Kleine Veerweg 18

Maart 2024 aangepast.

In 1800 tot 1910 was het adres Oldeneel huis nr. 7 en kadastraal bekend M. 332.
Van 1910 tot 1930 was het adres Oldeneel B. 154 en tot 1949 B. 183.
Vanaf 1949 Kleine Veerweg 18.

De plek waar de boerderij tot de afbraak in 1963 heeft gestaan, tegenover nr. 25/25A
Kadastrale kaart begin 1800, het lijkt erop, dat zoals de plattegrond van de boerderij er begin 1800 uitziet, er niets verandert is, tot aan de afbraak in 1963.

De onderstaande historische gegevens zijn door Henri Wolf bij het Historisch Centrum Overijssel opgetekend.
Deze boerderij heeft als vroegste datum 1635 en heeft in de loop van de geschiedenis meerdere namen gehad, zoals: De Zalm, Salm, Luyrmans Erve of Dijkmans Erve.[zie pijltje]
Deze namen hebben veelal betrekking op de bewoners, gebruikers van de boerderij.

1635 – 1636 Het erve genaamd “Luyrmans erve” is bewoond door Jan luyrman van Jhr. Heydentrijck van Westerveld tot Baeck en Hogenbeeck x Mechtelina van Westenholte.

1641 Luyrmans erve in bezit overgegaan naar Jan van Lingen.

1684 Erve en goed de Salm bewoond door Cornelis Foppen van Alart van Dijckhuisen en Barchardus van Lingen.

1701 – 1703 Erve de Salm van Henrick Andreas ten Broecke naar George Lipperus en Anna Elysabeth ten Broecke.
Er is een obligatie van 2500 gulden op erve de Salm.

1746 – 1756 Het erve genaamd den Zalm en Katerplaats [keuter boerderijtje] zijn van Jan Bonhemius van Westerveld X Geertruid ter Veen.

1767 2 morgen buitendijks saayweerd onder het erve vanouds genaamd het Dijkmans erve, van Geertruid ter Veen, weduwe van Jan Bonhemius van Westerveld gaat naar Albertus, Harmen Jan en Anna Greven.

1779 Het erve Dijkhuisen van Cornelis Dwars, Scholtus te Olst naar Gerrit Dwars.

1832 Deze boerderij is in 1832 in bezit van Harm [Herm] Lochtenbelt, gehuwd met Hendrina Hendriks

1854 De boerderij gaat in eigendom over naar zijn dochter Willemina van Dijk – Lochtenbelt.
Haar man Willem van Dijk is overleden, en in 1854 hertrouwd Willemina op 36 jarige leeftijd met Jacob van ’t Oever, 29 jaar. Zij bewoont de boerderij met haar echtgenoten.

1874 Zij verkoopt in 1874 haar eigendom aan Gerrit van der Linden. Gerrit van der Linden woont er zelf en verkoopt de boerderij in 1888 aan Johannes Hermannes Poppe, waarschijnlijk Jan genoemd. Hij komt of woont op dat moment op de Oosterenk.

1887 Johannes Hermannes Poppe (1864 – 1914) huwt in 1887 met Theodora Hoekman (1862 – 1937).
Waarschijnlijk gaan zij in die tijd of iets later wonen aan de Kleine Veerweg 18. Dan nog huis nr. 7.
Alle of het merendeel van hun 8 kinderen zijn daar geboren?

In de periode tussen 1870 en 1910 ontstaan ook de nummers 7A, bewoont door Roelof Schipper en 7B bewoont door Rudolf Tiebeke.

Foto omstreeks 1895 – 1900, woning in het midden is in 1891 gebouwd.
Boerderij rechts op de foto is in die tijd nr. 7 later Kleine Veerweg 18.

1914 Johannes Hermannes komt in dit jaar te overlijden.
Zijn weduwe Theodora blijft er wonen want tussen 1926 en 1929 is zij nog bewoonster van nr. 18. Zij runt de boerderij waarschijnlijk met haar kinderen, de zonen Johannes Marinus [Jo] (1889 – 1963) en Franciscus Johannes [Frans] (1888 – 1951).

1925 In de jaren ’20 is er waarschijnlijk een boedelverdeling, in 1925 koopt Johannes Marinus [Jo] een perceel grond aan de Kleine Veerweg waar op enig moment een huis, nr. 13 wordt gebouwd.

1927 Franciscus Johannes [Frans] Poppe verkoopt een deel van nr. 18 en ruim 2 ha. grond aan Jan Panhuis (1862 – 1952) gehuwd met Bartha Rieks (1861 – 1944) de schoonmoeder van Jan van der Vegte, die is gehuwd met Bertha Voorhorst. Verkoop n.a.v. boedelverdeling. Bartha Rieks is eerder gehuwd geweest met Evert Voorhorst.

1927 Franciscus Johannes Poppe, (1898 – 1951) is gehuwd met Antonia Wilhelmina Jutten, en koopt de naastliggende boerderij nr. 20, dan nog Oldeneel B 155, van de weduwe Wiechertje Nijboer – Kollen.

