Schellerenkweg 2

Tot 1947 was het adres nog Schelle B 211.

Situatie 2021
Situatie in 1832, de licht groene kleur zijn de gezamenlijke gronden, de “Scheller Meenten”.
Het perceel 1732 dat in 1895 gekocht is door Frederik Aalberts.

1895 – 1963
Frederik Aalberts [1869 – 1939] koopt in 1895 een perceel weiland met kadastraal nr. M 1732, groot 2 ha. 84 are en 50 c. Zeer waarschijnlijk koopt hij het van zijn familie.
Zijn grootvader Jan Aalber[t]s bezat in deze hoek van Schelle al de nodige gronden.
Frederik is geboren, als jongste uit een 2e huwelijk, van zijn vader, ook Frederik Aalberts aan de Schellerbergweg 14 – 16. Zijn moeder is Gerridina Aalbers geb. in Langenholte.

Frederik jr. trouwt in 1895 met Hendrikje Volkerink [1872 – 1961] geb. in Ambt Ommen.
In dat jaar wordt er ook een boerderij gebouwd op het perceel M 1732. Dat krijgt huisnummer Schelle 27.

Frederik en Hendrikje krijgen 5 kinderen:
ook weer een Frederik, [1895 – 1974], gehuwd met Jantje Kamphof.
Hendrikje, [1897 – 1967], in 1951 gehuwd met Albert Dijsselhof, [1888 – 1966].
Dina, [1901 – 1997], gehuwd met Peter Naberman.
Anna, [1914 – 1959], gehuwd met Kornelis Kanis.
Hendrik Jan, [1916 – 1999] gehuwd met Aleida Treep.

Delpher, Prov. Overijsselsche & Zwolsche Courant, augustus 1931.

In 1931 is er een blikseminslag waarbij de boerderij afbrand.
De weg vanaf de Schellerweg tot aan de Schellerdijk werd in die tijd blijkbaar Schellerallee genoemd.

Op dezelfde plek wordt mogelijk hetzelfde jaar een nieuwe boerderij gebouwd. Weliswaar iets smaller maar wel langer.
Zie tekening hier boven.

Links de polis betrekking hebbende op de herbouwde boerderij.
Rechts de plattegrond van de boerderij.

In 1939 komt Frederik Aalberts te overlijden een worden zijn weduwe en kinderen erfgenaam en gezamenlijk eigenaar.

In 1939 was er in de boerderij al inkwartiering van Nederlandse soldaten.
Zij brachten Frederik Aalberts op 8 juli 1939 tijdens het verlaten van de boerderij een laatste groet.
Linker foto: staand v.l.n.r. Hendrik Jan, Hendrikje [Henny], Dina en Anna.
Zittend, moeder Hendrikje en zoon Frederik jr.
Rechter foto: moeder Hendrikje en dochter Dina, tijdens trouwerij op de stoep van het
Gemeentehuis van Zwollerkerspel.

In 1951 trouwt dochter Hendrikje die altijd thuis is gebleven, op 54 jarige leeftijd met buurtgenoot en weduwnaar Albert Dijsselhof, hij is 62 jaar.

Na het overlijden van Moeder Hendrikje Aalberts – Volkerink in 1961 zijn de kinderen en kleinkinderen erfgenaam en mede eigenaar, zie kadastrale legger hieronder.

De boerderij in waarschijnlijk 1954, in dat jaar zijn in Schelle en Oldeneel veel luchtfoto’s gemaakt.

1963 – 1983

In 1963 besluit de familie het hele bedrijf te veilen.
Kopers zijn Marten Hageman geb. 1917 en zijn broer Derk Hageman geb. 1921, ieder voor de helft.
Zij waren veehouders en tuinders en kwamen vanaf de Oosterenk. Zie kadastrale legger hieronder.

Bij het perceel hoort of hoorde ook pootrecht langs een deel van, nu de Schellerbergweg.
De Gerridina Aalberts – Aalbers, woonde in de boerderij Schellerbergweg 14 -16.
Zij was de moeder van Frederik Aalberts, zie boven.

Derk Hageman en zijn vrouw Trijntje de Groot gaan met hun 2 kinderen, Rita en Henry op de boerderij wonen, Schellerenkweg 2.
Er kwam ook weer een tuinderij met kas en vollegrond groenteteelt.
Er wordt in 1967 in de zuidelijke hoek van het perceel een bedrijfswoning gebouwd, zie Schellerenkweg 4 alwaar Marten met zijn gezin gaat wonen. Marten is getrouwd met Gerritje [Gerrie] Johanna van Dijk.
Marten en Gerrie wonen tot de nieuwbouw in 1967 aan de Langenholterweg in Dieze met hun kinderen, Henk, Diny en Margreet.

