Kleine Veerweg 8

Februari 2024 aangepast.

Situatie 2019

Na de bouw van deze boerderij in 1877 krijgt het van de gemeente Zwollerkerspel als huis adres, Oldeneel nr. 32.
Bij de omnummering in 1910 wordt dat Oldeneel B 163. In 1930 is er weer omnummering en krijgt het als adres Oldeneel B 195.
Bij de laatste gemeentelijke adres aanpassing in 1949 wordt het Kleine Veerweg 8.

1847
In augustus van dit jaar wordt er een veiling gehouden in het Logement “De Zeven Provinciën” gelegen buiten de Kamper poort. De “Markte Oldeneel” gaat verkopen: 30 bunders, 3 roeden en 90 ellen, van de
De Oldeneler Koeweiden” genaamd “De Heupe”.
Evert Schaapman [1783 – 1853] woonachtig aan, nu, de Kleine Veerweg 14, koopt op die veiling een perceel weiland groot, 2 bunders, 45 roeden en 76 ellen. Hij koopt deze grond in opdracht voor zijn schoonzoon Berend van den Bosch [1822 – 1896] en dochter Johanna Everdina Schaapman [ 1820 –1855]. Berend en Johanna zijn getrouwd in 1845.
Deze weilanden zijn ingezet voor f 1250,- en worden gekocht voor f 1880,-.
Dit aangekochte perceel, zijn de huidige percelen behorend bij Kleine Veerweg 6 en 8.
Evert Schaapman en Berend van den Bosch worden verder aangeduid als landbouwers.

1877
Jan Evert van den Bosch [1854 – 1936] huwt 1877 met Willemina During [1853 – 1938]. Jan Evert heeft als milicien gediend bij het 1ste Regiment Infanterie van 11 mei 1874 tot 7 september 1879 [stamboeknr. 44614]. Voor zijn huwelijk met Willemina During werd mede toestemming verleend door Kolonel Commissaris Regiment Infanterie van het Ministerie van Oorlog.


Berend van den Bosch, geboren te Ittersum en Johanna Everdina Schaapman, geboren te Oldeneel verdelen dit jaar een perceel weiland tussen vader Berend, zoon Jan Evert van den Bosch en zijn zuster Janna van den Bosch [1847 – 1937]. Janna is gehuwd met Hendrik Westerik [1835 -1925]. Het te verdelen weiland is het in 1847 aangekochte perceel.
De verdeling is als volgt: Janna en Hendrik, 93 are en 90 ca. het noordelijk deel, nr. 6
Jan Evert en Willemina, 93 are en 90 ca. het zuidelijk deel, nr. 8
Vader Berend houdt 50 are en 60 ca. in het midden.

Situatie 24 april 1878 met de boerderij met kadastraal nummer 1387.

1878
De eigendom situatie wordt in dit jaar herzien en verdeelt vader Berend zijn deel.
Jan Evert en Willemina krijgen de kadastrale nummers: 1385, 1386 en 1387 dat is de boerderij. [zie kaart]
Ook bouwen Jan Evert en zijn vrouw Willemina in die periode de boerderij op hun perceel. Behalve deboerderij runnen zij op enig moment ook een kapperszaakje en kruidenierswinkel.
Er worden 3 zonen geboren waarvan er één vroegtijdig overlijdt.

Boerderij tot verbouw in 1919

1919 – 1923
Het boerderijtje is in 1919 verbouwt en vergroot tot boerderij. De fam. van den Bosch verkoopt in 1923 de boerderij aan Roelof van der Hulst, geb. 21-12-1886, deze wordt hier boer.

Boerderij vanaf 1919 tot 1972.

1969
Het eigendom gaat in 1969 over naar de zoon van Roelof, ook Roelof van der Hulst, geb. 17-10-1914.
Zoon Roelof huwt op latere leeftijd met Neeltje Adriana Visser, geb. 1892.
Roelof gaat na zijn huwelijk met Neeltje aan de Deventerstraatweg wonen.

1972
Roelof verkoopt de boerderij met een perceel weiland om de boerderij, 3 jaar later in 1972 aan Jan Gerrit van Lochem, (1919 – 2009) [winkelier] gehuwd met Gisela Magdalena Klaver (1927 – 1997). Het echtpaar van Lochem huwt in 1948 en heeft 2 zonen, Rik en Reint Jan en dochter Heleen.
De fam. van Lochem verbouwt de boerderij tot woonboerderij.
Tevens wordt er een garage annex paardenstal bijgebouwd.

Situatie voor verbouwing in 1972.
Verbouwing in 1972.

Dochter Heleen woont nog een periode aan de Kleine Veerweg 8.
Het gezin van Lochem is fanatiek met de paardensport bezig, paardrijden met een eigen paard-rij-bak. Vader Jan Gerrit is jurylid bij veel dressuur en springwedstrijden, tevens houdt hij van aangespannen rijden of te wel mennen.
Moeder Gisela Magdalena houdt en fokt schapen en houdt ook nog geiten.
Kortom een familie die vol passie met dieren bezig is.

Luchtfoto na verbouwing in 1972

1997
Mevrouw van Lochem overlijdt in 1997. Haar man Jan Gerrit blijft er wonen.

2009
Jan Gerrit overlijdt bijna een week nadat hij zijn 90e verjaardag heeft gevierd.

Zoon Reint Jan en zijn vrouw Fannie kopen de boerderij met de bedoeling er te gaan wonen.
Dit pakt toch eerst wat anders uit, zij willen namelijk hun eigen woonboerderij verkopen, maar de crisis in de woningmarkt speelt hun parten.
In de periode 2009 tot 2016 wordt de boerderij tijdelijk bewoont door kinderen afgewisseld met verhuur.

2016 – 2019
Reint Jan en Fannie van Lochem betrekken eindelijk de boerderij aan de Kleine Veerweg 8.

In 2017 worden er wooncontainers geplaatst en een drastische verbouwing kan beginnen.

Inmiddels wonen Reint Jan en Fannie van Lochem met veel plezier in hun mooi verbouwde boerderij.

“Stegerenshoek”
Het hele gebied tussen de Steenwetering en nu het Otterpad doorlopend naar de Schellerwade en het Van Rechterenpad ook doorlopend naar de Schellerwade heette vroeger “Stegerenshoek”.
De inmiddels verdwenen boerderij op nr. 15, [nabij de fietsbrug in het van Rechteren pad] heette in 1832, “Van Stegeren”

Bron: Collectie Overijssel, fam. van den Bosch, fam. van Lochem. Samensteller: M. Dijk.