Schellerenkweg 4

Situatie 2021

1967 – 1984

Er wordt in 1967 in de zuidelijke hoek van het perceel een bedrijfswoning gebouwd Schellerenkweg 4 alwaar Marten met zijn gezin gaat wonen. Marten is getrouwd met Gerritje [Gerrie] Johanna van Dijk.
Marten en Gerrie wonen tot de nieuwbouw in 1967 aan de Langenholterweg in Dieze met hun kinderen Henk, Diny en Margreet.
Waarschijnlijk is de woning pas in 1968 ingetekend, want het Kadaster loopt altijd een jaar achter met publiceren, in dit geval 1969.

Foto van de Schellerenkweg 4 genomen begin jaren ’70.
De woning in latere jaren.

In 1984 komt er een einde aan de samenwerking.
Marten en Gerrie verhuizen in de loop van 1984 naar de Zwarteweg in Ittersum.
Derk en Trijntje Hageman – de Groot gaan dan in de woning aan de Schellerenkweg 4 wonen.

1984 – 2021


Bijdrage Rita Roetert Steenbruggen-Hageman

Op 4 jarige leeftijd ben ik in 1963 met mijn ouders en broer Henry in Schelle komen wonen aan de Schellerenkweg 2.
Mijn vader Derk had samen met zijn broer Marten een boerderij op de Oosterenk aan de Ossenkampsweg (dit was achter het openluchtzwembad, hoek Bilderdijkstraat).
De boerderij moest weg voor stadsuitbreiding.

Ze hadden een gemengd bedrijf, tuinbouw en veeteelt.
Oom Marten heeft nog een aantal jaren heen en weer gereden naar de Langenholterweg totdat
het huis op Schellerenkweg 4 klaar was in 1967.
Aan de Schellerschool bewaar ik goede herinneringen, lekker dichtbij.
En veel kinderen in de buurt om mee te spelen.
Ook het uitgaan naar de Bierton was een mooie tijd.
Tot mijn 23e heb ik thuis bij mijn ouders gewoond.

In 1983 ben ik getrouwd met Bert Roetert Steenbruggen en zijn we gaan wonen aan de Timmermeesterslaan. Dat was wel wennen van het platteland naar een nieuwbouwwijk. In 1992 zijn we verhuisd naar de Zwarteweg, dit was al wat ruimer.
Daar hebben we gewoond tot 2014, we hadden de mogelijkheid om in Schelle te gaan wonen.

Mijn moeder is in 2011 overleden en mijn vader heeft tot maart 2013 aan de Schellerenkweg 4 gewoond. Na twee keer een heup te hebben gebroken heeft hij nog twee jaar met tevredenheid in de Kievitsbloem gewoond.

We hebben een jaar in een noodwoning gewoond, een heel avontuur, voordat ons nieuwe huis klaar was in 2015.

Onze zonen Matthijs en Laurens waren al uitgevlogen toen we naar Schelle verhuisden.
We wonen hier met heel veel plezier.
En wat zo leuk is dat veel kinderen die in Schelle opgegroeid zijn weer teruggekeerd zijn naar hun roots.

Derk Hageman behield nog een deel van de grond waarop hij nog vee weide.
Dat heeft hij, tot op hoge leeftijd volgehouden, dat was zijn lust en zijn leven.
Daarvoor werd er nog een schuur met stalruimte gebouwd.

v.l.n.r. dochter Rita, vader Derk, moeder Trijntje en zoon Henry.
De woning in volle glorie, zoals die er gestaan heeft tot de nieuwbouw in 2014/15.

Moeder Trijntje is in 2011 overleden en vader Derk is na een paar valpartijen in 2013 opgenomen in de “Kievitsbloem”, alwaar hij nog enkele jaren met veel plezier gewoond heeft.
Dochter Rita heeft met haar man Bert Roetert Steenbruggen de woning overgenomen en hebben besloten de goede doch gedateerde woning te vernieuwen.
Daarvoor was het verstandig, om op het terrein een noodwoning neer te zetten tijdens de bouw.

De noodwoning als verblijf tijdens de nieuwbouw.
De afbraak in 2014.
Situatie 2018.

Bron: Historisch Centrum Overijssel, fam. Hageman – Hegeman, fam. Roetert Steenbruggen – Hageman. Samenstelling: M. Dijk.