Schellerdijk – 6

Situatie 2019

1815 – 1858

Kadastrale kaart omstreeks 1832

In 1815 stond hier reeds een boerderij met als eigenaar Jan Aalberts en mede eigenaren waarvan het recht van blooteigendom bij Adrianus [of Alidanus] Johannes Greven zat. Hij was gehuwd in 1787 met Johanna Francoise Henriette Tulleken.
Het vrucht gebruik zat bij hun zoon Mr. Oswald Francois Greven.
In 1832 droeg de boerderij de naam “Jacob Olst”.
Volgens familie gegevens kon Jacob van Olst [1787- 1858] de boerderij pachten. Waarschijnlijk omdat hij werkte als steenbakkers knecht bij de steenfabriek van de familie Greven op de uitwaarden. Mogelijk kreeg hij daarom de gelegenheid de boerderij te pachten. Jacob woonde er al voor zijn huwelijk.
Hij was geboren in Zalk en Veecaten en huwde in 1815 met Hendrikje[n] Slijkhuis, ook wel met toevoegingen als: van Ooren, van Oorle, van Oorden, van Noorle, Wenhoorn of van Hoorn.
Zij kregen 12 kinderen waarvan er 4 vroegtijdig overleden.
Toen Jacob van Olst in 1858 kwam te overlijden, huwde zijn zoon Gerrit [1824 – 1908] met Willemina Ester [1834 – 1908]. Gerrit bleef met Willemina op de boerderij Schellerdijk 6. Hun kinderen werden daar geboren.

1859
Gerrit van Olst en Willemina Ester kregen 13 kinderen, 3 van hun overleden op jonge leeftijd.
Zoon Gradus [1866 – 1940] bleef vrijgezel en zou op de boerderij blijven vanaf 1899 samen met zijn broer Johannes [1873 – 1957].
Zoon Hendrik huwde met Maria Jansen en bleven in Schelle wonen.
Zoon Roelof huwde met Gerritje Sebilla Goldbach, zij woonden op enig moment aan de Kleine Veerweg 33.
De andere kinderen vertrokken geleidelijk aan naar elders.

1875 – 1876
Akte van scheiding, Francoise Greven [1797 – 1876] is de dochter van Adrianus Greven en Johanna Tulleken. Francoise is de weduwe van Johannes Willem Piepers en was in 1875 eigenaar.
Opnieuw akte van scheiding waarbij de erfgenaam van Francoise Greven, Adriana Jacoba Geertruida Piepers wonende te Brussel mede eigenaar werd. Zij is overleden in 1961. Het was niet bekend hoe de familieband in elkaar stak tussen Francoise Greven en Adriana Piepers, dochter, kleindochter of nicht?

1894 – 1951
Terwijl zoon Gradus van Olst op de boerderij bleef vertrok Johannes eerst naar Zwolle om te werken en later naar Olst. In 1899 keerde hij terug naar de boerderij.
Toen vader Gerrit in 1908 kwam te overlijden bleven de beide zoons op de boerderij.
Ergens in 1906 kwam hun nichtje Willemina [Willemien] van Olst bij hun wonen, dit vanwege het overlijden van haar moeder. Zij was de dochter van de oudste broer van Gradus en Johannes, Jacob van Olst [1859 – 1945] getrouwd met Florentina Johanna Goldbach [1861 – 1897].
In 1919 trouwde Willemina [Willemien] met haar neef Gerrit van Olst [1891 – 1988], zoon van Hendrik van Olst [1860 – 1950] de 2 jaar jongere broer van haar vader Jacob.
Gerrit en Willemina gingen naar de Schellerdijk 2 of 4 wonen, ook wel Tichelwerk genoemd.
Johannes [Jans oom] trouwde in 1924 op 50 jarige leeftijd met de 27 jarige Johanna Margaretha Warnar.
Er werden 7 kinderen geboren te weten: Willemina, Johanna Margaretha [Jo], Willempje Frederika [Willie], Gerrit [Gait], Aaltje, Frederik Willem [Wim] en Gerhardus Johannes [Gerard].

