Kleine Veerweg 12

maart 2024 aangepast.

Adres voor 1949, Oldeneel B 192 1

Situatie 2019

1935
In 1935 staat er een advertentie in de krant over een te bouwen boerderij aan de grintweg in Oldeneel.
Geplaatst door de “Hoogwelgeboren Vrouwe Henriëtte Wilhelmina van Naamen van Eemnes”, wonende in Driebergen – Rijsenberg, Douarière van den Hoog welgeboren Heer Jonkheer Meester Daniël de Blocq van Haersma de With.
Rentmeester is Hendrikus Johannes Hendriks.

Er wordt een pachter gezocht voor een gemengd bedrijf met , rundvee, akkerland en varkens.

Egbertus Johannes [Bart] Smale en Hermina Johanna Harmanna [Mina] Rankenberg zijn als jong getrouwd stel de eerste gegadigden die zich melden.
Zij worden samen de eerste pachters. [Ouders van huidige bewoner Cees Smale]

De boerderij, schuur en hooiberg worden gebouwd door aannemer Bongers uit Berkum.
Hij is de laagste bij de inschrijving.
Schilder is J. Jansen uit Zwolle, hij krijgt het werk, glas, verf en behang.

Architect van dit alles is Piet Lankhorst jr.
Hij komt uit een oude architecten familie.
In oude stukken bij de bouw wordt gesproken van een hoeve in Oldeneel.
Vandaar de naam van de boerderij “Oldeneelhoeve”
In die periode zijn er door hem meerdere boerderijen in Zwollerkerspel gebouwd o.a. “De Mars”. Die boerderijen lijken erg op elkaar.

Boerderij zoals die er ook na de nieuwbouw in 1935 uit heeft kunnen zien.

1936
De fam. Smale betrekt de boerderij in 1936.
De familie de With bezit voor de 2e wereldoorlog naast “Zandhove” veel grond in Ittersum en Oldeneel.
De ondergrond van de boerderij en bijbehorende grond [bijna 11 ha.] is in de jaren voor de bouw van de boerderij verpacht aan een fam. Locht, [zij wonen op wat nu nr. 14 is] en de akkers aan boeren uit de buurt.
De grond die Locht pacht is vroeger een deel van de gemeenschappelijke weide grond, “De Oldeneler Koeweiden”. Dit gebied heet in vroeger tijd ook wel “Stegerenshoek”.

Daarvoor werd de weg, grintweg genoemd, dit omdat de weg met grint werd onderhouden en daarvoor liggen om de ca. 50 m. hopen grint, verzorgd door de gem. Zwollerkerspel.
De bewoners kunnen/moeten hiermee de kuilen dichten, hetgeen vaak een gezamenlijke klus is.
Na 2 jaar pacht, kan de fam. Smale de boerderij met grond kopen.
De fam. de With heeft een rentmeester, die financieel de zaak bewust of onbewust niet goed op orde heeft, waardoor de fam. de With in financiële problemen komt.
Bart en Mina Smale hebben toen alles gekocht.

1944
Bart Smale komt in 1944 te overlijden na een ziekbed van een aantal jaren.
Mina heeft de eerst komende jaren de boerderij kunnen voortzetten dankzij de hulp van haar broers.
In de oorlog wordt een gedeelte van de woning door de Duitsers gevorderd.
Tevens staat er afweergeschut in een weiland en loopgraven vanwege de verdediging van de IJsselbruggen.

1948
In 1948 is Mina Rankenberg hertrouwd met Egbertus [Eb] van der Kolk.
Van der Kolk was meer veeboer dan akkerbouwer waardoor er meer vee komt en minder bouwland.
Egbertus van der Kolk is mede oprichter van de vereniging voor K.I., [Kunstmatige Inseminatie] waardoor hij zelf nooit een stier heeft gehad voor zijn koeien. Hij is echt een veefokker/liefhebber.
Meer vee, dat kan ook, omdat in jaren ‘50 de melkmachine opkomt en je met dezelfde mensen meer koeien kunt melken.
Bart Smale levert de melk aan de Coöperatieve Zuivelfabriek “Hoop op Zegen”.
Egbertus van der Kolk levert aan de Zuivelfabriek “De Blokmelk”. Hij komt van de Hasselterdijk in Hasselt en daar levert hij de melk al aan de Zuivel fabriek “De Blokmelk”.

Aan de overzijde van de boerderij ligt een perceel bouwland dat in kleine percelen aan verschillende boeren in Schelle en Oldeneel, per jaar, wordt verpacht.
Dat bouwland wordt de “Whee” of “Wie” genoemd.

1956
Eigenaar is de fam. Blankenheim, die in 1956 iedereen de pacht opzegt en het bouwland zelf gaat exploiteren. Dat gaat met jaarlijks goede oogsten een paar jaar goed.

1960
Na een misoogst in 1960 vanwege een extreem natte zomer waarbij de oogst verrot, kan Egbertus van der Kolk die grond kopen, aldus geschiedt.

1968
Zoon Cees neemt samen met zijn vrouw Riky Westemeijer het melkvee bedrijf over.

2001
In de periode dat er in Nederland een uitbraak van mond en klauwzeer was, besluiten Cees en Riky het melkvee weg te doen en over te gaan op jongvee opfok. Dat doen zij anno 2019 nog, alleen in afgeslankte vorm.

“Stegerenshoek”
Het hele gebied tussen de Steenwetering en nu het Otterpad doorlopend naar de Schellerwade en het Van Rechterenpad ook doorlopend naar de Schellerwade heet vroeger “Stegerenshoek”. De inmiddels verdwenen boerederij op nr. 15 heet in 1832, “Van Stegeren”.

situatie 2016

Bron en tekst: Cees Smale. Samenstelling: M. Dijk.