Buurtvereniging Schelle Oldeneel

Kleine Veerweg – 5

Situatie 2019

1912

 • Deze boederij is in 1912 onder architectuur van M. Meijerink door de gebr. Treep gebouwd. Het voorhuis was aan de ruime kant, in verhouding tot de stal, waardoor de buren in Schelle zeiden, “van stenen kun je niet eten”.
 • Opdrachtgever was Gerrit [Gait] Logtenberg (1875 – 1942), gehuwd met Tonia Gerridiena [Toos] ter Molen (1879 – 1937). Zij hadden de familie boerderij, aan wat nu, de Van Karnebeekstraat is, verkocht aan de gem. Zwolle. De oudste 4 kinderen van Gerrit en Tonia zijn aan de Van Karnebeekstraat geboren, de jongste drie kinderen zijn aan de Kleine Veerweg 5 geboren.
Eerste steen uit 1912 en foto anno 1925
Rechts de jonge Gerrit [Gait] en Tonia [Toos] links in de jaren ’30.

1913

 • In 1913 werd er een hooischuur met vee-stalling bijgebouwd. De gebinten hiervoor kwamen van de oude boerderij “De Roskam” nabij Zandhove, deze boerderij is in 1912 opnieuw gebouwd.
 • De boederij aan de Kleine Veerweg 5 was het een gemengd bedrijf dat wil zeggen, koeien, varkens, akkerbouw en een boomgaard. De aardappelen en fruit werden rechtstreeks in de stad verkocht.
 • De gronden lagen zeer vespreid in Schelle en Oldeneel, hetgeen voor gebruik nogal extra tijd kostte.
 • Zoon Arent Logtenberg (1906 – 2000) heeft vanwege zijn astma, waardoor hij geen zwaar werk kon doen, diploma’s gehaald, waaronder die van “Controleur eener Fok- en Controlevereniging”.
1925 – 1935

1926

 • In 1926 nam Arent het Controleur-schap over van zijn voorganger, en Arent zou dat 50 jaar doen tot 1976, hij was toen 70 jaar. Hij had 2 fok- en melkcontrole verenigingen, 1 in Schelle en 1 in Harculo, de fok- en controle vereniging “De Vooruitgang”.
 • Boeren konden vrijwillig lid worden van zo’n vereniging, dit ter verbetering van de veestapel.  Dat hield in dat periodiek iemand [een monsternemer genoemd] de hoeveelheid melk per koe kwam wegen en een kleine hoeveelheid in een flesje deed [melkmonster]. Arent Logtenberg had thuis een soort laboratorium waar dat melkmonster op het vetgehalte werd onderzocht. Van de hoeveelheid melk en het vetgehalte werden jaaroverzichten gemaakt. Met deze gegevens kon de boer de resultaten per koe beter vergelijken.
 • Daarnaast werden van alle geboren koe-kalfjes een schets [getekende afbeelding van de rode of zwarte aftekening van de huid] gemaakt, noodzakelijk voor opname in het Rundvee Stamboek.

Luchtfoto uit de jaren vijfig

1942 -1945

 • Na het overlijden van vader Gerrit [Gait] Logtenberg in 1942,[ zijn vrouw Toos was in 1937 reeds overleden] was zoon Arent niet in staat alleen de boerderij te runnen. Om die reden werd Egbert Dijk (1914 – 2004) de verloofde van Arent zijn zus Hendrika Logtenberg (1918 – 2005) gevraagd bij in de boerderij te komen. In 1943 trouwden Egbert [Eppe] en Hendrika [Riek]. Ook de oudste zus van Arent en Hendrika, Gerritdina [Dien] (1903 – 1986) werkte mee in de boerderij.
 • 1940 – Tijdens de 2e Wereldoorlog vorderden de Duitsers 2 maal 2 kamers.
 • 1945 – Achter in de boomgaard achter de boerderij stond ook een munitie opslag.  Tijdens het schieten is er geen ruit gesneuveld, omdat er altijd gewaarschuwd werd en de luiken gesloten konden worden.
 • Egbert [Eppe] en Hendrika [Riek] kregen een zoon, Marinus, geb. 1946 en een dochter Tonia Gerridiena [Todien], geb. 1951.
links voorjaar in de jaren ’60 en rechts volop hooiperiode
de jaren ’60 machine berging maakt plaats voor vee.

1962

 • Broer en zus, Arent en Dien verhuisden in 1962 naar de Kleine Veerweg 25, IJsselzicht.

1970-1975

 • Door het gebruik van de melkmachine kwamen er ook steeds meer koeien. Dat hield in dat er ook meer stalruimte moest komen.
 • Dus werden varkenshokken en werktuigbergingen eerst gebruikt om melkkoeien onder te brengen. Dat was wel eerst, alom de trend. In de jaren ’70 werden ook nieuwe stallen gebouwd.
 • 1971 Na het trouwen van Marinus Dijk met Cisca Anthonisse in 1971, gingen de ouders van Marinus ook aan de Kleine Veerweg 25 wonen, weer bij broer en zus.
 • Marinus en Cisca namen geleidelijk aan de boerderij over. Hun 3 kinderen zijn in de boerderij aan de Kleine Veerweg 5 geboren.
 • 1975 In dat jaar is er nog een uitbreiding geweest, er werd meer stalruimte en een melkleiding door de stal aangelegd. Tevens werd een melklokaal met koeltank gerealiseerd.
1975 uitbreiding veestal en bouw melktank lokaal.

1979-Heden

 • Het jaar van de verkoop van de boerderij door Marinus Dijk en Cisca Anthonisse aan de gem. Zwolle vanwege de aanleg van de IJsselallee en verdere stadsuitbreiding.
  Zij vertrokken naar een andere boerderij in Tiendeveen, nabij Hoogeveen.
 • In 1980 heeft de familie Halfwerk de boerderij van de gemeente Zwolle gekocht. Zij moesten hun boerderij op de Assendorper Lure verlaten. Dit ook vanwege de stadsuitbreiding. Zij had
 • den melkvee en een tuinderij. De tuinderij werd aan de Kleine Veerweg 5 in afgeslankte vorm doorgezet.
 • Hun Zoon Arie woont er anno 2019 nog steeds.
situatie 2019