Buurtvereniging Schelle Oldeneel

Oldeneelweg – 9

Voor 1947 was het adres Oldeneel B 171.
Tussen 1947 en 1952 was het adres Steenweteringweg nr. 9.

Situatie 2019

1637 – 1651

In het jaar 1637 wordt vermeld dat ene Jan Schrijver meijer [huurder] is van “een erve en  goed gelegen in het kerspel van Swolle in de buurtschap Oldeniel”. Ook in latere jaren wordt de naam Schrijver nog genoemd in Oldeneel. Daarom wordt de boerderij ook wel “Schrijverserve” genoemd.

Rond 1648 liet majoor Johan ter Borg, lid van een bekende Zwolse schilders familie, een uw buitenhuis bouwen bij zijn boerderij “Schrijverserve” in de buurtschap Oldeneel. uw buitenhuis bouwen bij zijn boerderij “Schrijverserve” in de buurtschap Oldeneel.

Hij verkocht het “welgelegen erve ende guet tot Oldeneel, genoemd Schrijverserve, bestaande uit huis, hof,  een stoltenbergh en ander bergende een schoon nieuwes getimmert spycker ooffte Wooninge”,  in 1651 aan de rooms katholieke Werner Hoefslag.

1732

Na het overlijden van Hoefslag in 1732  komt alles door erfenis in bezit van Arnoldus Helmich.

Dit huis voorzien van slechts één vuurstede, zou later aanmerkelijk worden uitgebreid tot een zeer royale buitenplaats met een paardenstal, wagenhuis, hovenierswoning en een grote tuin met visvijvers.

Op de Hottinger Kaart uit 1787 is goed de royale buitenplaats “Huize Oldeneel” te zien.
Het vierkante vak in het midden is de buitenplaats

1805

Michaël Helmich [1753 – 1835], getrouwd met Johanna van Grootveld [1751 – 1814] kocht in 1805 van zijn zuster het spieker te Oldeneel. Het huis werd verhuurd.

Zijn jongste zoon Bernardus Helmich had vele kinderen. Eén van de kinderen was Gerhardus Antonius Helmich, die de buitenplaats bewoonde met zijn vrouw Engelbartha Maria Bernadina Alouisa Augusta van Middachten.

Het echtpaar Gerardus Anthonius en Engelbertha Helmich – van Middachten kregen 9 kinderen, waarvan de volgende 3 nog van belang zijn voor Oldeneel.

Dat zijn: 
* Johannes Bernardus Helmich, geb. 1858, overl. 1925 te Steenderen
* Catharina Maria Arnolda Helmich, geb. 1868, overl. 1931 te Steenderen
* Louisa Engelbertha Maria Helmich, geb 1876, overl. 1915 te Brummen

Louisa huwt met Paulus Maria Blankenheim, en 2 van hun kinderen verkrijgen 11 ha. grond aan de Kleine Veerweg en op de uiterwaarden, waaronder een dijkhuis. Zie Schellerdijk nr. 8 en 10.

Johannes Bernardus Helmich, had van het bovenstaande het vruchtgebruik. Zo komt de naam, Blankenheim, bij de bezittingen in Oldeneel terecht.

1857

In 1857 liet het echtpaar Helmich-van Middachten het oude huis afbreken, en een nieuwe bouwen.

Later verhuisde het gezin naar Steenderen [Gelderland] om daar het huis Baak te betrekken.

Hun dochter Catharina Maria wordt op enig moment eigenaresse van “Huize Oldeneel” met aanliggende gronden.

Zuid – Oost zijde deels nog in oorspronkelijke staat net als de Noord – West zijde.

1931 – 1932   

Na het overlijden van Catharina Helmich in 1931, werd het landgoed in 1932 verkocht aan Johannes Hendrikus Jansen, die de boerderij reeds vanaf 1921 huurde van Catharina.

Bron:

  • Zwolle Monumenten magazine 2017 “Boeren burgers buitenlui”.
  • Oude luister in het Kerspel. Catalogus van de tentoonstelling over havezathe’s en buitenplaatsen rond Zwolle.
  • H.C.O.

1963

De familie Jansen runden de boerderij tot 1963, toen hun zoon Jan met echtgenote Riekie het bedrijf overnam.

Hij deed de boerderij samen met zijn vrouw Riekie en oudere vrijgezelle broer Bernard.

Voor Jan Jansen de boerderij overnam begon hij na de oorlog te handelen in aardappelen en fruit. Vooral de aardappel handel lag hem wel en ging hem goed af. Dit deed Jan tot hij de boerderij overnam.

Links voor de verbouwing 2004, deels nog oorspronkelijke staat en na verbouwing in 2006.

1999 – 2006

In 1999 kochten Jan Jansen en zijn vrouw de bungalow aan de Kleine Veerweg 16A van de familie Bruins.

Vanaf die tijd veranderde het bedrijf van vooral melkvee naar vleesvee. Jan en Riekie Jansen gingen in 2004 aan de Kleine Veerweg 16A wonen. Zoon Eddy en zijn vrouw Anita namen de oorspronkelijke boerderij over.

Er werd eerst een paar jaar grondig verbouwd, waarbij een gedeelte van de stal bij de woning aan kwam. In 2006 werd de verbouwde boerderij betrokken. Er werd een dochter en een zoon geboren. Zij wonen daar anno 2019 nog steeds.

Bron: Collectie Overijssel, Familie Jansen. Samenstelling: M. Dijk.