Schellerbergweg – 6 & 6 A

Met de afkorting Zwk. in de tekst wordt de voormalige gemeente Zwollerkerspel bedoeld.

Situatie 2019, links nr. 6 rechts nr. 6 A
Kadastrale kaarten uit 1832 met links en rechts de dubbele woning op perceel nr. 73.
Tevens de bijbehorende percelen 71 en 72.
Vanaf 1839 tot 1860 is kadastraal perceel 718 huis nr. 2 A het huidige nr. 6 & 6A.

1832 – 1858
Deze boerderij moet er voor 1800 al gestaan hebben. In 1832 is het perceel M 73 met boerderij eigendom bij Seine Hofman. Hij moet in 1764 geboren zijn in Hellendoorn.
Seine is getrouwd met Aaltje Louwerens [1764 – 1836] geb. in Zwollerkerspel.
Voor zo ver na te gaan hebben zij ook aan de Schellerbergweg gewoond. Hun zoon Willem is namelijk in 1803 in Zwollerkerspel geboren en waarschijnlijk aan de Schellerbergweg.
Rond 1839 is Seine Hofman nog eigenaar en staan op perceel M 73 twee woningen, 718, huis nr. 2a, [het huidige 6 en 6A], gehuurd door Mannes Kamphuis [1812 – 1858] en 721, huis nr. 2 [het latere 8], gehuurd door Harmannes Kamphuis [1814 – 1875]. De broers zijn geboren in Dalfsen en zijn beide timmerman.

In 1848 kopen beide broers de boerderij en woning, dus de nummers 718 en 721, de huidige nummers 6, 6A en 8. Of het bedrijfsgedeelte werd gebruikt voor vee of timmeractiviteiten is niet bekend.
Mannus blijft ongetrouwd en zijn broer Harmannes trouwt in 1848 met Frederika van der Vech[g]te [1823 – 1883] geb. te Dalfsen. Er worden 7 kinderen geboren waarvan er 3 vroegtijdig overlijden

De 4 andere kinderen zijn:
Gerrit Kamphuis geb. 30-08-1849, Schelle, Timmerman overl. 05-04-1909, Zwolle [59 j.]
Gehuwd op 15-03-1877 te Zwollerkerspel met
Marrigje ten Brinke geb. 05-04-1848, Zwolle overl. 19-09-1913, Zwolle [65 j.]
Marrigje is door Jan Willem ten Brinke gewettigd als kind.
Ouders: Jan Willem ten Brinke x Geertien van der Kolk.
Zij bezitten na hun huwelijk Schellerbergweg 8 en 10, en wonen in 10.

Gerrit Jan Kamphuis geb. 10-10-1851, Schelle, Landbouwer overl. 04-02-1899 Ermelo [47 j.]
Gehuwd op 06-03-1879 te Zwollerkerspel met
Gerrigje Boeve geb. 06-10-1851, Ittersum overl. 28-10-1918 Schelle [67 j.]
Ouders: Hendrik Boeve x Maria Zwerus
Zij bezitten na hun huwelijk Schellerbergweg 4 waar een nieuwe boerderij gebouwd is.

Johannes Kamphuis geb. 06-11-1853 Schelle Landbouwer overl. 17-12-1925 Zwk [72 j.]
Gehuwd op 06-03-1879 te Zwollerkerspel met
Alberdina ten Brinke geb. 03-02-1850, Zwolle overl. 20-01-1920 Schelle [69 j.]
Ouders: Jan Willem ten Brinke x Geertien van der Kolk
Zij betrekken na hun trouwen de boerderij aan het Veerpad 2, achter de Bierton.

Jennigje Kamphuis geb. 28-12-1855 Schelle overl. 12-02-1913, Schelle [57 j.]
Gehuwd op 06-03-1879 te Zwollerkerspel met
Arnoldus Ruitenberg geb. 04-01-1849 Schelle, Landbouwer overl. 09-04-1910, Schelle [61 j.]
Ouders: Arend Ruitenberg & Aaltje Aalbers
Zij trekken in de boerderij Schellerbergweg 6.

Harmannes verhuurt in die periode een kamer, het is zeer waarschijnlijk dat Mannus die kamer huurt bij zijn broer en schoonzus. Mannus verhuurt in die tijd namelijk zijn woning aan [nr. 8], achter één volgend, Willem van den Bosch, Reint Dunnink en Jan Bastiaan.

In 1858 overlijdt Mannus op 45 jarige leeftijd en gaan zijn bezittingen over naar zijn broer Harmannes.
Harmannes blijft perceel 721 verhuren. Na Jan Bastiaan gaat Jan Ulderink er wonen.

