Kleine Veerweg 6

Februari 2024 aangepast.

Foto 2019

Na de bouw van de boerderij in 1878 krijgt het van de gemeente Zwollerkerspel het huis nr. Oldeneel 33.
Bij een omnummering van de gemeente krijgt de boerderij, tussen 1910 en 1930 het adres Oldeneel B 165.
Na de omnummering van 1930 tot 1949 wordt het Oldeneel B 196, om na 1949 Kleine Veerweg 6 te worden.

1847
In augustus van dit jaar wordt er een veiling gehouden in het Logement “De Zeven Provinciën” gelegen buiten de Kamper poort. De “Markte Oldeneel” gaat verkopen: 30 bunders, 3 roeden en 90 ellen, van de
“De Oldeneler Koeweiden” genaamd “De Heupe”.
Evert Schaapman [1783 – 1853] woonachtig aan, nu, de Kleine Veerweg 14, koopt op die veiling een perceel weiland groot, 2 bunders, 45 roeden en 76 ellen. Hij koopt deze grond in opdracht voor zijn schoonzoon Berend van den Bosch en dochter Johanna Everdina Schaapman.
Deze weilanden zijn ingezet voor f 1250,- en worden gekocht voor f 1880,-
Dit aangekochte perceel, zijn de huidige percelen behorend bij Kleine Veerweg nr. 6 en nr. 8
Evert Schaapman en Berend van den Bosch worden verder aangeduid als landbouwers.

1877
Berend van den Bosch zijn dochter, Janna van den Bosch (1847-1937) geb. in Oldeneel is gehuwd met Hendrik Westerik (1835-1920). Zij delen een perceel weiland met haar broer Jan Evert (1854 – 1936) ook geb. in Oldeneel en hun vader Berend (1822 – 1896). Janna en haar man Hendrik krijgen het noordelijk deel, groot 93 are en 90 centiare.

1878
De eigendom situatie wordt in dit jaar herzien en komt een deel van vader Berend bij Hendrik Westerik en zijn vrouw Janna.
Zij krijgen de kadastrale nummers: 1381, 1382, 1383 en 1384, zie kaart.
Ook bouwen Hendrik en Janna in die periode de boerderij op hun perceel B 1382.

Zij krijgen 5 kinderen waarvan er 2 vroegtijdig overlijden.
Dochter Johanna Westerik (1873 – 1940) trouwt met Roelof Brem (1879 – 1930).
De zonen Berend Jan, geb. 1871 en Albert (1876 – 1951) blijven thuis wonen.

Situatie 24 april 1878.
Foto van voor 1950.

1915
Albert Westrik huwt met Geertje Eikelboom (1889 – 1977) [zij is weduwe van Hendrik Bredenhoff (1889 – 1913)]. Zij heeft een zoon Koendert Bredenhoff van bijna 3 jaar.
Geertje Eikelboom kent de familie Westerik omdat haar moeder een Westerik is, een ver familielid.
Hendrik Bredenhoff, en Geertje Eikelboom hebben elkaar hoogstwaarschijnlijk leren kennen bij de familie Luchtenbelt aan de Oldeneelweg nr. 1, alwaar hij arbeider en zij dienstmeid zijn.

1924
Albert Westerik en zijn vrouw Geertje worden eigenaar van de boerderij.
Broer Berend blijft bij hun inwonen.

1950
Koendert [Koen of Koene] Bredenhoff (1912 – 1988) geb. in Heerde, trouwt in dit jaar met Margje Schrooten (1919 – 2006).
Omstreeks deze periode, mogelijk iets eerder wordt de boerderij iets vergroot, en komen er dakpannen in de plaats van het riet op het dak.

Boerderij zoals die in 1950 gebouwd is, anno 2019.

1951
Albert Westerik, komt te overlijden. Zijn vrouw Geertje Eikelboom zal nog vele jaren een steun zijn op de boerderij, bij haar zoon Koen en schoondochter Margje. Zij overlijdt in 1977.

Koen Bredenhoff en Margje Schroten krijgen 2 zonen.
Margje is een echte koeien boerin, want zij melkt altijd de koeien.
Koen is meer handelsman en verkoopt met paard en wagen groente en fruit in de stad Zwolle. In de loop der jaren zijn er een aantal schuren en schuurtjes bij gebouwd.

1988
Koendert Bredenhoff overlijdt.

2006
Na een periode er alleen gewoond te hebben overlijdt Margje Bredenhoff – Schrooten in 2006, de boerderij blijft in de familie.

Bron: Collectie Overijssel, fam. van den Bosch, Dhr. Bredenhoff. Samensteller: M. Dijk.