Oldeneelweg 9, januari 2024 aangepast.

Van 1839 tot 1910 was het adres Oldeneel met huis nr. 17.
Van 1910 tot 1930 Oldeneel B 143. Om na 1930 het adres Oldeneel B 171 te krijgen.
Vanaf 1949 tot 1959 was het adres Steenweteringweg nr. 9. Om daarna Oldeneelweg 9 te worden.

Situatie 2019.

1637 – 1651

In het jaar 1637 wordt vermeld dat ene Jan Schrijver meijer [huurder] is van “een erve en  goed gelegen in het kerspel van Swolle in de buurtschap Oldeniel”. Ook in latere jaren wordt de naam Schrijver nog genoemd in Oldeneel. Daarom wordt de boerderij ook wel “Schrijverserve” genoemd.

Rond 1648 liet majoor Johan ter Borg, lid van een bekende Zwolse schilders familie, een nieuw buitenhuis bouwen bij zijn boerderij “Schrijverserve” in de buurtschap Oldeneel. [een schoon nieuws getimmert spycker offte wooninge’]


Hij verkocht het “welgelegen erve ende guet tot Oldeneel, genoemd Schrijverserve, bestaande uit huis, hof,  een stoltenbergh en ander bergende een schoon nieuwes getimmert spycker ooffte Wooninge”,  in 1651 aan de rooms katholieke Werner Hoefslag.

1732

Na het overlijden van Hoefslag in 1732  komt alles door erfenis in bezit van Arnoldus Helmich.

Dit huis voorzien van slechts één vuurstede, zou later aanmerkelijk worden uitgebreid tot een zeer royale buitenplaats met een paardenstal, wagenhuis, hovenierswoning en een grote tuin met visvijvers.

Op de Hottinger Kaart uit 1787 is goed de royale buitenplaats “Huize Oldeneel” te zien.
Het vierkante vak in het midden is de buitenplaats
In 1832 heeft het huis “Oldeneel” het kadastrale nr. 377 met vanaf 1832 de gemeentelijke adres aanduiding nr. 17.

1805

Michaël Helmich [1753 – 1835], getrouwd met Johanna van Grootveld [1751 – 1814] koopt in 1805 van zijn zuster het spieker te Oldeneel.

Het huis wordt ongeveer vanaf 1819 verhuurd aan Steenfabrikant Gerrit Willem Dwars [1776- 1838],die in 1819 is getrouwd met Wilhelmina Wijtenhorst, geb. 26-04-1781, Oldeneel en overleden 01-06-1859, in Oldeneel.

Het huis met kadastraal nr. 377 wordt dus verhuurd aan Gerrit Willem Dwars tot aan zijn overlijden in 1838.

Zijn weduwe Wilhelmina Wijtenhorst blijft daar niet wonen en gaat naar wat nu Oldeneelweg 16 is.
De huurders na 1838 is in ieder geval L. G. de Vriese, de andere naam/namen zijn moeilijk te lezen zoals hier boven blijkt.

Na het overlijden van Michael Helmich wordt op enig moment zijn zoon Johannes Bernardus eigenaar.
Johannes Bernardus is geboren in 1792 en overleden op 27-09-1862, Zwolle [gedeputeerde Overijssel].
Gehuwd op 17-08-1819 te Zwolle met Anna Cornelia Joanna van Sonsbeek, gedoopt op 05-08-1801 Zwolle.
Hij gaat er met zijn gezin niet wonen maar gebruik het mogelijk als Zomerverblijf.
De heer L. G. de Vriese blijft er wonen tot 1850.

In 1850 wordt er verbouwd, de gebouwen zijn duidelijk het gebruik is onbekend evenals het gebruik van het terrein, vermoedelijk tuin.

Johannes Bernardus Helmich zijn tweede zoon Gerhardus Antonius Helmich, gaat de buitenplaats rond 1850 bewonen. Vandaar waarschijnlijk de verbouwing.
Gerardus huwt in 1856 met Engelbartha Maria Bernadina Alouisa Augusta van Middachten. Het echtpaar gaat Huize Oldeneel bewonen tot waarschijnlijk 1862.

Het echtpaar Gerardus Anthonius en Engelbertha Helmich – van Middachten kregen 9 kinderen, waarvan de volgende 3 nog van belang zijn voor Oldeneel.