1875 – 1907
Harmannes overlijdt in 1875, dan gaan zijn bezittingen over naar zijn vrouw Frederika van der Vech[g]te.
Er is in 1879 is een scheiding van de boedel en gaat perceel M 721 [nr. 8], nr. 2. op de kaart naar Gerrit Kamphuis.
Perceel M 718 [nr. 6], nr. 1. op de kaart gaat deels ook naar Gerrit, en het andere deel gaat naar zijn zus Jennigje Kamphuis.
Jennigje is in 1879 getrouwd met Arnoldus Ruitenberg [1849 – 1910] geb. in Schelle.
Jennigje heeft het bloot eigendom en haar moeder Frederika van der Vechte [Vegte] het vruchtgebruik.

In 1878 wordt er nieuw – of verbouwd waarschijnlijk vanwege het aanstaande huwelijk van dochter Jennigje met Arnoldus Ruitenberg.
Jennigje Kamphuis en haar man Arnoldus Ruitenberg wonen in bij moeder Frederika. Dat huis staat nu op perceel 1399. [ nr. 6]
Arnoldus zijn beroep wordt aangeduid met landbouwer maar het ligt meer voor de hand dat hij meer tuinder was. Omdat zijn schoonvader als beroep timmerman had, was er niet veel grond bij de boerderij.
Waarschijnlijk werden de groenten zelf in de stad Zwolle aan de man gebracht. Het is niet bekend of Arnoldus meer tuinder of melkveehouder was.

Na het overlijden van moeder Frederika in 1883 gaat dat perceel in 1911 naar dochter Jennigje Kamphuis, inmiddels weduwe van Arnoldus Ruitenberg.

Het perceel M 71 dat grenst aan de Zand Wetering en waar Gerrit Jan Kamphuis een boerderij bouwt.

Bij de scheiding van de boedel in 1879 gaat perceel M 71 naar zoon Gerrit Jan Kamphuis. Gerrit Jan heeft het bloot eigendom en zijn moeder het vruchtgebruik. Gerrit Jan bouwt er samen met zijn vrouw Gerrigje Boeve in1879 een boerderij. Het perceel vernummerd naar 1394. In 1887 vernummerd het perceel naar 1624.


Zie verder Schellerbergweg 4.

Perceel M 721 dat vernummerd naar 1400 staat dus op naam van Gerrit Kamphuis en hij is gelijk zijn vader en oom, dus timmerman. In 1878 wordt er een woning en werkplaats bijgebouwd. Perceel 1400 heeft dan twee nummers 2a en 2b. [nr. 8 en 10] de nummers 2 & 3 op de kaart.
Tot Gerrit zijn huwelijk, woont in 2a, Jan Ulderink en dan hijzelf met zijn vrouw Gerrigje Boeve.
In 1884 besluit Gerrit, die inmiddels een aannemersbedrijf is begonnen, te verhuizen naar de Enkstraat in Zwolle.
Daar zijn inmiddels een nieuwe woning en werkplaats verrezen, [zie de uitgave 120 jaar Kamphuis bouwmaterialen].
In zijn huis in Schelle wonen dan achter één volgend Kornelis Schoep en Hendrik Locht.
De woning 2b wordt verhuurt aan Gerrit Borger.

1907 – 1964
In 1907 verkoopt Gerrit Kamphuis het perceel 1400 [nr. 8 en 10] 2 & 3, aan een neef, de zoon van zijn zuster Jennigje Ruitenberg – Kamphuis, Arend Johannes Ruitenberg.
Arend Hermannes Ruitenberg geb. 17-12-1879, Schelle Zwk. overl. 08-02-1949, Zwk. [69 j.]
Gehuwd op 22-04-1909 Zwk. met
Antonia van ’t Land geb. 21-07-1883 Schelle overl. 17-05-1953 Zwk. [69 j.]
Ouders: Antonie van ’t Land [landbouwer] x Annegien van Heerde
Antonie en Annegien woonden aan de Kleine Veerweg 2.


Zie verder Schellerbergweg en 10.

Tussen 1910 en 1930 was het adres Schelle B 187 en van 1930 tot 1947 Schelle B 227.
Na 1947 zijn vanwege de dubbele bewoning de nummers 6 & 6 A gebruikt.

