Buurtvereniging Schelle Oldeneel

Kleine Veerweg – 1 & 3

Voor 1947 was het adres van nr. 1, Schelle B 199

Situatie 2019

Hoe kwam huis perceel 1 ook aan nummer 3?
Toen in 1947 de adressen veranderden kreeg het huidige Kleine Veerweg 5 ook nog nr. 3. Het echtpaar Egbert [Eppe] Dijk en Hendrika Logtenberg kregen nr. 5 en de Broer en Zus van Hendrika, Arent en Dien Logtenberg kregen nr. 3. Zij verhuisden in 1962 naar Kleine Veerweg 25, zodat nr. 3 ongebruikt bleef. Toen in 1980, de familie Halfwerk er kwam wonen hadden zij alleen nr. 5 in gebruik.
In 1981 werd Kleine Veerweg 1 gesplitst zodat de gemeente Zwolle nr. 3 naar het gesplitste pand overdeed.

Dat er aan de eeuwen oude route tussen de Hanze steden Zwolle en Hattem via “Het Kleine Veer” bebouwing op de zandruggen was, is niet zo vreemd, alleen is de bebouwing vóór 1800 veel lastiger in beeld te krijgen.
In 1813 heette de huidige Kleine Veerweg, Hattemerweg.

1803 – 1852
Het vroegst door mij gevonden eigendomsoverdracht via mijn informanten is 1803.

f32 – 11 nov 1803 – Richter L.H.C. Nilant.
Keurnoten Jan Heufke en Jan Middelwijk.
Verschenen is de Heer R.J. Wolfgraft, Ontvanger van de Ecclesiastique goederen van de stad Campen, als gevolmachtigde van Johanna Reinira van Lamzweerde, Jan Schuller en Hendrica Sibilla van Lamzweerde, ehelieden en nog vele andere mede eigenaren of erfgenamen.
Hij verklaarde namens zijn principalen ieder voor hun gerecht aandeel om een wel betaalde somma van penningen te cederen en bij dezen in volledig eigendom te transporteren:
Aan Geertruid Broekhuisen, weduwe van wijlen G. Dwars:

  • het goed vanouds genaamd Asplaninck met een gedeelte van het goed Averkamp, gelegen in Schelle, bestaande uit het herenhuis, de stalling en verdere getimmertes, hoven, bossen, bomen, akkermaals hout en alleën, binnen welke één stuk zaailand en een stuk groenland met het wilgen hagentje [willigen hagentje], een stukje zaailand achter de Lijnkamp;
  • het boerenhuis met al het getimmerte, hof en boomgaard in gebruik door [bij] R. Westerhof, het zogenaamde spijker, staande aan het boerenhuis, door H. van Cöln [H. van Keulen] gebruikt, verder een kamp bouw en groenland, ongeveer 1 1/2 morgen groot;
  • 2 wharen of scharen in de 33 op de Scheller Koeweide, 1/4 in de visserij in de Scheller Kolk tegen t Oldeneler Land, met het mede-recht in de marke [de markte], het recht tot de visserij in de Scheller Kolk tegen het Scheller Land, maar [dog] ook het mede-onderhoud van de “gemeene” IJsseldijk van de marke [der marckte] en van de waterleiding de Voorgang genaamd, met dat van de sluizen bij het Frankhuis en op de singel [op de Cingel] over de kruittoren [kruittorn], de lusten zowel als de lasten naar waartal gerekend, zijnde alle deze voornoemde goederen tiendeplichtig.
    Het is duidelijk dat Geertruid Broekhuisen in 1803 eigenaresse werd van het buiten “Asplaninck” en van een gedeelte van het Goed “Averkamp” het bijbehorende “Spijker” aan wat nu Kleine Veerweg 1 is. Geertruid overleed in 1815.
    De boerenbehuizing is in het bezit van Jennigje, weduwe van Jan Krommedijk. Zij woonde waarschijnlijk in Herxen. Als huisnaam wordt in 1832 aangegeven, Aalvanger. Aalvanger is genoemd naar de huurder Gerrit Aalvanger. De benaming Aalvanger en Averkamp blijft verwarrend.