Bijdrage Rita Roetert Steenbruggen-Hageman

Op 4 jarige leeftijd ben ik in 1963 met mijn ouders en broer Henry in Schelle komen wonen aan de Schellerenkweg 2.
Mijn vader Derk had samen met zijn broer Marten een boerderij op de Oosterenk aan de Ossenkampsweg (dit was achter het openluchtzwembad, hoek Bilderdijkstraat).
De boerderij moest weg voor stadsuitbreiding.

Ze hadden een gemengd bedrijf, tuinbouw en veeteelt.
Oom Marten heeft nog een aantal jaren heen en weer gereden naar de Langenholterweg totdat
het huis op Schellerenkweg 4 klaar was in 1967.
Aan de Schellerschool bewaar ik goede herinneringen, lekker dichtbij.
En veel kinderen in de buurt om mee te spelen.
Ook het uitgaan naar de Bierton was een mooie tijd.
Tot mijn 23e heb ik thuis bij mijn ouders gewoond.

In 1983 ben ik getrouwd met Bert Roetert Steenbruggen en zijn we gaan wonen aan de Timmermeesterslaan. Dat was wel wennen van het platteland naar een nieuwbouwwijk. In 1992 zijn we verhuisd naar de Zwarteweg, dit was al wat ruimer.
Daar hebben we gewoond tot 2014, we hadden de mogelijkheid om in Schelle te gaan wonen.

Mijn moeder is in 2011 overleden en mijn vader heeft tot maart 2013 aan de Schellerenkweg 4 gewoond. Na twee keer een heup te hebben gebroken heeft hij nog twee jaar met tevredenheid in de Kievitsbloem gewoond.

We hebben een jaar in een noodwoning gewoond, een heel avontuur, voordat ons nieuwe huis klaar was in 2015.

Onze zonen Matthijs en Laurens waren al uitgevlogen toen we naar Schelle verhuisden.
We wonen hier met heel veel plezier.

En wat zo leuk is dat veel kinderen die in Schelle opgegroeid zijn weer teruggekeerd zijn naar hun roots.

Foto uit begin jaren ’70.
De Schellerenkweg begin jaren ’70, gezien vanaf de Schellerdijk.
In december 1958 stelde de Gemeenteraad van Zwollerkerspel bovenstaand bedrag beschikbaar voor de verbetering van de Schellerenkweg. Als afsluiting van die verbetering in 1959, werden ook Populieren geplant.

1984 – 2021
In 1984 wordt de samenwerking beëindigt en volgen er verhuizingen.
Marten en Gerrie verhuizen in de loop van 1984 naar de Zwarteweg in Ittersum.
Derk en Trijntje Hageman – de Groot gaan in de woning aan de Schellerenkweg 4 wonen.
En de zoon van Marten en Gerrie, Hendrikus [Henk] Hageman gaat met zijn vrouw Hendrika Maria Antonia [Rita] Hegeman, in de loop van 1984 in de boerderij Schellerenkweg 2 wonen.
Daar worden ook hun kinderen, Maarten en Linda geboren.

Derk behoud wel een deel van de grond, waarop hij tot op hoge leeftijd nog vee houdt.

De melkveehouderij en de tuinderij worden doorgezet, weliswaar met hulp van vader Marten.
In 1983 wordt er Europees het melkquotum ingevoerd dit vanwege overproductie aan zuivel in Europa.
Als het mogelijk wordt het hele bedrijfsmelkquotum te verhuren stopt Henk met de melkkoeien.
Er wordt overgestapt op vleesvee, en er wordt deels werk buiten de boerderij gezocht.
Dit gaat door tot de huidige tijd, ook al omdat zoon Maarten geïnteresseerd is in overname van het bedrijf. Vanwege deze interesse wordt er ook geïnvesteerd in vernieuwing van de kas in 2019 en een geheel nieuwe veestal in 2020.

Links de oude situatie rechts met de vernieuwde kas en de nieuwe stal.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. Aalberts, fam. H. Hageman – Hegeman, fam. Roetert – Steenbruggen – Hageman. Samenstelling: M. Dijk.