Na het overlijden in 1910 van Jennigje haar man Arnoldus Ruitenberg is er in 1911 een afgifte legaat en gaat het huis op M 1399 naar hun zoon Hermannes Ruitenberg [en zijn minderjarige zus, Aaltje en broer Frederik.
In 1917 wordt het perceel gekocht door Hermannes Ruitenberg.
Hermannes Ruitenberg geb. 05-04-1887, Schelle Zwk. overl. 20-01-1972, Schelle [84 j.]
Gehuwd op 14-02-1918 Zwk. met
Annegien Willemina van ’t Land geb. 28-08-1893, Schelle overl. . 07-06-1963, Zwk. [70 j.]
Ouders: Antonie van ’t Land [landbouwer] x Annegien van Heerde
Antonie en Annegien woonden aan de Kleine Veerweg 2.

Hermannes en Annegien krijgen 4 kinderen: Zoon Antonie [Anton] en de dochters: Jennie, Annie en Nol.

Vader Hermannes en moeder Annegien met rechts hun 4 kinderen.

Hermannes zet de tuinderij van zijn vader voort. Hij gaat met de groente op de handkar naar Zwolle voor de verkoop. Er waren of komen in de tijd ook wel melkkoeien en daar is in de boerderij wel wat ruimte voor. Er wordt wat weiland gepacht en later ook wel gekocht.

Schellerbergweg 6, 8 & 10, mogelijk de jaren ’40.
De eiken zijn midden jaren ’50 gekapt en de huidige in die tijd geplant.
1950 de trouwerij van Anton en Stientje en de ouders van Anton rechts.

1964 – 2021
Na het overlijden van moeder Annegien in 1963 is er in 1964 is er een akte van Scheiding en gaat het onroerend goed naar zoon Antonie [Anton] Ruitenberg, 1920 – 2013] Anton is in 1950 getrouwd met Stientje Burger, [1926 – 2002].
Zij krijgen 4 kinderen: Hermannes [Herman], Gerja Annie, Willem en Jan.
Anton en Stientje woonden eerst in het achterste gedeelte van de boerderij en na het overlijden van moeder Annegien en vader Hermannes, aan de voorkant. De woongedeelten hebben na 1947 inmiddels een eigen huis nummer, Schellerbergweg 6 en 6 A.

Oma Annegien met kleinkinderen, bij de oude pomp.

Ook Anton zet de tuinderij van zijn vader voort.
Dat verschuift in de jaren ’60 en ‘70 wel meer naar de melkkoeien.
Zeker na de opkomst van de melkmachine en andere mechanisatie in de landbouw.
In 1967 wordt er ook een nieuwe veestal gebouwd, en wordt de oude stal mede voor woondoeleinden gebruikt.
Na de overname van Zwollerkerspel door de gemeente Zwolle is er in 1971 een kadastrale her meting en omnummering naar legger artikel 30193 [lees bezit onroerend goed] ten name van Anton Ruitenberg.

De jaren ’60 en/of ’70.

In 1978 wordt het onroerend goed ingebracht in een maatschap tussen vader Antonie [Anton] Ruitenberg en zoon Herman. Samen met zoon Herman wordt in de loop der jaren de veestapel flink uitgebreid.
Eerst allerlei schuurtjes waar vee in gehuisvest wordt, en een nieuwe loopstal wordt later gebouwd.

Links de stal uit 1967 en de plek voor de nieuwe stal, rechts op de rechter foto.

Er wordt ook een gedeelte van de tuin van nr. 8 en 10 gekocht, dit vanwege een uitrit aan de noordzijde van het gekochte perceel. Er is namelijk voor zoon Herman en zijn vrouw een nieuwe bedrijfswoning gebouwd die een uitrit nodig heeft. Die woning krijgt het niet meer gebruikte nr. 8 van de buren.

De ligboxenstal met links onder de nieuwe woning met uitrit voor zoon Herman.

In 1989 wordt een en ander van de gronden verkocht aan de gemeente Zwolle.
De nieuwe bedrijfswoning wordt verkocht aan de familie Bosma.
Dat geeft voor zoon Herman en zijn vrouw de mogelijkheid om elders een boerderij te kopen.

Vader Anton en moeder Stientje als 40 jarig bruidspaar.

In 1985 verbouwt zoon Willem de voorkant van de woning.
In 1997 heeft Willem het achter gedeelte van de boerderij gekocht en verbouwd tot woning, nr. 6 A.
Zijn ouders gaan aan de voorkant van de boerderij wonen, nr. 6.

In 2003 en 2013 overlijden moeder Stientje en vader Anton.
Dan komt hun woning vrij, voor zoon Jan en zijn vrouw Geha. Zij gaan in 2014 de woning compleet vernieuwen. Zij wonen tot dan toe aan de Zwarteweg met twee dochters.

Situatie 2019, de bekende inrit van de kerstbomen verkoop.

Bron: Historisch Centum Overijssel, fam. J. Ruitenberg – Kleinjan.