Rechten: De kelder van het boerenhuis loopt onder het Spijker, maar hoort bij het Boerenhuis. Koper en eigenaren van het Spijker mogen uit de put, putten. Koper krijgt niet in eigendom de sleeten, de karnmolen en de fornuispot, die zijn van de meijer, Gerrit Aalvanger. De erven Dwars zijn eigenaar van het Spijker. Zij hebben recht van overweg over het erf en moeten de gezamenlijke tussenmuur onderhouden, maar niet de put.
Jannes Luchtenbeld, getrouwd met Hermina Rietberg kocht de boerderij in 1850 voor f 12.780,-. Deze Jannes Luchtenbeld en Hermina bezaten in 1832 ook de boerderijen Kleine Veerweg 2 en Schellerbergweg 33 alwaar zij ook woonden
Waarschijnlijk een boer/grondbezitter die boerderijen en gronden verpacht.
In 1851 kwamen Jannes en zijn vrouw Hermina een maand na elkaar te overlijden.

Perceel 2 is Kleine Veerweg 1 voor de veiling. [P.O.Z.C. – Delpher]

In 1852 koopt Albert Aalbers [1820 – 1892] de boerderij van de erven J. Luchtenbelt.
De boerderij is gekocht door zijn oudere broer Hermen Aalbers, [dat noemt men ook wel kopen middels een Stroman]. Albert is een zoon van Jan Aalbers en Mergien of Marrigje Freriks en is geboren op de boerderij, aan de Schellerbergweg 14. Deze boerderij is rond 1980 -1985 door de gemeente Zwolle gesloopt.
Albert huwt op 13-11-1853 met Merigjen Kok (1815-1892), geboren te Mastenbroek. Er worden 4 kinderen geboren, Jan, Zwiertje, Merrigjen en Willem (1858 – 1937).

1883
Zij verkopen de boerderij in 1883 aan hun zoon Willem Aalbers. Volgens de gegevens bij het Kadaster wordt er in 1900 nieuwbouw gepleegd, en in 1905 een verbouwing.
Willem Aalbers (1858 – 1937) huwt op 27-04-1899 met Johanna Aalbers (1870 – 1930). Haar ouders zijn Jan Aalbers en Marrigje Alberts.
Er worden 3 zonen geboren, Albert, geb. 25-05-1900, Jan, geb. 01-12-1901, Hermannus, geb./overl. 1907.
Na het overlijden van Willem Aalbers in 1937 gaat de boerderij over naar hun zoon Jan Aalberts.

De naam Aalbers of Aalberts was nogal verwarrend, en werden soms door elkaar gebruik. Bij het kadaster, werden in Schelle, vanaf 1895 in akten de t toegevoegd.

1937
Jan Aalberts (1901-1985) huwt op 24-04-1930 met Geesje Josina Koerhuis, (1907-1993). Zij krijgen 5 kinderen waarvan 1 vroegtijdig is overleden. Hun zonen Egbert en Willem worden allebei boer. Egbert vertrekt naar een boerderij van de familie van zijn vrouw aan de Hasselterdijk, en zoon Willem (1935-2005) blijft op de boerderij aan de Kleine Veerweg 1.

Omstreeks 1954

1963
Zoon Willem trouwt met Johanna Linthorst, geb. 09-12-1941 in Holten [een buurtschap bij Hasselt], en zij gaan ook in de boerderij wonen.
Daarvoor wordt het voorhuis tot 2 woningen verbouwd. De ene woning voor de ouders, Jan Aalberts en zijn vrouw Geesje en de andere woning voor zoon Willem en Johanna.
Bij Willem en Johanna werden 2 kinderen geboren, een dochter [1965] en een zoon [1967].
Vader Jan en zoon Willem doen samen de boerderij.

