Buurtvereniging Schelle Oldeneel

Kleine Veerweg – 6

Foto 2019

1847

 • In augustus van dit jaar wordt er een veiling gehouden in het Logement “De Zeven Provinciën” gelegen buiten de Kamper poort. De “Markte Oldeneel” gaat verkopen: 30 bunders, 3 roeden en 90 ellen, van de “De Oldeneler Koeweiden” genaamd “De Heupe”.
  Evert Schaapman koopt op die veiling een perceel weiland groot, 2 bunders, 45 roeden en 76 ellen. Hij koopt deze grond in opdracht voor zijn schoonzoon Berend van den Bosch en dochter Johanna Everdina Schaapman.
 • Deze weilanden zijn ingezet voor f 1250,- en worden gekocht voor f 1880,-
  Dit aangekochte perceel, zijn de huidige percelen behorend bij Kleine Veerweg nr. 6 en nr. 8. Evert Schaapman en Berend van den Bosch worden verder aangeduid als landbouwers.
Situatie 24 april 1878

1877-1878

 •  Janna van den Bosch (1847-1937) geb. in Oldeneel is gehuwd met Hendrik Westerik (1835-1920). Zij delen een perceel weiland met haar broer Jan Evert (1854 – 1936) ook geb. in Oldeneel en hun vader Berend van den Bosch (1822 – 1896). Janna en haar man Hendrik krijgen het noordelijk deel, groot 93 are en 90 centiare.
 • De eigendom situatie wordt in 1878 herzien en komt een deel van vader Berend bij Hendrik Westerik en zijn vrouw Janna. Zij krijgen de kadastrale nummers: 1381, 1382, 1383 en 1384, zie kaart.
 • Ook bouwen Hendrik en Janna in die periode de boerderij op hun perceel 1382.
  Zij krijgen 5 kinderen waarvan er 2 vroegtijdig overlijden. Johanna Westerik (1873 – 1940) trouwt met Roelof Brem (1879 – 1930).
 • De zonen Berend Jan, geb. 1871 en Albert (1876 – 1951) blijven thuis wonen.
Foto van voor 1950

1915-1950

 • Albert Westrik huwt met Geertje Eikelboom (1889 – 1977) [zij is weduwe van Hendrik Bredenhoff (1889 -1913)]. Zij heeft een zoon Koendert Bredenhoff van bijna 3 jaar.
 • Geertje Eikelboom kende de familie Westerik omdat haar moeder een Westerik was, een ver familielid.
 • Hendrik Bredenhoff, en Geertje Eikelboom hebben elkaar hoogstwaarschijnlijk leren kennen bij de familie Luchtenbelt aan de Oldeneelweg nr. 1, alwaar hij arbeider en zij dienstmeid was.
 • 1924 Albert Westerik en zijn vrouw Geertje worden eigenaar van de boerderij. Broer Berend blijft bij hun inwonen.
 • 1950 Koendert [Koen of Koene] Bredenhoff (1912 – 1988) geb. in Heerde, huwt in dit jaar met Margje Schrooten (1919 – 2006).
 • Omstreeks deze periode, mogelijk iets eerder wordt de boerderij iets vergroot, en komen er dakpannen in de plaats van het riet op het dak.

1951 – Heden

 • Albert Westerik, komt te overlijden in 1951. Zijn vrouw Geertje Eikelboom zal nog vele jaren een steun zijn op de boerderij, bij haar zoon Koen en schoondochter Margje. Zij overlijdt in 1977.
 • Koen Bredenhoff en Margje Schroten krijgen 2 zonen.
 • Margje is een echte koeien boerin, want zij melkt altijd de koeien. Koen is meer handelsman en verkoopt met paard en wagen groente en fruit in de stad Zwolle. In de loop der jaren zijn er een aantal schuren en schuurtjes bij gebouwd.
 • Koendert Bredenhoff overlijdt in 1988.
 • Na een periode er alleen gewoond te hebben overlijdt Margje Bredenhoff – Schrooten in 2006, de boerderij blijft in de familie.

Bron: HCO, fam. van den Bosch, Dhr. Bredenhoff. Samenstelling: M. Dijk.