1916 Jan van der Vegte, geb. in 1886 in Zwollerkerspel. huwt in 1916 met Bertha Voorhorst (1890 – 1949) geb. te Olst.

1928’29 Jan van der Vegte gehuwd met Bertha Voorhorst komen op de door Jan Panhuis gekochte boerderij. In die tijd vanaf 1930 Oldeneel B 183.

Bartha Rieks met Kleinzonen. Jan Panhuis en Bartha Rieks met rechts Bertha Voorhorst

Ook de moeder en stiefvader van Bertha Voorhorst, Bartha Rieks en Jan Panhuis wonen op enig moment ook aan de Kleine Veerweg 18, waarschijnlijk omdat Jan Panhuis eigenaar is van boerderij en grond.

Jan van der Vegte en Bertha Voorhorst krijgen 6 kinderen waarvan er 2 vroegtijdig overlijden.
Maria Bertha van der Vegte, geb. 06-01-1917, te Olst, overl. 24-12-1921, te Zwolle.
Bertha Everdina van der Vegte, geb. 09-03-1918, te Olst
Hermanna Janna (Harmke) van der Vegte, geb. 02-06-1919, te Olst.
Marinus Ali van der Vegte, geb. 30-10-1922, te Olst
Johannes Gerrit van der Vegte, geb. 30-10-1922, te Olst, overl. 11-02-1923, te Zwollerkerspel
Johannes Gerrit van der Vegte, geb. 09-12-1923, te Olst.

De familie van der Vegte gaat in 1928/’29 van Olst naar Zwollerkerspel, aan de Kleine Veerweg 18.

Bertha Voorhorst en Jan van der Vegte met hun 4 kinderen, Johan, Bertha, Harmke en Marinus.
Achter de boerderij bij de bongerd [boomgaard]

1944 – 1954

In 1944 komt Bartha Rieks, 83 jaar oud, gehuwd met Jan Panhuis te overlijden.

Bertha Voorhorst echtgenote van Jan van der Vegte komt in 1949 te overlijden.

Johannes Gerrit (Johan) van der Vegte (1923 – 1993), huwt met Dina Kok, (1926 – 2019)

Jan Panhuis overlijdt in december van 1952 als inwonende van nr. 18.

Johan en Dina van der Vegte – Kok komen in 1954 op de boerderij.

Er worden 2 kinderen geboren Bertha en Jan.          

1962 Vanwege de slechte staat van de oude boerderij komt de familie in de gelegenheid om met een bijdrage van de Overheid, een nieuw huis en stal te bouwen. Dit gebeurt op eigen grond op 100 m. afstand van de oude boerderij.

In november van 1962 wordt de nieuwe woning betrokken. Begin 1963 wordt een strenge winter met veel stuifsneeuw.

Tijdens en na de nieuwbouw 1962.

1963 De oude boerderij wordt afgebroken en van de stenen wordt een kapschuur bij de nieuwe boerderij gebouwd.

Boerderij gezien vanaf de achterkant van de buren, de familie Koers van 16 A.

1993 Johan van der Vegte komt in dit jaar te overlijden, wat betekent dat het boeren stopt.

1994 Dina van der Vegte – Kok verkoopt de boerderij aan Derk Dijk die een boerderij annex tuinderij had op de Assendorper-Lure. Deze boerderij op de Assendorper-Lure was oorspronkelijk van zijn oom en tante, waar hij als ongeveer 15 jarige gaat werken.
Dina van der Vegte – Kok verhuist naar Zwolle-Zuid.

1995 Derk Dijk (1930 – 2013) geboren in Dieze, heeft nog wat melkkoeien, paard[en], 1 of meer pony’s en een beetje tuin voor wat groente verkoop.
Ook houdt hij kippen en later schapen en een pauw die ‘s morgens vroeg de buurt wakker maakt.
Derk heeft ook een klein hondje, een reu, die wel eens de hort op ging en een andere hond dekte. Vroeg men om een schade vergoeding dan vroeg Derk dekgeld.
Derk wordt beschreven in het boek 80 jaar Zwolle.
Derk is een vrijgezel en een markante persoon in de buurt die geen blad voor de mond neemt en droge humor heeft.
Op het buurtfeest van Oldeneel voert hij soms sketchjes op.

Boerderij in de periode van Derk Dijk. Derk op het erf van de familie Kok [Bosweg 1A]

20-01-2013 overlijdt Derk Dijk, hij wordt door een lijkkoets met 2 paarden naar de begraafplaats “Bergklooster” gebracht

Derk Dijk Uitvaart per lijkkoets van Derk Dijk naar begraafplaats Bergklooster.

2013 De familie van Derk Dijk verkopen woning en schuren aan een familie uit Zwolle die graag een eigen plek heeft voor de paarden. Daarvoor worden nieuwe stallen gebouwd.
In het najaar van 2017 wordt de gedateerde woning afgebroken en komt er een nieuwe goed geïsoleerde woning voor in de plaats. Deze wordt najaar 2018 betrokken.

Situatie 2019

Bron: Collectie Overijssel, fam. Kogelman – Poppe, fam. van der Vegte. Samenstelling: M. Dijk.