregen een tweeling die maar enkele dagen leefden en twee dochters, Marrigje [1914 – 2001] en Janna.

In het voorjaar, voor het huis moeder Lamberta met dochters Marrigje en Janna. [1920-1930]
Links de jaren ’30 en rechts de jaren ’60.

De boerderij was vooral een gemengd bedrijf, d.w.z. koeien, varkens, fruit en akkerbouw voor graan, aardappelen en voederbieten. Een boerderij van dergelijke omvang werd gerund met vaste arbeider[s] en tijdens de oogst aangevuld met dagloners.
Gerrit Jan was zeker een aardappelteler gezien zijn vergunning voor het telen van aardappelen.
Ook werd er nog een boomgaard aangelegd op een perceel aan de zuidkant van de Schellerbergweg, de Noord of den Oord geheten.
Gerrit Jan en Lamberta kochten in 1939 het naast gelegen boerderijtje van de familie Toersen om plaats te maken voor dochter Marrigje en haar echtgenoot Werner Kamphof.
Maar allereerst werd het boerderijtje op nr. 29 vernieuwd tot een woning.

Marrigje trouwde in 1939 met Werner Kamphof [1913 – 1994], geboren in Mastenbroek.
Zij gingen wonen in de boerderij Schellerbergweg 33, die zij in 1939 van Marrigje haar ouders overnamen.
Werner en Marrigje kregen 4 kinderen waarvan er 3 vroegtijdig overleden.
Ook Werner en Marrigje planten nog een boomgaard aan op een perceel wat achtruit gelegen aan de Kleine Veerweg.
Na de 2e wereldoorlog veranderde er in de landbouw het één en ander. Dit kwam door de invoering van de mechanisatie.
Op enig moment was de oude hooischuur afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe kapschuur.
Het losse hooi maakte plaats voor hooi in pakjes, en gras ingekuild, onder plastic folie.
Ook verdwenen in de jaren ’60 hoogstam boomgaarden, mede door een landelijke rooipremie. De grond werd gebruikt om meer koeien te kunnen melken.

Dochter Lambertha [Bertha] Kamphof trouwde in 1972 met Jacob Johan [Jaap] Aalberts.
Zij gingen in de boerderij aan de Schellerbergweg 33 wonen, en Bertha haar ouders vertrokken in oktober 1972 naar nr. 29.
In 1977 namen Jaap en Bertha de boerderij over van Bertha haar ouders.
Ook hier ging het net, als andere boerenbedrijven in Schelle en Oldeneel dat de gem. Zwolle grond nodig had. Zo verkochten Jaap en Bertha in 1979 het gehele bedrijf aan de gem. Zwolle.
Zij vonden een andere boerderij in Vorchten.

1980 – 2005

Waarschijnlijk haalde de gem. Zwolle wat schuren weg en schoonde het erf, om het vervolgens in 1980 bij inschrijving van de hand te doen.
De fam. van Munster was de hoogste bieder en ging wonen aan de Schellerbergweg 33.
Zij hadden een winkel aan de Sassenstraat met artikelen voor de teken en schilderkunst.

De verbouw ten tijde van de fam. van Munster.

In de periode van ongeveer 25 jaar dat zij er woonden komt de boerderij in het groen te staan.

In het groen tot 2005.

In 2005 werd de boerderij verkocht aan de fam. Kloekke.

2006 – 2020

De grondige verbouwing door de fam. Kloekke.
De gang tussen links het herenhuis en rechts de stal. Rechter foto, voormuur stal. Voor verbouw 2005.

De fam. J. Kloeke ging fors aan het opruimen en verbouwen en maakt er een mooie woonplek van.
In 2006 kunnen zij er gaan wonen.
De fam. J. Kloeke hebben een Installatie – bedrijf.

Bron: HCO, fam. Aalberts – Kamphof, fam. J. Kloekke.