Buurtvereniging Schelle Oldeneel

Kleine Veerweg – 20

Voor 1947 was het adres Oldeneel B 184

Situatie 2019

1891 Eibertus van der Kolk (1859 – 1943) [Veerman van het Kleine Veer], gehuwd met Geertjen Logt (1864 – 1937) verkoopt het pand omdat hij met zijn gezin naar de overkant, Kleine Veerweg 31 verhuist. Hij verkoopt het aan een Notaris in Zwolle, waarvan de naam bij het Kadaster niet te lezen was. De woning wordt verhuurd.

Eibertus van der Kolk verhuisde van de middelste woning binnendijks naar
de rechter woning buitendijks, het Kleine Veerhuis.

?? Deze notaris verkoopt nr. 20 aan een fam. Schuurman, broer en 2 zussen. Zij blijven hoogstwaarschijnlijk verhuren.

1905 De woning/boerderij wordt verkocht aan de weduwe Wiechertje Nijboer – Kollen (1853 – 1934).
Zij is geboren in 1853 Fort, [Zuidwolde], in 1876 gehuwd met Enbert Nijboer in Hoogeveen, en zij is overleden in 1934 in IJsselmuiden.
Wat haar bewogen heeft in Oldeneel een woning/boerderij te kopen is een raadsel.

1927 Wiechertje Nijboer – Kollen verkoopt de woning/boerderij aan Franciscus Johannes [Frans] Poppe (1898 – 1951). Hij is een zoon van Johannes Hermannes Poppe en Theodora Hoekman. Dit echtpaar heeft op nr. 18 gewoond.
Franciscus Johannes Poppe huwt met Antonia Wilhelmina Jutten (1906 -1999).
Zij krijgen 2 dochters, Dora en Gerda. Gerda heeft een beperking.

Franciscus Johannes Poppe. De hooiberg links is in 1945 naar achteren geplaatst

1951 Franciscus Johannes komt na een ziekbed in dat jaar te overlijden, Antonia [Toos] zet de eerste jaren met hulp van losse arbeiders de boerderij voort.

1958 In dat jaar hertrouwt Antonia Wilhelmina met Anton Kappert uit Liederholthuis.
Hij helpt al enige tijd op de boerderij, waarschijnlijk door tussenkomst van loonwerker Kooijker uit Laag Zuthem.

Jaren ’60 – ’70
Antonia [Toos] Jutten en Anton Kappert

1978 Anton Kappert komt te overlijden, zijn weduwe Antonia Wilhelmina [Toos] blijft er wonen.

1980 Het pannen dak wordt vervangen voor riet op het dak.

1999 Antonia Wilhelmina overlijdt op 93 jarige leeftijd.
De woning wordt eind 1999 verkocht aan Piet de Vries en Hennie van Haastrecht.
Zij komen uit Oud Ittersum.

2000 Piet en Hennie laten de boerderij/woning grondig verbouwen tot een woonboerderij.
Eind 2000 kunnen ze de woning betrekken, en gaan zij met eigen kracht de verbouw afronden. Daar kan Piet veel tijd insteken omdat hij bij garagebedrijf EZB vervroegd met pensioen is gegaan. Al met al zijn zij nog 5 jaar bezig geweest voordat alles naar hun zin was.

2017 In dat jaar wordt de woning verkocht vanwege de gevorderde leeftijd van de eigenaren.
De nieuwe eigenaren de heer en mevrouw van Bijsterveldt gaan vanaf september 2017 de woonboerderij inclusief de bijgebouwen nog eens flink naar eigen wensen aan – en verbouwen.

2018 In april is de verbouwing gereed.

Bron: HCO, fam. Kogelman – Poppe, Piet de Vries – Hennie van Haastrecht, fam. van Bijsterveld

situatie 2019