Oldeneelweg – 20

Tot 1947 was het adres Oldeneel B 159

Tussen 1947 en 1952 heette de weg Steenweteringweg.

Voormalige voorzijde, wat tot 1995 Oldeneelweg nr. 20 was. Nu van Nispenpad, 2019.
Het van Nispenpad loopt over het oude trace van de Oldeneeelweg.

1933
Frederikus Hermannes Maria [Frederik] van der Kolk, geb. 1908, aan de Kleine Veerweg 22.
Hij huwt in 1933 met Hendrica J. Schabbink, geb. 1911, in Hoonhorst.
Zij betrekken een boerderij aan de Oldeneelweg 20.
Zij kregen 6 kinderen, waarvan Johannes H. M. van der Kolk de opvolger wordt.
Naast het boer zijn was Frederik vertegenwoordiger voor de veehandel bij de A.B.T.B.
Ook regelde hij grondzaken voor de familie Blankenheim wat betreft pacht.
Nog vernoemt mag worden dat hij jaren lang, samen met A. Logtenberg van de Kleine Veerweg 5 de rundvee taxaties deed voor de onderlinge vee-verzekering Schelle – Oldeneel.

1963
Zijn zoon Johannes [Jan] van der Kolk, geb. 1938, huwt in 1963 met Marietje Blankvoort, geb. 1940.
In dat jaar wordt het achterhuis [stal] van de boerderij verbouwt tot een tweede woning.
Voor het vee wordt een nieuwe stal gebouwd.
Ook Jan van der Kolk wordt vertegenwoordiger van de Coöperatieve veehandel.

De boerderij van de fam. van der Kolk, links van af de Oldeneelweg, rechts vanaf de IJsselcentraleweg.
Waarschijnlijk kort voor 1995, de nieuwbouw is al in zicht.

1995

De fam. van der Kolk wordt uitgekocht vanwege ontwikkeling Zwolle – Zuid.
Zij kunnen verder met de boerderij aan de Hollewandsweg 40. [Boerderij Bikkenrade]

Voormalige achterzijde [stal] tot 1995, Oldeneelweg 20, nu van Thieboutmarke 2, situatie 2019.

Bron: fam. van der Kolk. Samenstelling: M. Dijk.