Kleine Veerweg – 5

Situatie 2019

Na de bouw krijgt de boerderij het gemeentelijk adres Schelle B 175 I.
Na de omnummering in de gemeente Zwollerkerspel in 1930 wordt het huisnummer Schelle B 198.
De volgende omnummering in de gemeente is in 1949 en dan wordt het Kleine Veerweg 3 voor broer en zus A. Logtenberg en G. Logtenberg, nr. 5 gaat naar E. Dijk en echtgenote H. Logtenberg
.

1912

In 1912 wordt deze boerderij onder architectuur van M. Meijerink door de gebr. Treep gebouwd.
Het voorhuis is aan de ruime kant, in verhouding tot de stal, waardoor de buren in Schelle zeggen, “van stenen kun je niet eten”.
Opdrachtgever is Gerrit [Gait] Logtenberg (1875 – 1942), gehuwd in 1903 met Tonia Gerridiena [Toos] ter Molen (1879 – 1937).
Zij hebben de familie boerderij, aan wat nu, de Van Karnebeekstraat is, verkocht aan de gem. Zwolle.
De oudste 4 kinderen van Gerrit en Toos zijn aan de Van Karnebeekstraat geboren. De jongste 3 aan de Kleine Veerweg 5.

Eerste steen uit 1912 en foto anno 1925
Rechts de jonge Gerrit [Gait] en Tonia [Toos] links in de jaren ’30.

1913

In 1913 wordt er een hooischuur met vee-stalling bijgebouwd. De gebinten hiervoor komen van de oude boerderij “De Roskam” nabij Zandhove, deze boerderij is in 1912 opnieuw gebouwd.
Aan de Kleine Veerweg 5 was het een gemengd bedrijf dat wil zeggen, koeien, varkens, akkerbouw en een boomgaard.
Aardappelen en fruit werden rechtstreeks in de stad verkocht.
De gronden lagen, zoals meer in Schelle en Oldeneel zeer verspreid, het geen voor gebruik nogal extra tijd kostte.
Zoon Arent Logtenberg (1906 – 2000) heeft astma, waardoor hij geen zwaar werk kan doen, wel de nodige diploma’s gehaald, waaronder die van “Controleur een-er Fok- en Controlevereniging”.

1925 – 1935

1926

In 1926 neemt Arent het Controleur-schap over van zijn voorganger, en Arent zal dat 50 jaar doen tot 1976, hij is dan 70 jaar.
Hij heeft 2 fok- en melk-controle verenigingen, 1 in Schelle en 1 in Harculo, de fok- en controle vereniging “De Vooruitgang”.
Boeren kunnen vrijwillig lid worden van zo’n vereniging, dit ter verbetering van de veestapel.
Dat houdt in dat periodiek iemand [een monsternemer genoemd] de hoeveelheid melk per koe komt wegen en van die melk een kleine hoeveelheid in een flesje doet [melkmonster]. Arent Logtenberg heeft thuis een soort laboratorium waar dat melkmonster op het vetgehalte wordt onderzocht. Van de hoeveelheid melk en het vetgehalte worden jaaroverzichten gemaakt. Dan kun je de resultaten per koe beter vergelijken.
Daarnaast worden van alle geboren koe-kalfjes een schets [getekende afbeelding van de rode of zwarte aftekening van de huid] gemaakt, noodzakelijk voor opname in het Rundvee Stamboek.

