Schellerenkweg 1

Vanaf de bouw in 1930 is het adres Schelle B 205-1.
Na de omnummering in 1947 wordt het nummer 1.

Situatie 2022
Kadastrale kaart van het gebouwde kippenhok in 1930 en de woning in 1931.

1930 – 1964
Rond 1930 is perceel M 195 eigendom van Christiaan Johannes Abraham Greven [1885 – 1957].
Hij is getrouwd met Anna Gesina Jacoba Sichterman [1890 – 1938].
Christiaan is een zoon van Ernestus Johannes Christiaan Greven [1823 – 1908] en Jacoba Johanna Schorer [1831 – 1908]. Vader Ernestus Johannes is eerst Kassier en wordt later Burgemeester.
Christiaan Johannes is Directeur van de NV “Schellerberg”.
Hij woont aan de Terpelkwijkpark 19.
Het gebiedje heet “De Breunskamp”

1930
In 1930 wordt er een kippenhok gebouwd, op perceel M 195 waarvan ook een deel verkocht wordt aan Hendrik Tromp dat het kadastrale nr. M 2480 krijgt.
Hendrik komt uit Spoolde, en hij staat te boek als landbouwer.
Hendrik gaat het kippenhok huren.
Hij bouwt op het gekochte perceel M 2480 een woning en dat krijgt als adres Schelle B 205 – 1.

Hendrik Tromp timmerde als Pluimveehouder wel aan de weg.

1941
In 1941 wordt de woning verkocht aan Pieter Sytze Kloosterman, geb.01-07-1900. Hij krijgt 4/6 eigendom op naam. Pieter is getrouwd met Gerarda Willemina Bosman [1899 – 1960].
Hun zoons Gerard Rienk Menno, [in de buurt Kees genoemd] geb. 12-01-1937 en Pieter Sytze Wilhelm Georg, [Kobus genoemd] geb. 31-07-1940, ieder 1/6.
Vader Kloosterman is ambtenaar bij de Raad van Arbeid.

De familie Kloosterman heeft geregeld wat te melden in de Zwolsche Courant.

1964 – 2013
Enkele jaren na het overlijden van Pieter zijn vrouw Gerarda wordt in 1964 de woning verkocht aan Frederik Willem [Wim] van Olst, geb. 20-06-1934, hij is getrouwd op 26-03-1959 met Martha Eikenaar. Wim is van beroep Bouwkundig Opzichter.
Wim is geboren in de boerderij aan de Schellerdijk 6. Zijn ouders zijn Johannes [Jans] van Olst [1873 – 1957] en Johanna Margaretha Warnar geb. 1897. [zie Schellerdijk 6]

Links: Martha Eikenaar, Willem van Olst en zijn zus Alie. Rechts: het bruidspaar Martha en Willem.

Op de foto links zijn Martha en Wim nog onwetend dat zij op enig moment in de woning op de achtergrond zullen gaan wonen.

Er wordt veel ge – en verbouwd aan de woning.
Alleen de muren van het huis blijven staan. De verbouwing doet Wim van Olst zelf, met behulp van vrienden en zijn broer Gerrit, die boer is aan de Schellerdijk 6 en Gerhardus [Gerard] van Olst die aannemer is. Elke gespaarde gulden wordt in de verbouwing gestoken.
De verbouwingen, in eigen beheer, namen volgens zijn kinderen ongeveer 20 jaar in beslag. De diverse bouwtekeningen werden door Wim van Olst zelf gemaakt.

Wim op de steiger.
Hulp van de broers: v.l.n.r. Gerrit [Gait], Gerard en Wilem.

Wim en Martha krijgen een dochter Jolande Anita geb.1962 en zoon Johannes [Hans] geb. 1965.

De kinderen van Olst op het ijs van de Schellerwade en in de tuin.

In 1971 krijgt het perceel een ander kadastraal nummer vanwege de overgang van de gem. Zwollerkerspel naar de gem. Zwolle, het krijgt nr. K 63.

In de jaren ’70.
De jaren ’70.
Jaren ’70 links de Schellerenkweg en rechts het weiland naast Schellerenkweg 1.
Links de woning omstreeks 1985 en rechts een getekende woning uit 1993.

In 1990 is de bij het huis horende schuur afgebroken en is er een grotere schuur voor in de plaats gekomen. Naast het huis is in februari 1991 een verharde parkeerplaats naast het huis gestort.

Willem van Olst inspecteert de vorderingen.

Op 2 september 2013 is het huis verkocht aan Reinierus Pot uit Deventer en Maria Aleida Theodora Hendriksen uit Doesburg.

Aanbouw carport en bijkeuken, 2016
Het gezin Pot – Hendriksen voor de woning, 2018.

Bron: Historisch Cenrtrum Overijssel, fam. van Olst, familie Pot – Hendriksen. Samenstelling: M. Dijk.