Dat zijn: 
* Johannes Bernardus Helmich, geb. 1858, overl. 1925 te Steenderen
* Catharina Maria Arnolda Helmich, geb. 1868, overl. 1931 te Steenderen
* Louisa Engelbertha Maria Helmich, geb 1876, overl. 1915 te Brummen

Rond 1862 verhuist het gezin naar “Huize Baak” te Steenderen [Gelderland

Gerhardus wordt in 1869 eigenaar, zij wonen dan nog in “Huize Baak”.

Hun dochter Catharina Maria wordt in 1895 eigenaresse van “Huize Oldeneel” met aanliggende gronden.

Louisa huwt met Paulus Maria Blankenheim, en 2 van hun kinderen verkrijgen 11 ha. grond aan de Kleine Veerweg en op de uiterwaarden, waaronder een dijkhuis. Zie Schellerdijk nr. 8 en 10.

Johannes Bernardus Helmich, had van het bovenstaande het vruchtgebruik. Zo komt de naam, Blankenheim, bij de bezittingen in Oldeneel terecht.

In 1896 wordt er weer van alles gesloopt. In 1898 is er herbouw.

Louisa huwt met Paulus Maria Blankenheim, en 2 van hun kinderen verkrijgen 11 ha. grond aan de Kleine Veerweg en op de uiterwaarden, waaronder een dijkhuis. Zie Schellerdijk nr. 8 en 10.
Louisa haar broer, Johannes Bernardus Helmich, had van het bovenstaande het vruchtgebruik.
Zo komt de naam, Blankenheim, bij de bezittingen in Oldeneel terecht.

Bewoning:
In periode 1850 tot 1862 heeft als enige van de familie Helmich, Gerardus Anthonius met zijn vrouw, Engelbartha Maria Bernadina Alouisa Augusta van Middachten er volgens het gemeentelijk bevolkingsregister permanent gewoond.
Mogelijk hebben andere familie leden het wel als zomerverblijf gebruikt.

Vervolgens hebben er achtereenvolgend van 1862 tot 1930 gewoond:
Willem Pronk
Gerrit Broek
Bernardus Schurink
Johannes Hendrikus Jansen
vanaf 1921.

Eigendom:

Na het overlijden van eigenaresse Catharina Maria Helmich in 1931, wordt het landgoed, hetgeen dan nog alleen een boerderij is, verkocht aan de huurder van dat moment, Johannes Hendrikus Jansen.

Zuid – Oost zijde deels nog in oorspronkelijke staat net als de Noord – West zijde.

1963
De familie Jansen runnen de boerderij tot 1963, als hun zonen Johannes Martinus Maria [Jan] en Egbertus Gerardus Jozef [Bernard] het bedrijf overnemen.
Jan is getrouwd met Riekie en doen de boerderij samen met broer Bernard.
Voor Jan Jansen de boerderij overneemt begint hij na de oorlog te handelen in aardappelen en fruit. Vooral de aardappel handel ligt hem wel en gaat hem goed af. Dit doet Jan tot hij de boerderij overneemt.

Links voor de verbouwing 2004, deels nog oorspronkelijke staat en na verbouwing in 2006.

1999 – 2006

In 1999 kopen Jan Jansen en zijn vrouw de bungalow aan de Kleine Veerweg 16A van de
familie Bruins.
Vanaf die tijd veranderde het bedrijf van vooral melkvee naar vleesvee. Jan en Riekie Jansen gaan in 2004 aan de Kleine Veerweg 16A wonen.
Zoon Eddy en zijn vrouw Anita nemen de oorspronkelijke boerderij aan de Oldeneelweg 9 over.
Er wordt eerst een paar jaar grondig verbouwd, waarbij een gedeelte van de stal bij de woning aan komt.In 2006 wordt de verbouwde boerderij betrokken. Er worden een dochter en een zoon geboren
Zij wonen daar anno 2019 nog steeds.

Situatie 2019

Bronnen:
. Zwolle Monumenten magazine 2017 “Boeren burgers buitenlui”.
. Oude luister in het Kerspel. Catalogus van de tentoonstelling over Havezaten en Buitenplaatsen rond Zwolle.
. Collectie Overijssel, Familie Jansen. Samensteller: M. Dijk.