Oldeneelweg – 6A

Situatie 2019

Op enig moment is hier door de familie Westemeijer een 2e bedrijfswoning gesticht. De heer en mevrouw Westemeijer sr. maakte daardoor plaats op de boerderij voor een opvolger. Inmiddels zijn de heer en mevrouw Westemeijr sr. overleden en woont er nog één van de kinderen in de woning 6A.

Situatie 2019

Samenstelling: M. Dijk.