Het gezin van Olst voor de boerderij en moeder Johanna met buurmeisje.

In 1951 konden Johannes en Johanna van Olst de boerderij kopen van de familie Piepers te Brussel.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-atribuut; de bestandsnaam is image-15.png
1951 oorspronkelijke boerderij met de pas gebouwde veestal.


In het zelfde jaar werd er verbouwd en een nieuwe vee-schuur erbij gezet.

Kwajongens streken. Bij een bruiloft werden de buurjongens meestal niet uit genodigd.
Toch hebben buurjongens op enig moment bij een trouwerij gepoogd om lekkernijen weg te halen.
De boerderij aan de Schellerdijk 6 was gedeeltelijk in de dijk gebouwd. Daarom zaten de dakramen aan de dijkkant vrij laag. De buurjongens dachten via dat dakraam wel wat lekkers te kunnen bemachtigen.
Een jonge knecht uit de buurt en wat lang van postuur lieten ze op de kop aan zijn benen door het dakraam zakken, zodat hij bij het lekkers kon komen. Maar er kwam iemand aan waardoor hij riep ophijsen. En dat deden zijn helpers, alleen door het snelle hijsen, scheurde zijn kruis van de broek uit, door het vastzet haakje van het dakraam. Of er nog lekkernijen bemachtigd zijn verteld het verhaal niet.

1957 – 1963
In 1957 kwam vader Johannes [Jans oom] te overlijden en bleef zoon Gerrit [Gait] in de boerderij en werd eigenaar.
Gerrit trouwde in 1959 met Gerritdina Johanna [Jannie] van Gerner
In 1963 werd er weer, of nieuw, of verbouwd.
Gerrit en Janny maakte bij het runnen van de boerderij gebruik van vrijwillige hulpen, ook buurjongens, het is alleen jammer dat ze nog steeds wachten op de beloofde kratjes bier.

Bouw van de nieuwe woning in 1970 en rechts nog een nieuw gebouwde veestal.

1970 -1978
In 1970 werd er een nieuwe woning gebouwd, waarna de oude boerderij werd afgebroken.
Bij een kadastrale her meting vanwege de opheffing van de gemeente Zwollerkerspel en overgang naar Zwolle in 1967, moesten er een paar dijkstukjes overgenomen worden van Jan Aalberts van de Kleine Veerweg 1.
In 1977 werd er een voerligboxen stal bij gebouwd. Een voerligboxen stal is een type stal waarbij de koeien vrij rondlopen maar in de ligplaatsen met de kop naar de voergang staan.
Er konden in 1978 enkele percelen grond van Jan Aalberts gekocht worden.

Het bedrijf met een al verlengde ligboxenstal, en hoog water in 1980.

1989
De familie Naaktgeboren kocht het bedrijf van Gerrit en Janny van Olst.
Gerrit en Janny stopten met het boeren en verhuisden naar Wijhe.
Gerrit overleed op 16-01-2010 en Janny op 17-01-2010

1993
De familie Naaktgeboren verkochten het bedrijf aan de familie Westemeijer. Vanwege de uitbreiding van Zwolle-Zuid verkocht de familie J. Westemeijer hun boerderij aan de Oldeneelweg 6 en zochten om die reden een ander bedrijf.

2011
Het project “Ruimte voor de Rivier” was aanstaande en daarom moesten de boerderij activiteiten verplaatst worden. Dat lukte door een bedrijf in Harculo te kopen.
De familie J. Westemeijer sr. bleef met veel plezier wonen op Schellerdijk 6.
De bedrijfsgebouwen werden afgebroken.

Situatie 2019

Bron: HCO, fam. G. J. van Olst, fam. G. Sluiter, fam. J. Westemeijer. Samensteller: M. Dijk.

.