1940 – 1945

Tijdens de 2e Wereldoorlog vorderen de Duitsers 2 maal 2 kamers.
En de laatste jaren van de Oorlog staat er in het land naast de boerderij een afweergeschut.
Dat land is van de familie Kamphuis die aan het Veerpad 1 wonen. [achter de Bierton]
Dit geschut staat er om tijdens luchtaanvallen, de IJsselbruggen te beschermen.
Het is een FLAK, Flug Abwehr Kannone. De populieren langs het eerste deel van de Kleine Veerweg zijn gebruikt voor de verdediging rond het geschut.
De munitie ligt in de hooischuur van Kleine Veerweg 5, dat is veiliger tegen granaat aanvallen.
Voor een goed schootsveld moeten er van enkele fruitbomen de kop uitgezaagd worden, achter Kleine Veerweg 5.
Aan de overkant van de weg bij buurman van de Pol in de boomgaard zijn loopgraven.
Verder achter in het land en op andere plaatsen rond de FLAK staat kleiner geschut om het kanon te verdedigen.
Als er alarm is worden buren gewaarschuwd, zodat de luiken gesloten kunnen worden, ter voorkoming van glasschade.
Of er ooit een vliegtuig is neergehaald is mij niet bekend.
Bij de laatste ingekwartierde soldaten zitten ook boerenjongens uit de Wehrmacht, die verplicht in het leger moeten. Deze vinden het al lang prachtig om hand en span diensten te doen op de boerderij.
Er zit ook een zogenaamde Rijks Duitser bij, een fotograaf uit Maastricht, ook tegen zijn wil in het leger. Merkenbaum is zijn naam, hij is na de Oorlog terug geweest en heeft een mooie foto serie van de anderhalf jaar oude, Marinus Dijk gemaakt.Hierboven rechts een FLAK afweergeschut zoals ook in het weiland naast Kleine Veerweg 5 heeft gestaan.
De populieren zoals hierboven, tijdens de trouwerij van Egbert Dijk en Hendrika Logtenberg, nog aanwezig waren, zijn gebruikt voor de palen omheining rond het afweergeschut. In de winter van ’44 – ’45 zijn de overige populieren verdwenen, na de oorlog zijn er nieuwe geplant.
Foto links onder, de motor van Gerhard Logtenberg die onder de cokes verborgen werd gehouden, en bijna was gevonden.

1942 -1945

Na het overlijden van vader Gerrit [Gait] Logtenberg in 1942, zijn vrouw Toos is in 1937 reeds
Overleden, is zoon Arent niet in staat alleen de boerderij te runnen. Arent heeft astma.
Om die reden wordt Egbert [Eppe] Dijk, [1914 – 2004], de verloofde van Hendrika [Riek] Logtenberg [1918 –2005] gevraagd bij in de boerderij te komen. In 1943 trouwen Egbert [Eppe] en Hendrika [Riek].

Ook de oudste zus van Arent en Hendrika, Gerritdina [Dien] Logtenberg (1903 – 1986) werkt mee in de boerderij.
Ook woont, in en na de oorlog, ook jongste zus Catrien Logtenberg nog aan de Kleine Veerweg 5. Zij is naailerares.

De familie die in de boerderij wonen, samen met Ep en Riek.
V.l.n.r. Dien, Arent en Catrien

Egbert [Eppe] en Hendrika [Riek] krijgen een zoon, Marinus, geb. 1946 en een dochter Tonia Gerridiena [Todien], geb. 1951.

Een luchtfoto uit de jaren ’50.

1962
Broer en zus, Arent en Dien Logtenberg verhuizen in 1962 naar de Kleine Veerweg 25, huize IJsselzicht.

links voorjaar in de jaren ’60 en rechts volop hooiperiode.
De eerste verbouwing van machine berging naar jongveestal in 1967.

Door het gebruik van de melkmachine komen er ook steeds meer koeien.
Dat houdt in dat er ook meer stalruimte moet komen.
Dus worden varkenshokken en werktuigbergingen eerst gebruikt om melkkoeien onder te brengen. Dat is alom de trend. In de jaren ’70 worden ook nieuwe stallen gebouwd.

1971
Na het trouwen van Marinus Dijk met Cisca Anthonisse in 1971, gaan de ouders van Marinus ook aan de
Kleine Veerweg 25 wonen, weer bij broer en zus.
Marinus en Cisca nemen geleidelijk aan de boerderij over. Hun 3 kinderen zijn in de boerderij aan de Kleine Veerweg 5 geboren.

1975
In dat jaar is er nog een uitbreiding geweest, er komt meer stalruimte en er wordt een melkleiding door de
stal aangelegd. Tevens wordt er een melklokaal met koeltank gerealiseerd .

De verbouwing en het resultaat in 1975.

1979
Het jaar van de verkoop van de boerderij door Marinus Dijk en Cisca Anthonisse aan de gem. Zwolle vanwege de aanleg van de IJsselallee en verdere stadsuitbreiding.
Zij vertrekken naar een andere boerderij in Tiendeveen, nabij Hoogeveen.

1980
In 1980 heeft de familie Halfwerk de boerderij van de gemeente Zwolle gekocht. Zij moeten hun boerderij op de Assendorper Lure verlaten. Dit ook vanwege de stadsuitbreiding van Zwolle.
Zij hebben melkvee en een tuinderij.
De tuinderij wordt aan de Kleine Veerweg 5 in afgeslankte vorm voortgezet.

2019
Hun Zoon Arie Halfwerk woont er anno 2019 nog steeds.

situatie 2019

Bron: familie Dijk – Logtenberg, familie Dijk – Anthonisse. Samenstelling: M. Dijk.