Schellerbergweg 4 & 4 A

Het adres was vanaf 1910 tot 1930 Schelle B 188 en tot 1947 Schelle B 228.

Situatie 2021, nr. 4.
Kaarten uit 1832 met locaties waar de boerderijen Schellerbergweg 2, 4, 6, 8, en 10
reeds staan of gaan komen.
De stichting van een gebouw op perceel 71 met nr. 1394.

1832 – 1879
Harmannes Kamphuis en zijn broer Mannus komen rond 1840 vanuit Dalfsen naar Schelle en huren daar twee woningen of boerderijen van Seine Hofman. In 1848 kopen de broers wat nu Schellerbergweg 6 en 10 zijn, met bijbehorende percelen 71, 72 en 73. De broers zijn beide timmerman. Harmannes trouwt in 1848 met Frederika van der Vech[g]te. Er waren 4 kinderen waaronder Gerrit Jan Kamphuis.

Zie Schellerbergweg 6 & 6 A.


Het perceel M 71 gaat na het overlijden van zijn vader Harmannes Kamphuis naar Gerrit Jan Kamphuis [1851 – 1899].
Gerrit Jan heeft het bloot eigendom en zijn moeder Frederika van der Vech[g]te het vruchtgebruik.
Gerrit Jan trouwt in 1879 met Gerrigje Boeve [1851 – 1918] geb. in Ittersum.
In dat zelfde jaar bouwen zij een boerderij op het perceel M 71 waardoor het vernummerd naar 1394.
Zij gaan dus boeren aan de Schellerbergweg 4
Gerrit Jan en Gerrigje krijgen 5 kinderen waarvan er 3 vroegtijdig overlijden.

1897 – 1957

Moeder Frederika komt in 1883 te overlijden, en komen nr. s 1393 en 1394 op naam van Gerrit Jan.
In 1887 wordt er een schuur bijgebouwd en verandert nr. 1394 naar 1624 en nr. 1393 naar 1623.

De bouw van een schuur.

Na het overlijden van Gerrit Jan Kamphuis in 1899 komt de boedel op naam van moeder Gerrigje Boeve voor de helft en de zonen Marinus [1886 – 1970] en Hermannes geb. in 1891 voor ieder een kwart.
In 1914 verkrijgt Marinus de percelen 1623 en 1624 op naam. Hij trouwt in dat zelfde jaar met Klaasje van Keulen 1886 – 1876] geb. in Wijhe. Er worden 4 kinderen geboren. Gerrit Jan, Femmigje, Richard en Gerrigjen.
Zij zetten de boerderij voort terwijl broer Hermannes bij de Spoorwegen gaat werken. Hermannes is in 1915 getrouwd met een zus van Klaasje, Martina van Keulen.

Marinus Kamphuis en zijn vrouw Klaasje van Keulen.

In 1916 verkoopt Marinus een deel van perceel 1623 aan zijn broer Hermannes. Het perceel dat hij houdt krijgt nr. 2042
Hermannes bouwt daar een woning/boerderij, vlak aan de Zandwetering, tegenover café “De Bierton”.
Dat krijgt het kadastrale nr. 2041.

Zie Schellerbergweg 2.

De inpassing van het nieuwe perceel met woning voor Hermannes Kamphuis, nr. 2041

1957 – 2020
Zoon Richard [1917 – 1997] is in 1945 getrouwd met Klaasje Riezebos [1921 – 2009]. Er werden 4 kinderen geboren, een dochter Ina, 1946 en 3 zonen, Henk, 1952, Marinus, 1954 en Richard jr. 1959.
Richard en Klaasje die tot 1957 in Oldeneel hebben gewoond, gaan vanwege opzegging van de huur van de woning aldaar, bij Richard zijn ouders inwonen. Dat kan omdat vader Marinus vanwege leeftijd de boerderij wat heeft afgebouwd. Daarom kan er verbouwd worden.
Aan de kant van de weg komt de woning voor Richard en zijn gezin en de ouders, Marinus en Klaasje wonen aan de andere kant. Dit onder noemer inwoning.
Via de oude achter deuren kon je in beide woningen komen en daar was ook de groente en fruit opslag van Richard, hij was van beroep namelijk groente en fruithandelaar.

