Kleine Veerweg -12

Adres voor 1947, Oldeneel B 192 1

Situatie 2019

1935
In 1935 stond er een advertentie in de krant over een te bouwen boerderij aan de grintweg in Oldeneel.
Geplaatst door de “Hoogwelgeboren Vrouwe Henriëtte Wilhelmina van Naamen van Eemnes”, wonende in Driebergen – Rijsenberg, Douarière van den Hoog welgeboren Heer Jonkheer Meester Daniël de Blocq van Haersma de With. Rentmeester was Hendrikus Johannes Hendriks.

Er werd een pachter gezocht voor een gemengd bedrijf met , rundvee, akkerland en varkens.

Egbertus Johannes [Bart] Smale en Hermina Johanna Harmanna [Mina] Rankenberg waren als jong getrouwd stel de eerste gegadigden die zich melden. Zij werden samen de eerste pachters [Ouders van huidige bewoner Cees Smale].

De boerderij, schuur en hooiberg werd gebouwd door aannemer Bongers uit Berkum. Hij was de laagste bij de inschrijving. Schilder was J. Jansen uit Zwolle, hij kreeg het werk, glas, verf en behang.

De architect was Piet Lankhorst jr. Hij kwam uit een oude architecten familie. In oude stukken bij de bouw wordt gesproken van een hoeve in Oldeneel. Vandaar de naam van de boerderij ‘Oldeneelhoeve” In deze periode zijn er door hem meerdere boerderijen in Zwollerkerspel gebouwd o.a. “De Mars”. De boerderijen lijken erg op elkaar.

Boerderij zoals die er ook na de nieuwbouw in 1935 uit heeft kunnen zien.

1936
De fam. Smale betrok de boerderij in 1936. De familie de With bezat voor de 2e wereldoorlog naast “Zandhove” veel grond in Ittersum en Oldeneel.
De ondergrond van de boerderij en bijbehorende grond [bijna 11 ha.] was in de jaren voor de bouw van de boerderij verpacht aan een fam. Locht, en de akkers aan boeren uit de buurt.

De grond die Locht pachtte was vroeger een deel van de gemeenschappelijke weide grond, “De Scheller Meente”. Dit gebied heette ook wel “Stegerenshoek”. Daarvoor werd de weg, grintweg genoemd, dit omdat de weg met grint werd onderhouden en daarvoor lagen om de ca. 50 m. hopen grint, verzorgd door de gem. Zwollerkerspel.
De bewoners konden/moesten hiermee de kuilen dichten, hetgeen vaak een gezamenlijke klus was.

Na 2 jaar pacht, kon de fam. Smale de boerderij met grond kopen. De fam. de With had een rentmeester die financieel de zaak bewust of onbewust niet goed op orde had, waardoor de fam. de With in financiële problemen kwam.
Bart en Mina Smale hebben toen alles gekocht.

1944
Bart Smale komt in 1944 te overlijden na een ziekbed van een aantal jaren. Mina heeft de eerst komende jaren de boerderij kunnen voortzetten dankzij de hulp van haar broers. In de oorlog werd een gedeelte van de woning door de Duitsers gevorderd. Tevens stond er afweergeschut in een weiland en loopgraven vanwege de verdediging van de IJsselbruggen.

1948
In 1948 is Mina hertrouwd met Egbertus [Eb] van der Kolk.
Van der Kolk was meer veeboer dan akkerbouwer waardoor er meer vee kwam en minder bouwland. Egbertus van der Kolk was mede oprichter van de K.I., waardoor hij zelf nooit een stier heeft gehad voor zijn koeien. Hij was echt een veefokker/liefhebber. Meer vee, dat kon ook, omdat in jaren ‘50 de melkmachine opkwam en je met dezelfde mensen meer koeien kon melken.

Bart Smale leverde de melk aan de Coöperatieve Zuivelfabriek “Hoop op Zegen”. Egbertus van der Kolk leverde aan de Zuivelfabriek “De Blokmelk”. Hij kwam van de Hasselterdijk in Hasselt en daar leverde hij de melk al aan de Zuivel fabriek de “Blokmelk”.

Aan de overzijde van de boerderij lag een perceel bouwland dat in kleine percelen aan verschillende boeren in Schelle en Oldeneel per jaar werd verpacht. Dat bouwland werd de “Wee” of “Wie” genoemd.

1956
Eigenaar was de fam. Blankenheim, die in 1956 iedereen de pacht opzegde en het bouwland zelf ging exploiteren. Dat ging met jaarlijks goede oogsten een paar jaar goed.

1960
Na een misoogst in 1960 vanwege een extreem natte zomer waarbij de oogst verrotte, kon Egbertus van der Kolk die grond kopen, aldus geschiedde.

1968
Zoon Cees neemt samen met zijn vrouw Riky Westemeijer het melkvee bedrijf over.

2001
In de periode dat er in Nederland een uitbraak van mond en klauwzeer was, besloten Cees en Riky het melkvee weg te doen en over te gaan op jongvee opfok. Dat doen zij anno 2019 nog, alleen in afgeslankte vorm

“Stegerenshoek”
Het hele gebied tussen de Steenwetering en nu het Otterpad doorlopend naar de Schellerwade en het Van Rechterenpad ook doorlopend naar de Schellerwade heette vroeger “Stegerenshoek”. De inmiddels verdwenen boerederij op nr. 15 heette in 1832, “Van Stegeren”

situatie 2016

Bron en tekst: Cees Smale. Samenstelling: M. Dijk.