De jaren ’60 na de geboorte van een van de kinderen.
De jaren ’70

1977 – 1979
Willem en Johanna kopen in 1977 de boerderij van zijn ouders en verkopen die in 1979 door aan een driemanschap. Te weten:
Willem Lucas Johannes Slurink, voor de helft,
Johannes Hermannus van Raalte, voor een kwart, en
Hermannus van Raalte, ook voor een kwart.
Willem en Johanna blijven waarschijnlijk nog enige jaren op de boerderij.

Vanwege slechte verkaveling en toekomst mogelijkheden in Schelle verkopen Willem en Johanna hun
Percelen grond en vertrekken in 1979 naar Mastenbroek, nabij Genemuiden.
Ook de ouders Jan en Geesje Aalberts vertrekken, maar zij naar IJsselmuiden.

Kleine veerweg Nr. 1

1981
In dit jaar wordt de boerderij verkocht aan Adriaan [Ad] Dubbeldam en Jacob van der Bend.
Zij verdelen de boerderij over de lengte van het gebouw en passen de woningen een klein beetje aan.
De fam. Dubbeldam krijgt nr. 1 en de fam. van de Bend wordt nr.3, de nummers 1 & 3 zijn niet in de logische straat volgorde, waarschijnlijk zijn de woningen bij het passeren van de aktes bij de notaris in 1981 verwisseld.
Er wordt ook een paardenrijbak aangelegd.

1987 – 1989
Adriaan Dubbeldam en zijn vrouw verkopen hun woning aan Hendrik Gerardus Nijland.
In 1988 is er een fikse brand die het grootste deel van de boerderij in de as legt. Aansluitend vindt in 1988 en het volgende jaar herbouw plaats. Er komt dan een spouw – brandmuur over de gehele lengte van de boerderij.
Ook werd er een oude haardplaat met het jaartal 1734 aan een muur bevestigd. Deze was afkomstig van de ouders van mevrouw Nijland. Haar vader had een haarden fabriek eerst in Maarsen en later in Zwolle.
Volgens de familie Nijland was deze plaat een soort logo of bedrijfswapen.
Mevrouw Nijland heeft in de voormalige stal een winkel in brocante. Ook buiten is te zien dat er brocante verkocht wordt.

2004 – 2005
In december 2004 koopt Harry Enter de woonboerderij van de familie Nijland.
Harry Enter renoveert samen met de buren, de rij-bak voor de paarden.
Ook verbouwt Harry de voormalige deel/winkel tot slaapkamer.
Bij deze verbouwing komt een haardplaat uit 1734 tevoorschijn.
De hobby van Harry Enter is het opknappen/restaureren van bij voorkeur Franse auto’s.

Harry en Heleen wonen er anno 2019 nog met veel plezier.

Situatie 2019

Kleine Veerweg nr. 3

1981

De familie van der Bend heeft de helft van de boerderij Kleine Veerweg nr. 1 gekocht. Door de gemeente Zwolle krijgen zij na de splitsing nr. 3, waarschijnlijk na een verwisseling van de panden bij de notaris.
Zij verdelen de boerderij over de lengte met de familie Dubbeldam.
De familie heeft paarden houden als liefhebberij. Samen met de fam. Dubbeldam wordt er een rij-bak voor paarden aangelegd.
In 2005 komt de heer van der Bend te overlijden.
Mevrouw van der Bend verkoopt in 2006 de woonboerderij aan de huidige bewoners.

De huidige bewoners hebben de woning gemoderniseerd en gerenoveerd. De oude wagenschuur en het bakhuisje werden opnieuw opgebouwd. De gewelfkelder werd gerenoveerd en verdiept. Bij de verdieping van de kelder werd een oude waterput ontdekt. Er kwam verder een nieuwe toegang tot de woning.
De huidige bewoners vangen (pleeg)jongeren op in het bakhuisje.

De oude waterput van voor de nieuwbouw in 1900.
De oude wagenschuur voor en na de verbouwing
De vernieuwing van het bakhuisje.
Situatie 2019 nr. 3

Bron: HCO, fam. Aalberts, fam. Enter, huidige bewoners nr. 3. Samenstelling: M. Dijk.