De in 1957 verbouwde boerderij bestemd voor echtpaar Richard Kamphuis en Klaasje Riezebos.

Marinus Kamphuis is in 1970 overleden en dan is er een akte van scheiding. Het onroerend goed gaat naar zoon Richard. Marinus zijn vrouw Klaasje blijft er wonen.

De boerderij toen nog Schellerbergweg 4, jaren ’60 of ’70.

Ten gevolge van het opgaan van de gemeente Zwollerkerspel in de gemeente Zwolle is er in 1971 [kadaster gegevens lopen een jaar achter] een kadastrale aanpassing. Het perceel is nu bekend als Zwolle K 88.

Schellerbergweg 4.

De boerderij nadat de hooiberg al is verdwenen.

Richard en zijn vrouw Klaasje blijven aan de straatzijde wonen.
Vader Richard kan vanaf 1975 vanwege gezondheidsproblemen zijn werk niet meer doen.
Geleidelijk aan verlaten de kinderen het ouderlijk huis.
Zij hebben wel de zorg voor Richard zijn moeder Klaasje tot haar overlijden in 1976.
Na het overlijden gaat de zoon van Richard en Klaasje, Henk in de woning van Oma wonen.
Er wordt nu gesplitst in de nummers 4 en 4A.

Vader Richard komt in 1997 te overlijden.
Zijn vrouw Klaasje blijft in 4 wonen, tot zij in 2008 vertrekt naar een verzorgingshuis.
De familie verkoopt de woning Schellerbergweg 4.
Marian Stille koopt de woning en zal er 8 jaar blijven wonen.

Marian Stille verkoopt het in 2016 aan een jong gezin met kinderen. Zij zullen er slechts enkele jaren blijven wonen. Zij verruimen de bovenverdieping met een royale dakkapel.

In 2019 verkopen zij de woning aan de familie Altena.
Die gaan eerst verbouwen door er aan de wegzijde een stuk bij aan te zetten.

Nr. 4, Situatie 2021

Schellerbergweg 4A

Links boerderij gezien vanaf Schellerbergweg 6, rechts van af nr. 2

Oma Klaasje van Keulen komt in 1976 te overlijden.
Kleinzoon Henk geb. in 1952 is in 1975 getrouwd met Ria geb. in 1954 en wil wel in het gedeelte van zijn Oma gaan wonen. Daarvoor wordt er eerst verbouwd. De woning wordt medio 1977 officieel gesplitst in 4 en 4A. Richard en Klaasje krijgen nummer 4 en hun zoon Henk en zijn vrouw nummer 4A.
In 2013 vertrekt Henk Kamphuis met zijn vrouw en 2 dochters richting Dalfsen.
Dan wordt hun woning gekocht door Bob Nijland en zijn vriendin Jolanda de Boer.

Bob en Jolanda brengen alleen enkele verbeteringen aan.

Bob woont al vanaf zijn jonge jaren in Schelle. Zijn ouders kochten in 1988 de helft van de boerderij aan de Kleine Veerweg 1. Inmiddels waren Bob met zijn ouders verhuisd naar de Schellerbergweg 27-2.
Als Bob een relatie krijgt met Jolanda de Boer, zouden zij graag in de buurt Schelle willen wonen.
Die kans doet zich voor als Henk Kamphuis in 2013 Schellerbergweg 4A wil verkopen.
En zo geschiede, Bob en Jolanda kopen de woning van de familie Kamphuis.
Er is in 2018 gezinsuitbreiding met een dochter en wonen zij daar anno 2021 nog met veel plezier.

Nr. 4 A situatie 2021.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. Kamphuis, mevrouw M. Stille, fam. Nijland. Samenstelling: M. Dijk.