Geschiedenis bewoning van Schelle en Oldeneel

Voor het verschijnen van het boek, Verleden – Heden – Toekomst van Schelle en Oldeneel, is er via de Buurtvereniging gevraagd naar foto’s.

Helaas kwamen er spontaan weinig foto’s uit de gemeenschap. Gelukkig hadden de samenstellers uiteindelijk foto’s genoeg. Toch heb ik nog eens geïnformeerd naar foto’s van huizen en boerderijen uit vroeger tijden bij bewoners en oud bewoners.

Wat blijkt, er zijn nog best de nodige foto’s die getoond kunnen worden. In overleg met het bestuur van de Buurtvereniging, ben ik gaan verzamelen.Door met bewoners en oud – bewoners contact te leggen, kwam ik tot de conclusie, dat het verzamelen van gegevens over de bewoning en het vast leggen daarvan een mooi document kan vormen voor de buurt Schelle en Oldeneel.
Het is een langdurig proces om alles zo zuiver mogelijk vast te leggen, vooral de vroege geschiedenis, en er zullen ook hiaten blijven of later ingevuld.
Ik ervaar het als zeer boeiend en gezellig om bewoners en oud bewoners te ontmoeten en gegevens uit het verleden te verzamelen.
Het is de bedoeling om van alle huizen en boerderijen de geschiedenis vast te leggen
Maar nog lang niet iedereen is aan de beurt geweest, maar dat komt nog.
De bron van mijn informatie wordt per huisadres vermeld evenals tot welke collectie de foto’s behoren.

Verantwoording:
Deze zoektocht gaat niet zonder de gegevens die beschikbaar zijn bij het Historisch Centrum Overijssel, kortweg H.C.O.
Ik maak daar gebruik van de afstamming gegevens, via “Wie Was Wie” en kadastrale gegevens via de site “His Gis Overijssel”. Wat betreft het Kadaster wordt ik prima geholpen door oud kadaster medewerker en vrijwilliger bij het H.C.O, de heer Wim de Ruiter. Ook mag ik gebruik maken van gegevens die al eens uitgezocht zijn door Janny Lalkens – Aalberts en Henri Wolf. Vooral gegevens die de buurtschap Schelle betreffen.

De zoektocht naar het verleden probeer ik uiteraard zo grondig mogelijk te doen. Toch kunnen er onvolkomenheden voorkomen en kan e.e.a. niet volledig zijn. Daarom worden betrokkenen en lezers van harte uit genodigd daarop te reageren, en verbeteringen en aanvullingen, tekst of foto’s, aan te leveren.

Ik wens de lezers van deze site veel lees en kijkplezier.

Marinus Dijk

Woningen en boerderijen die wel afgerond zijn, maar soms nog niet op deze website staan, zijn te zien op www.ijsselzicht.eu .