Veerpad 1 & 3

Situatie 2020.
Kadastrale kaarten uit 1832.

In 1832 was het perceel, waar later een boerderij wordt gebouwd, weiland, en eigendom van Jannes Luchtenbelt gehuwd met Hermina Rietberg. Het perceel heeft als Kadastraal nr. M 241.
Jannes en Hermina wonen dan op de boerderij, nu Schellerbergweg 33.

Harmannes Kamphuis koopt in1858 het perceel weiland.

Harmannes [1814 – 1875] en zijn broer Mannes [1812 – 1858], beiden geboren in Dalfsen, huren van Seine Hofman het huidige Schellerbergweg 6, 6A en 10. De broers zijn beide timmerman.
Zij kopen in 1848 hun woningen aan de Schellerbergweg.

Harmannes Kamphuis geb. 09-02-1814, Dalfsen, Boerenknecht, Timmerman overleden op 16-01- 1875 in Schelle [60 jaar]. Hij huwt op 17-02-1848 Zwk. met Frederika van der Vechte geb. 1824, Dalfsen, Dienstmeid. Er worden 7 kinderen geboren waarvan er 3 vroegtijdig overlijden.

Vader Harmannus overlijdt in 1875. Uit de erfenis wordt de derde zoon, Johannes voor de helft eigenaar van het perceel weiland M 241, moeder Frederika en mede erfgenamen de andere helft.
Johannes bouwt daar in 1878 een boerderij dat het kadastrale nummer B 1402 krijgt. Het weiland 1403.
De boerderij krijgt als huisnummer Schelle nr. 26, dit tot 1910 dan wordt er in de gemeente Zwollerkerspel omgenummerd, en krijgt het Schelle B 190 en in 1930 wordt het Schelle B 231.

Johannes Kamphuis, geboren op 06-11-1853 in Schelle, aan wat nu de Schellerbergweg 6 en 6 A zijn. Overleden op 17-12-1925 te Schelle, [72 j.]
Hij trouwt dus op 06-03-1879 in Zwollerkerspel met Alberdina ten Brinke, geboren op 05-02-1850 te Zwolle. Zij is overleden op 21-01-1920 Schelle [69 j.]. Haar ouders zijn: Jan Willem ten Brinke x Geertien van der Kolk.
Bij Johannes en Alberdina worden 6 kinderen geboren waarvan er 1 vroegtijdig komt te overlijden.
Johannes is bij zijn huwelijk en de geboorte van zijn kinderen landbouwer, alleen bij de geboorte van zoon Frederik in 1884 zou zijn beroep timmerman zijn. Mogelijk dat Johannes naast landbouwer ook wat timmerklussen doet. Zijn vader Harmannes was per slot van rekening ook timmerman.

Kadastrale kaart met de gebouwde boerderij met nummer M 1402.

Mogelijk, dat na het overlijden van moeder Frederika in 1875, er nadien een herschikking is van de eigendommen. In 1881 is er samenvoeging van percelen en bouwt Johannes een schuur.
De kadastrale nummers wijzigen in voor de gebouwen 1428 en het weiland 1429.

In een raadsvergadering van de gemeente Zwollerkerspel eind 1900, verzoekt de heer E. Luchtenbelt uit Oldeneel of de openbaarheid van het Kerkepad “De 14 Vonders” kan komen te vervallen.
Het gemeente raadslid de heer Aalbers uit Schelle vertegenwoordigt de belangen van Johan Kamphuis en vraagt het pad openbaar te houden daar dit anders nadelige gevolgen kan hebben voor een uitweg naar gronden van de heer Kamphuis.
Wijziging van Kadastrale nummers.
De boerderij rond 1900, er is links van de boerderij nog geen tweede woning gebouwd.
In 1903 wordt er weer bijgebouwd en worden de kadastrale nummers 1428 en 1429 gevoegd en krijgt nummer M 1857.

De bijbouw bevat een hooiberg met schuur/stal ruimte eronder een zogenaamde steltenberg. Ook een tweede woning voor of in de plaats van de bestaande schuur naast de boerderij. De woning krijgt als adres Schelle B 191 tot 1930, dan krijgt het nummer Schelle B 232.

De bewoners/huurders zijn achtereenvolgend: H. Schutte, H. Lodeweges, E. Beekhof en Mej. H. Kamphuis.

In 1916 trouwt de derde zoon van Johannes en Alberdina, Geertinus [Geert] met Marrigje Pelleboer.
Geert koopt in 1916 de boerderij van zijn ouders. Hij wordt ook boer en zet het gemengde bedrijf voort, d.w.z. koeien, kippen, varkens wat akkerbouw en een boomgaard.

Geert Kamphuis, geboren op 04-07-1886 in Schelle [Zwollekerspel]. Overleden, 31-03-1969.
Hij huwt op 28-09-1916 in Zwollerkerspel met Marrigje Pelleboer, geboren op 17-05-1893, overleden 12-04-1981. Haar ouders zijn: Lubbert Pelleboer & Marrigje Schouten.
Er worden 4 kinderen geboren, de dochters Alberdina [Dina], Marie, Johanna [Jo] en zoon Lubbert, genoemd naar zijn grootvader Pelleboer.

Foto uit +/- 1925 met Johannes Kamphuis en zoon Geertinus. Rechts de vrouw van Johannes.
Foto uit ongeveer 1941.
Links Geert Kamphuis en rechts zoon Lubbert. Jaren ’40.

In 1949 vernummeren de woningen in de gemeente Zwollerkerspel, Schelle B 231 wordt Veerpad 1 en
B 232 wordt Veerpad 3.

Luchtfoto uit de jaren ’50, in ieder geval voor de brand in 1953.

In 1953 bouwt Geert een nieuwe hooischuur met stalruimte ter vervanging van de afgebrande hooibergen.

Zoon Lubbert is op 23-12-1925 geboren in Schelle en is op 18-07-1951 gehuwd met Sina Kiezebrink.
Sina is geboren op 28-02-1929 in Wijhe. Ook bij Lubbert en Sina worden 4 kinderen geboren,
Lubbert en Sina nemen in 1953 de boerderij over van Lubbert zijn ouders, Geert en Marrigje.
Zij gaan dan naar de andere woning Veerpad 3.

Het is nog steeds een gemengd bedrijf, maar dat begint te veranderen door nieuwe technieken.
Door de invoering van de melkmachine kunnen de veeboeren gemakkelijker meer koeien melken en veranderd het gemengde bedrijf meer naar een melkveehouderij.

In 1969 overlijdt Opa Geert Kamphuis, zijn vrouw Marrigje blijft tot haar overlijden op Veerpad 3 wonen.

Foto uit de jaren ’70.

In 1977 wordt er een ligboxen stal bijgebouwd, direct achter de hooischuur en in de schuur wordt een melkstal gebouwd. Dit alles om de werkzaamheden gemakkelijker te maken.
Het voer voor de koeien wordt minder gehooid en meer ingekuild.

Lubbert Kamphuis stopt in 1990 met de boerderij. Er is geen opvolger en door de uitbreiding van Zwolle is het ook niet meer mogelijk op deze plek het boerenbedrijf door te zetten.
Moeder Sina overlijdt in 2004, dan blijft vader Lubbert met 2 kinderen op de boerderij wonen.
Als Lubbert in 2015 overlijdt koopt een dochter de boerderij uit de familieboedel.
Zij blijft daar met een broer wonen.

Situatie 2018.

Bron: Collectie Overijssel, fam. Kamphuis. Samensteller: M. Dijk.